WordCamp 2011 Informacja Rulez!

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pogadanka o sematycznym webie wygłoszona na WordCamp Poznań 2011 Niestety niezbyt przydatna gdy dostępna w formie wyłącznie graficznej bez narracji :(

Text of WordCamp 2011 Informacja Rulez!

  • 1. Niedoszy Bibliotekarz przedstawia:Informacja Rulez!http://arek.bibliotekarz.com WordCamp Poznao 2011

2. Zacznijmy od opowiastkiW maju 2001Tim Berners-Lee opublikowaw Scientific Americanopowiadanie: The Semantic WebW lipcu 2001 ukazao si popolsku w wiecie Nauki. 3. Kiedy zadzwoni telefon,z gonikw systemu audio lecia wanieutwr Beatlesw "We can work it out".Piotr podnis suchawk, a telefon ciszydwik, wysyajc odpowiednie polecenie dowszystkich lokalnych urzdzeo wyposaonychw funkcj regulacji poziomu gonoci.Dzwonia siostra Piotra, ucja, z gabinetulekarza... 4. Mapa zalenoci z opowieci 5. Semantyka WTF?semantyka [gr. semantiks znaczcy+, log. dziasemiotyki opisujcy relacje midzy znakami aprzedmiotami, do ktrych si one odnosz.http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3973837semantyka lingwistyczna dzia jzykoznawstwazajmujcy si analiz treci wyraeo jzykowychw celu okrelenia charakteru zalenoci midzytreci a form.http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3973838 6. Semantyka WTF?(1.1) jz. dzia jzykoznawstwa zajmujcy si znaczeniem wyraeo jzykowych(1.2) filoz. log. dzia semiotyki zajmujcy si badaniem zwizkw midzy wyraeniami jzykowymi a rzeczywistoci(1.3) inform. zwizki midzy instrukcjami, wyraeniami itp. jzyka programowania a znaczeniem programu rozumianym jako zachowanie si komputera, systemu itp.https://pl.wiktionary.org/wiki/semantyka 7. sematyczny htmlgrubo wanepochyo cytowanie

lista · kropka spacja nowa linia
i inne jak np.

8. Semantyczny Web czym si go je? 9. Semantyczny Web czym si go je? 10. Gotowi na msk opowied? Niedoszy Bibliotekarz 11. Msk pikantn opowied? Captain Morgan 12. Mocn opowied Captain Morgan 13. Opowied o hmm trjkach? Virginia Cavendish 14. OWL Web Ontology LanguageOpiera si na XML i RDF suy do tworzenia baz wiedzy woparciu o zbir twierdzeo napisanych w tym jzyku (fakty +wnioskowania semantyczne) Niedoszy Bibliotekarz lubi Cpt. Morgan Cpt. Morgan = rum Niedoszy Bibliotekarz lubi rum OWL Lite szybka migracja tezaurusw i taksonomiiwycznie 0-1 OWL DL posiada peen zbir sownictwa ale ograniczonypod ktem wykorzystania. Podobieostwo do logikiopisowej (description logics) OWL Full pene wykorzystanie moliwoci oferowanychprzez RDF 15. RSS RDF Site Summary Niedoszy Bibliotekarzhttp://arek.bibliotekarz.compale faj, pij rum, czasem uda mi si co wymyled ;)Sat, 03 Dec 2011 08:00:57 +0000http://backend.userland.com/rss092en Niedoszy Bibliotekarz http://arek.bibliotekarz.com/wp-content/uploads/2008/04/awek_patyk.png http://arek.bibliotekarz.com 100 100 Niedoszy Bibliotekarz - http://arek.bibliotekarz.comJeeli byo mmmm Czytaj dalej →.]]>http://arek.bibliotekarz.com/jezeli-bylo-mmmm?utm_medium=rss&utm_campaign=jezeli-bylo-mmmm 16. RDF Resource Description Frameworkzapis metadanych czyli danych o danychkady obiekt ma waciwod ktra ma wartodlink do strony blogera Niedoszy Bibliotekarz lubi Cpt. Morganoraz lubi Virginia Cavendishwaciwoci obiektu moe byd wiele, a kada waciwod moe miedwiele wartoci Niedoszy Bibliotekarz Cpt. Morgan Virginia Cavendish 17. Dublin Core ISO 15836:2009 Blog Niedoszego Bibliotekarza Niedoszy Bibliotekarz Service text/html pl 15 podstawowych elementw opisu + 40 w wersji penej 18. MicroformatspodstawoweDwie minuty z ksikcc by 2.0Zaloguj si