Workshop Loopbaanpaspoort

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Marionette Vogels (KPC Groep) en Nard Kronenberg (Kronenberg & collega's)

Text of Workshop Loopbaanpaspoort

 • 1. Cross the line Wie herkent het beeld dat leerlingen en studenten in grote getale binnen afzienbare tijd stoppen met de opleiding of switchen? Wie heeft een zoon, dochter, neef, nicht die een keer gestopt of geswitcht is met een opleiding? Wie is zelf wel eens geswitcht of gestopt? Wie voert wel eens een loopbaangericht gesprek met leerlingen? Wie spreekt regelmatig met anderen over zijn of haar loopbaan? Wie is al bekend met de 5 loopbaancompetenties?
 • 2. Het grote LOB congres in de keten Praten is zilver, ervaren is goudLoopbaanorintatie en begeleiding in het VO, MBO en HO 7 maart 2013 Marionette Vogels (KPC Groep) Nard Kronenberg
 • 3. 2010-2011SPV VMBO 302011-2012MBO Diensten MBO 15Inidividueel VMBO 202012-2014MBO Diensten MBO 50 - Kronenberg & Collegas -
 • 4. Kranten staan er vol van Ge pu blice e r d op: 1 0 .1 1 .1 2 0 6 :0 0 D a gbla d D e Lim bu r ge rI n ve st e r e n in m e e r e n be t e r e in dividu e le be ge le idin g va nle e r lin ge n ve r be t e r t de a a n slu it in g t u sse n on de r w ij s e na r be idsm a r k t .H e t a cce n t ligt n u st e r k op de vr a a g w e lk e ople idin gie m a n d le u k vin dt . Er w or dt m inde r ge k e k e n n a a r h e tw e r k da t m e n da a r la t e r m e e ga a t doe n .I n h e t v e r le de n be cij fe r de h e t Re se a r ch ce n t r u m voorOn de r w ij s e n Ar be idsm a r k t , ve r bon de n a a n de UM , a le e n s da t ve r k e e r de st u die k e u ze s de m a a t sch a ppij bij n aze s m ilj a r d pe r j a a r k ost e n . - Kronenberg & Collegas -
 • 5. LoopbaanreflectiegesprekkenAls je niet zelf kiest, kiest een ander voor je! - Kronenberg & Collegas -
 • 6. Een goede loopbaanleeromgeving = Waar de praktijk de leeromgeving is (werk, stage, het leven, hobby, bijbaantje) Waar altijd een gesprek plaatsvindt n.a.v. een concrete praktijkervaring Waar de docent de leerling aanzet tot het stellen van de juiste vraag (aan zichzelf of aan een ander) - Kronenberg & Collegas -
 • 7. CommunicatieOver leerlingen pratenTegen leerlingen pratenMet leerlingen praten - Kronenberg & Collegas -
 • 8. Zelf aan de slag - Kronenberg & Collegas -
 • 9. Loopbaangesprek Praten is zilver, ervaren is goudWaarde Meerwaarde Waarde - Kronenberg & Collegas -
 • 10. Ervaring Waar was je trots op? Wat heeft indruk op je gemaakt? Wat kon je niet los laten? Wanneer voelde je je super/rot? Keuze Wat is een relevante Kwaliteitenreflectie Netwerken vervolgstap gezien leervraag of Wat deed je hierin heel Wie heb je nodig voor onderzoek over jezelf of werk prestatiedoel (binnen of buiten de school) dat bij je past/ om iets uit te proberen of te Wat is nog nodig om tot een goede keuze voor sector of opleiding te komen? goed? bewijzen? In welke situatie (binnen of buiten school) deed je Wie zit er in je netwerk? dit ook heel goed? Hoe ziet je netwerk er uit (kwaliteit/kwantiteit) Ben je hier altijd al goed in geweest? Hoe ga contact leggen? Hoe noem je deze kwaliteit? Wat doe je om contact te houden met mensen in je netwerk? Zelfbeeld Motievenreflectie Netwerk Wat maakte deze ervaring bijzonder? Wat raakte jou? Werk & Herken je dit in andere situaties? Wat zegt dat over wat jij belangrijk vindt? Opleidingsbeeld Hoe zou je deze waarde/ambitie/leerregel /toekomstdroom willen noemen? Toekomstbeeld Loopbaansturing Prestatiebewijs Werkexploratie Is wat je wilt ook wat je kunt of andersom? Hoe ziet het werk/de opleiding er uit?Wat wil je onderzoeken over -wat moet je doen/kunnen/willen?jezelf/werk? -wat zijn moeilijke aspecten/dilemmasWat wil je uitproberen, leren en bewijzen? -hoe wordt hier mee omgegaan?Welke activiteit/ervaring is daar voor nodig (binnen of buiten -wat zijn uidagingen/onwikkelingen?de school)? Kun en wil jij dit werk/deze opleiding doen?Hoe kun je dit organiseren? Welke werkzaamheden passen het beste bij jou?Waar zit de uitdaging in?Wat is je volgende stap en waar moet het toe leiden(toekomstbeeld)?Wat is er voor nodig om een goede keuze te maken?Hoe hebben eerdere keuzes/activiteiten uitgepakt?
 • 11. Kwaliteitenreflectie Ontdek je talent
 • 12. KwaliteitenreflectieBeschouwen van sterke kanten die van belangzijn voor de loopbaanontwikkelingSterke kanten die in verschillende situatieskunnen worden ingezet en waarmee iemandzich onderscheidt van anderen - Kronenberg & Collegas -
 • 13. Kwaliteitenreflectie Ontdek je talent1. Welke kwaliteiten van u worden gemakkelijk opgemerkt en benoemd?2. Welke kwaliteiten van u liggen minder aan de oppervlakte?3. Welke kwaliteiten zijn zichtbaar(der) op uw werk?4. Welke kwaliteiten zijn zichtbaar(der) in uw prive situatie?1. In hoeverre maakt u gebruik van deze kwaliteiten?2. Wat valt u op? - Kronenberg & Collegas -
 • 14. Kwaliteitenreflectie Ontdek je talentNoteer 1 of meer kwaliteiten of talenten in uw loopbaanpaspoort - Kronenberg & Collegas -
 • 15. Motievenreflectie Ontdek je passie
 • 16.