Click here to load reader

Workshop vluchtelingen en asielzoekers

 • View
  107

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Workshop vluchtelingen en asielzoekers

 1. 1. Vluchtelingen en asielzoekers
 2. 2. Kennismaking
 3. 3. Bataljong
 4. 4. Quiz
 5. 5. Vluchtelingen en asielzoekers Wat is de grootste groep buitenlanders in Belgi?
 6. 6. Vluchtelingen en asielzoekers Uit welk land komen de meeste asielzoekers die in Belgi aankomen?
 7. 7. Vluchtelingen en asielzoekers Hoeveel procent van de asielzoekers zijn niet- begeleide minderjarigen?
 8. 8. Antwoorden
 9. 9. Vluchtelingen en asielzoekers Wat is de grootste groep buitenlanders in Belgi? Italianen: 165 052 Fransen: 140 227 Nederlanders: 133 536 Marokkanen: 81 943 Polen: 43 085
 10. 10. Vluchtelingen en asielzoekers Uit welk land komen de meeste asielzoekers die in Belgi aankomen? Afghanistan
 11. 11. Vluchtelingen en asielzoekers Hoeveel procent van de vluchtelingen zijn minderjarig en niet- begeleid? 3,4% of 977 jongeren (28105 personen vragen asiel aan) Leeftijdsonderzoek: - Botscan - Grootte en gewicht - (psycho-affectief)
 12. 12. Vluchtelingen en asielzoekers Wat is, volgens de conventie van Genve, de definitie van een vluchteling?
 13. 13. Vluchtelingen en asielzoekers Bij welke dienst vraag je asiel aan?
 14. 14. Vluchtelingen en asielzoekers Hoeveel procent van de asielzoekers krijgt een beschermings- statuut?
 15. 15. Antwoorden
 16. 16. Vluchtelingen en asielzoekers Wat is, volgens de conventie van Genve, de definitie van een vluchteling? Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.
 17. 17. Vluchtelingen en asielzoekers Subsidiaire bescherming (oorlogsvluchtelingen) Een reel risico op ernstige schade: - Doodstraf of executie - Foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing - Ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.
 18. 18. Vluchtelingen en asielzoekers Bij welke dienst vraag je asiel aan? Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
 19. 19. Vluchtelingen en asielzoekers Hoeveel procent van de asielzoekers krijgt een beschermingsstatuut? 22% 15 % kreeg een erkenning tot vluchteling 7% kreeg subsidiaire bescherming
 20. 20. Vluchtelingen en asielzoekers Waar verblijven asielzoekers tijdens hun procedure?
 21. 21. Vluchtelingen en asielzoekers Wie is Theo Francken?
 22. 22. Vluchtelingen en asielzoekers Krijgt een asielzoeker geld of materile steun tijdens zijn procedure?
 23. 23. Antwoorden
 24. 24. Vluchtelingen en asielzoekers Waar verblijven asielzoekers tijdens hun procedure? Fedasil is verantwoordelijk. Open opvangcentra: - Fedasil - Rode Kruis - Lokaal opvanginitiatief (LOI) van het OCMW - Individuele woning van Vluchtelingenwerk Vlaanderen Of (gesloten) terugkeerplaats
 25. 25. Vluchtelingen en asielzoekers Wie is Theo Francken? Staatssecretaris voor asiel en migratie
 26. 26. Vluchtelingen en asielzoekers Krijgt een asielzoeker geld of materile steun tijdens zijn procedure? - Huisvesting - Voeding - Kleding - Medische hulp - Juridische hulp - Maatschappelijke en psychologische begeleiding - Dagvergoeding (zakgeld)
 27. 27. Animatorcursus van Tumult
 28. 28. Praktische info Waar? Kijk op tumult.be/cursus Wanneer? In de paasvakantie Hoe inschrijven? www.tumult.be 015/43 56 96 [email protected] Prijs? 90 voor animator; 85 voor hoofdanimator Eten en overnachting is inbegrepen in de prijs.

Search related