A.T.hovannessian Aterhov Jesti Sirovo

  • View
    74

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Raw Food

Transcript

A.T. HOVANNESSIAN-ATERHOV

JESTI SIROVONeophodni put k zdravlju

Ima li potekoa sa zdravljem? U ovoj e knjizi lako otkriti uzrok tim potekoama i nain kako da pobolja svoje zdravlje!

A.T. HOVANNESSIAN-ATERHOV

JESTI S I R O V ONeophodni put k zdravlju

Naziv izvornika RAW EATING

KazaloPredgovor 11

Ameriki izdava HALLELUJAH ACRES PUBLISHING PO Box 2388 Shelby, NC 28151

Predgovor drugom izdanju

13

PRVI DIO Kako mije pala na pamet ideja o jedenju sirovoga 15 Uspjean rad svake tvornice ovisi o ujednaenoj opslabi svim sirovinama koje odreuje strunjak- 17 Izravne i neizravne prehrambene bolesti 19

Stanice raka su izravna posljedica degenerirane hrane 21 Ovisnost o kuhanoj hrani je najopasniji od svih poroka 25 Zelja za kuhanom hranom ne znai glad 26

Jedenje kuhanoga goni ljudski organizam da radi tri do etiri puta preko svoga normalnog kapaciteta 27 Ljudska hrana bi se trebala sastojati od ivih stanica, a ne od leina mrtvih stanica 30

Kratkovidnost je najvea mana medicinske znanosti 31 Teina onih to jedu kuhano ne moe biti smatrana mjerilom dobrog zdravlja 34

Nikakva medicina ne moe nadomjestiti sirovu tvar unitenu vatrom Jedenje kuhanoga i uzimanje lijekova vode ljudski rod k unitenju Lijenici ne smiju rabiti prirodne jestvine kao privremena sredstva lijeenja Ne smije se remetiti sklad sirovih tvari u ljudskom tijelu Kako nastaju bolesti Pravi je zloin privikavati dijete na kuhanu hranu Neka prodrljivi biolozi dokau da priroda grijei to nam ne nudi jelo u kuhanom stanju- Dojenetu je odbojan okus kuhane hrane Praksa jedenja sirove hrane u mojoj obitelji Sve zle navike i ivotinjske sklonosti u ovjeku nastale su od jedenja kuhane hrane Dijeta bi se trebala svesti na zamjenu neprirodne hrane prirodnim nainom ishrane Mora se zaustaviti uporaba umjetnih vitamina i minerala Usporedba zdravlja djece koja jedu sirovo i one to jedu kuhano najbolji je nain da se dokae tetnost jedenja kuhane hrane Znanstvene ustanove i odgovorna dravna tijela moraju prouiti problem jedenja sirove hrane-

Nije grijeh govoriti istinu 35 41 43 46 54 63 67 70 72 76 76 79 DRUGI DIO Graa lj udskog organizma Stoje ishrana? Sve vrste sirova povra u biti su graene od istih sastojaka Ne bi se vie smjelo raspravljati o osobinama pojedinanih bjelanevina, vitamina i minerala Stvarni ovjek i lani ovjek Krenje prirodnih zakona proizvodi bolesti 85 86 Iz narataja u narataj smanjuje se ovjekova otpornost prema zaraznim bolestima Rak je posljedica krajnje degeneracije stanica- Nema zakonske zapreke protiv unitenja sirovih tvari namijenjenih ljudskom stroju Jedenje sirove hrane nudi ogromnu korist javnoj ekonomiji Svatko bi morao prepoznati stvarne i sustavne sirove tvari vlastitoga tijela Doba kuhanja hrane je doba u kojem suvereno vladaju ovisnost, praznovjerje i mikrobi Dodatak

88 89 90 92 95 98

105 112 115 121 134 138 153 161

Troak i posao oko pripremanja kuhane hrane isti su gubitak Medicina onih to jedu kuhano znanstveno je posve pogrena ovjeanstvo je danas daleko od civilizacije

178 185 196

TREI DIO Odjeci 213

PredgovorKnjigu Jesti sirovo" Anavira Hovanesiana proi tao sam prvi put 1978. godine. Ovo nadahnuto djelo najvie me je potaklo da prijeem na sirovu dijetu. G. Hovanesianu je dvoje djece umrlo od pogrene hrane. On pie: Moja djeca su umrla od postupnog izgladnjenja i propadanja svih njihovih organa prouzroko vanog neprirodnom ishranom i otrovnim ljeka rijama." Sve ovo je moglo biti izbjegnuto! Jedan od razloga to obolijevamo je posvemanja ovisnost o kuhanoj hrani. Ne moemo utaiti udnju za okusom kuhane hrane. A pri kuhanju i peenju re meti se genetska graa hrane, to dovodi do smanjenja njezine hranjive kakvoe. Bog nam veli u Knjizi po stanka da su sve stvari stvorene radi nas. Aravir Hovanesian nam svojom traginom priom i svojim naknadnim istraivanjem dokazuje da je Bog zaista svemogu i da emo, slijedei njegov plan, ivjeti dug ivot, slobodan od bolesti. Moja prva knjiga Jesti sirovo" ima magaree ui" i ve je sasvim pohabana, ali ja je jo uvijek otva ram za nadahnue i potvrdu daje ispravna dijeta lijek svim bolestima. Godinama sam nastojao stupiti u do dir s g. Hovanesianom kako bih nabavio vie primje11

raka ove knjige. Naalost, svi pokuaji su bili bezuspjeni. Meutim, smatrao sam njegovu poruku toliko vanom da je naa zajednica Hallelujah Acres" odluila napraviti reprint ovoga klasinog dje la. Jesti sirovo" je napisano prije 40 godina. Zamisli te kako bi na svijet danas izgledao, da su svi odonda promijenili svoje loe navike! Preporuujem vam da ovu knjigu proitate od korica do korica i da je dadnete na itanje svim poznatima. Razglasite poruku da nitko ne mora biti bolestan! Rev. George Malkmus

Predgovor drugom izdanjuPrvi dio ove knjige objavljenje 1963. godine pod naslovom Jesti sirovo". U tome malenom svesku, koji sadri kratki saetak mojega shvaanja prehrane, dotaknuo sam se skoro svakog vanog aspekta jedenja sirovoga. Openito govorei, nema potrebe raspredati o pojedinostima kako bi se svijetu protumaila jedno stavna istina daje nain kuhanja i preraivanja hrane kojim se prirodni hranjivi sastojci pretvaraju u nepri rodne tvari ne samo tetna radnja protiv prirodnih za kona, nego da tu lei glavni uzrok svih bolesti. I najneukija osoba moe lako shvatiti kako medicinska znanost temeljena na kuhanoj hrani i otrovnim ljekari jama, umjesto da oslobodi ovjeanstvo od bolesti, uvlai ga u mnogobrojna ozbiljna oboljenja na koja su sva druga stvorenja otporna. Nakon to o ovome proita samo nekoliko redaka razborita osoba e se trgnuti iz pospanog nemara i shvatiti svu ozbiljnost situacije. Velika veina svijeta, meutim, zaslijepljena sadanjim zabludama medi cinske znanosti i kojekakvim predrasudama, zahtijeva ire tumaenje cijelog predmeta. Zbog toga sam u dru gom dijelu knjige iznio dodatno i podrobnije tuma enje nekih kljunih pitanja. Istovremeno sam iskori stio priliku da napravim sitnije ispravke u prvom dije-

12

13

lu. U vrijeme prvog izdanja ove knjige zamisao o jedenju sirovoga bila je tek u zametku, a danas se primjenjuje u mnogim zemljama. Odriui se kuhane hrane i otrovnih ljekarija, tisue razboritih osoba di ljem svijeta izlijeile su se od dugotrajnih bolesti i sada su u stanju uivati u zdravom i sretnom ivotu. Na kraju knjige sam priloio nekoliko pisama to sam ih od tih osoba primio. Kad se izumi novi instrument ili stroj, dovoljno je obaviti nekoliko pokusa za potvrdu ili dokaz izuma. Danas diljem svijeta tisue ljudi su ivi dokaz da je denje sirovoga spaava ovjeanstvo od nemi losrdnog stiska bilo koje bolesti na zemlji. Netko bi pomislio da e ovo biti dovoljno za buenje znanstve nog svijeta iz njegove pospane tromosti i uvjeriti sva koga u ogromne blagodati to ih jedenje sirovoga prua svima. Dananji svijet, zaslijepljen ovisnostima, organizi ra meunarodne konferencije za borbu protiv navod nog svjetskog manjka hrane i dri beskrajne govore o smijenim temama, dok u meuvremenu 80% prave hrane to nam priroda daje sami unitavamo kuha njem i pripremanjem. Apeliram na sve prave humanitarce da progovore i svojim upornim zahtijevanjem pozovu vlasti da smje sta poduzmu korake kako bi naelo o jedenju sirovoga postalo praksa. Vrijeme je zrelo za akciju. 14

Prvi dioKako mi je pala na pamet ideja o jedenju sirovoga?ovjekova jedina hrana trebalo bi biti sirovo po vre. Svijet bi se smjesta trebao ostaviti navike kuha nja hrane, jer to je nepogreivi zahtjev prirode. Potro nja kuhane hrane je najvee barbarstvo ljudske povi jesti, barbarstvo kojega, izgleda, nitko nije svjestan i kojemu svatko nesvjesno postaje rtvom. Bez obzira na to koliko ova ideja moe nekima izgledati udnom, radi se o apsolutnoj istini na koju svi, htjeli - ne htjeli, moramo pristati. Menije ova istina postala jasnom kad sam se, na kon 18 godina savjesnog prouavanja i istraivanja, uvjerio da je protuprirodna ishrana uzrokovala smrt mojega 10-godinjeg sina i 14-godinje kerke. Broj ne medicinske pretrage u Iranu, Francuskoj, Njema koj i vicarskoj, obavljene s nakanom da otkriju neku odreenu bolest, kao i susljedno davanje brojnih lijekova, pridonijeli su konanoj tragediji. Moja djeca su umrla od postupnog izgladnjenja i unitenja svih organa, do ega ih je dovela neprirodna ishrana i otrovne ljekarije.15

Ja sam mogao prodrijeti u tajne medicinske znano sti i sagledati jasnije njezine dobre i loe strane zato to nisam kanio postati lijenik niti sam iao za nova nom zaradom. Najprije sam bio nadahnut eljom da uinim sve mogue za oporavak moje ljubljene djece, a potom sam od sveg srca elio ovjekovjeiti spomen na njih sluei ovjeanstvu. Boljem uvianju nedostataka medicinske znanosti pomogao mi je sasvim novi sustav po kojem sam sa mostalno studirao, nesputan bilo kojim akademskim programom. Nisam nikada bio zaveden pretjeranim tvrdnjama o napretku medicinske znanosti, ni smije nim priama o udesnim dobrobitima to e ih medi cina donijeti. Ovim pitanjima sam pristupio s kritikim stavom i uvijek sam uzimao u obzir njihove nedostatke. tovie, uvijek sam imao pred oima i njenicu da, usprkos tomu to ima na milijune lijenika i velik broj nobelovaca, civilizirani ovjek je rtva raznih bolesti ee nego bilo koja ivotinja, a bolesti kao skleroza, dijabetes, srani udari i rak rastu uzne mirujuom brzinom, prijetei ljudskom rodu potpu nim unitenjem. Nisam gubio vremena uei napamet simptome oboljenja, nazive i doze lijekova, ni sve te brojne zamrene formule koje su rijetko kad potrebne, jer nisam imao nakanu polagati ispite i doi do diplo me. Umjesto toga ja sam, koliko god je bilo mogue, posvetio svoje vrijeme prouavanju brojnih grana znanosti i istraivanju mnogostrukih izvora znanja, 16

primjenjujui opa, temeljna naela, po kojima sam izvlaio neke bitne, vane zakljuke. Ishod osamnaestgodinjeg napornog studija i rada sadran je u dva velika sveska, od kojih je prvi