η κυρα γραμματικη τεταρτη ταξη

Embed Size (px)

DESCRIPTION

η κυρα γραμματικη τεταρτη ταξη

Text of η κυρα γραμματικη τεταρτη ταξη

  • 1. 0

2. 1 111 , , , .. . , ... , , , . ... , , , , , , ... , , , , 1. ., , , , , , , , ,, , ,2. ., , , , , , , ,, , 3. 23. , , ! , , , , , , . , ,, ! ! !! ! 4. 3 , . :1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. 10. , . , . : (, , , .) (, , ) (, , .) (, , ) (, , ) (, , ) , , . : (, , ) (, , .) (, , .) (! ! ! .) 5. 4 ! , , -... , , , ( ) , . . : , ().. . . . : ()()------ !! 6. 5 !!! , ... , , ... , , , , , , , , , , , , ... , , , , , , ( ).. . . . : ()--- 7. 6 !!! !!! , , ... . . , , . ... . ( ) . () !!! , , , , , , , , , ... , , 1. .) ) ) ) ) ) ) ) ) 2. .) ) ) ) ) ) ) ) ) 3. .) .) . 8. 7) , .4. .) .) .) . , , , , . ... () () () () () () : , , : , , .: , , : , , !!!! . . .. ( ) ... !!! , : , , , . : , , , . 9. 8 , ... , , , , , .. () ... , , , , .. :) .. , . .) .. , ..) .. , ..) .. , ) .. , ) , , , , , , .. , , , , , , ..) .. , , . , ) .. , , ) : , , , , . . , ... , , , , , . 10. 91. .) - ) - ) - ) - ) - ) - ) - ) - 2. ., , , , , ,, , , : ..: . ... , ... . , : , ... , , ... , , 11. 10 !!! . , - ... , - ... , , , , , , . !!! 3 ! 3 ... , , , ! ! ; 12. 111. ( ) : , , , , , , , .) ) ) ) ) ) ) ) 2. :) - ) - ) - ) - ) - ) - ) - ) - , ( ) ... . ( ) . ( ) . ( )1. .) .) .) , , . 13. 122. :) . ) .) . ) .) . ) . (, ) ; ; ; ; ; ; ... . ; (, ) ; ; ; ; ; ; ... . ; ;1. .) .. .) .. .) .. .) .. . 14. 132. .) .. .) ) .. .3. . . . .4. () , () () .) . ) . .. ..) . . 15. 14 ()- - ()- - . ()- ... ( ) ( = ) - ... ( ) ( , )1. ()- - .) ..) . .) ..) . .) ..) , . .) . .2. :) - ) - ) - ) - ) - ) - 16. 15 , , ... , . , , ... . , , ... , . 17. 161. . 2. .) .) .3. .) . (..)) . (../.)) 8.00 .. (..)) . (..) 18. 17 . . 12 () . : (.. ) ... ... . , . ... !...1. .) , ) !) ) .) !) : , , 19. 18) ;) ) ; . 9 ... ; (, , ) ... , ... 20. 19 . . . .- - - . . . .- - - !!! , -, - -, -, - (). : , , , ,, , .1. . . . . , , . , . 21. 202. .) . () .) . () .) . () .) . () . ().) , . () . () .3. . .. .. 222 . . 12 22. 21 , , . , . . () () () . . , . . . :, , , . :) .. .) .. .) .. . 23. 22) .. .) .. .1. .) .) .) .) , .) , .) , .2. , , .) .) .) .) .) . 24. 233. . , , .) . ()) . ()) . ()) . ()) . () . . . , . ( ) . , , , , , . . 25. 24 . . ... , , . . . .1. . 2. .) . .) . .) . .) . . 26. 253. .) . ()) . ()) . ()) ; ()) . () , . : () () 1. .) () ./.. .) () ./.. .) () ./.. .) () ./.. .) () ./.. . 27. 262. .) .) .) ; ,,, (,) (,) : .. , , . , . .. , , . .. , . , , . .. , ; , . , . 28. 27 ( ) ( ) , ... ( ) . (- -) (- -) , . ... - .1. .) . ()) , . ()) . ( )) . ()) 2000 . ()) . ( )) , () 29. 28 : . ... , ... . . . .- - . . . .- - 1. .) ().) ().) () .) () . 30. 292. .) - .. (.)) - (.)) - (.)) - . (.)) - (.)) - . (.) . . ... = . = .. = :.... . ..... ... ... .. ... ... ., . ... ... . 31. 30.. .. ... ., , . .. .. : :. . . . . . . . . . . . , , , . . :.. ... ... .... ... .. ... 32. 31.. .. .. .... .. ... ... ... ... .... ... / ... ... .... ... .. .... ... .... ... ... ... - ... .... ... 1. .. = .... = .. = .. = ... = . 33. 322. .... = .... = .... = ... = ... = ..... = 333 444 . . . . !!! !!!!!!!!!!!!!!! 34. 33 . .1. .) () .) ().) () .) () .) () ().2. ... ) ) ) ) 3. , ... . .) .) .) .) . 35. 34 . . . . . . .- - . . . .- - ( ) ... !!! ... 36. 351. . . ... . ...2. .) ..) ..) ..3. .) ) ) ) ) ) ) 37. 36 ((())) , , . , , ... (.. ) (.. ). ( ). :- .. - .. - .. - .. - .. - .. 1. .) () . 38. 37) () () , () .) () () .) () .) (), .) () () .2. . 3. . ) ) ) ) ) ) . , , , , , : 39. 38 - - - - - - - - - - - - 1. .) .) .) .) .) . 40. 39) . ... . . . . . . . :) .) .) , , . .----...------- 41. 40 ...()().------------ : . ... ; - , , . , ... . . ; , ... . . 42. 41 . . . ;, ., , , , (), , , , . , ( ), . (=) . (=) . ( ), . ... . . 43. 421. ... . .) .) .) ;) .2. .) .) , .) .) , .) . 8..) . .3. .) . (.../..)) ; (.../..)) . (.../../..)) . (.../ ..)) , . (.../../..)) . (.../ ../..) 44. 43 . ( ) . ( ) . : .. .. .. . , .. . , .. . . . . . : .. . .. . .. . , . 45. 441. .) ; ()) . ()) . ()) , . ()) , . ()) . () . , . ... , , . , ... + - 46. 45 !!! , , , , ... + = , . : - (-), - -. - (- ) ... , - (- ) , , ... , , , - ... , , . , . : - .. , - .. , - .. , - .. , - .. , - .. , - - . - - . 47. 461. ;) ) ) ) ) (=) ) 2. : ... = ) ) ) ) ) 3. . - () 4. -.) + ) + ) + ) + 48. 475. -.) ) ) ) 6. ... + ) + .) + .) + .) + . 555 . ... ( ) + ( ) ... + () () () 49. 48 !!! . ... + 1. .) + .) + .) + .) + .2. .) .. + ) .. + ) .. + ) .. + 3. .) .) .) . - !- ! . , 50. 49 ... - !- ( ) !1. ... ! ( ) !) ; ..) ; ..) . ..) ; ..2. , .( . . 41)) . ()) . ()) . ()) ! ()) . ()) ! ()3. .- . .- . .- . .- , . .- . .- . . 51. 50 - . : , . , ... . () , ... . () , , ... . () , , , , , , , . (). . 3 : , . - , , - - , , - 52. 51 !!! . - .. - .. - .. 1. .) ) ) ) ) ) 2. .) ) .) , .3. , , .) . . .) . .) . , . . .) . . . 53. 52 . .