Click here to load reader

Akta bekalan elektrik 1994

  • View
    840

  • Download
    22

Embed Size (px)

Text of Akta bekalan elektrik 1994

  • 1. UNDANG-UNDANG & PERATURAN-PERATURANUNDANG-UNDANG & PERATURAN-PERATURAN CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIKCAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK IBU PEJABAT JKR, KUALA LUMPURIBU PEJABAT JKR, KUALA LUMPUR OLEH : MUSTAFFA KAMAL BIN AB. SAMAD CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK JKR SELANGOR 05 Mei 2008

2. UNDANG-UNDANG & PERATURAN-UNDANG-UNDANG & PERATURAN- PERATURANPERATURAN AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994 PERATURAN IEE UNIFORM BUILDING BY-LAWS 1984 (UBBL) AKTA KUALITI ALAM SEKITAR 1974 3. BHG I - PERMULAAN (Seksyen 1- 2) BHG II - (DIBATALKAN) (Seksyen 3 dibatalkan) BHG III - FUNGSI, TUGAS & KUASA SURUHANJAYA (Seksyen 4 8) BHG IV PEPASANGAN BERLESEN & BERDAFTAR AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 4. BHG V KAWALAN KOMPETEN (Seksyen 23) BHG VA PENGGUNAAN ELEKTRIK DENGAN CEKAP (Seksyen 23A- 23C) BHG VI - PEMBEKALAN OLEH PEMEGANG LESEN (Seksyen 24- 32) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 5. BHG VII - PEMBERITAHUAN KEMALANGAN & KEBAKARAN (Seksyen 33) BHG VIII SIASATAN & TIMBANGTARA (Seksyen 34 - 36) BHG IX - KESALAHAN & PENALTI (Seksyen 37 - 44) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 6. BHG X - AM (Seksyen 45 - 52) BHG XI KUASA UNTUK MEMBUAT PERATURAN-PERATURAN (Seksyen 53) BHG X11 - PELBAGAI (Seksyen 54 - 56) JADUAL-JADUAL AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 7. BHG I - PERMULAAN Seksyen 1 : Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa dan pemakaian ABE1990 (Akta 447) 1st September, 1990 Terpakai seluruh Malaysia tetapi menteri boleh menggantung penguatkuasaan keseluruhan atau mana2 peruntukan Akta ini di mana-mana negeri PERINTAH PENGGANTUNGAN KUATKUASA AKTA (SARAWAK) 1990 - P.U.(A) 272 Enforcement of Act 447 being suspended in Sarawak. AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 8. BHG I - PERMULAAN Seksyen 2 : Tafsiran Kelengkapan : termasuklah apa2 barang bg maksud2 seperti penjanakuasaan, penukaran, penghantaran, pengagihan atau penggunaan tenaga elektrik spt mesin pengubah, radas, alat penyukat, peranti pelindung, bahan pendawaian, aksesori dan perkakas AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 9. BHG I - PERMULAAN Seksyen 2 : Tafsiran Orang Kompeten : orang yang memegang suatu perakuan kekompetenan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya untuk melaksanakan kerja mengikut sekatan-sekatan jika ada, yang dinyatakan didalam perakuan itu; AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 10. BHG I - PERMULAAN Seksyen 2 : Tafsiran Orang diberikuasa : org yg dilantik oleh pp atau pemunya sesuatu pepasangan, atau oleh seorg kontraktor, yg bertindak sbg ejen utk dan/atau bg pp atau pemunya, utk menjalankan tugas2 tertentu yg bersampingan dgn penjanakuasaan, penghantaran, pengagihan & penggunaan elektrik mesti berkelayakan atau jika tiada kelayakan ditetapkan org kompeten AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 11. BHG I - PERMULAAN Seksyen 2 : Tafsiran Pegawai diberi kuasa : mana2 pegawai awam atau pegawai Suruhanjaya yg diberi kuasa secara bertulis oleh menteri bagi maksud Akta ini Pihak Pengurusan : org yg pada masa ini ditugaskan menjaga sesuatu pepasangan AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 12. BHG I - PERMULAAN Seksyen 2 : Tafsiran Pepasangan Awam : Pepasangan yang dikendalikan oleh pemegang lesen bagi membekalkan elektrik kepada mana-mana orang selain daripada pemegang lesen; Pemegang Lesen : Orang yang dilesenkan di bawah Seksyen 9; AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 13. BHG I - PERMULAAN Seksyen 2 : Tafsiran Pepasangan Persendirian : Pepasangan yang dikendalikan oleh pemegang lesen atau pemunya semata-mata bagi membekalkan elektrik kepada dan penggunaanya di atas harta atau premis kepunyaan pemegang lesen atau pemunya itu sendiri, atau, dalam hal seorang pengguna, yang mengambil elektrik daripada pepasangan awam atau pihak berkuasa bekalan, bagi kegunaan hanya di atas harta atau premis kepunyaan pemegang lesen atau pemunya sahaja; AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 14. BHG III - FUNGSI, TUGAS & KUASA SURUHANJAYA Seksyen 4 : Fungsi & Tugas a. Utk mengeluarkan lesen; b. Utk menjalankan fungsi pengawalseliaan berkenaan dgn perkhidmatan mengadakan elektrik oleh pemegang lesen termasuk menentukan standard prestasi & standard kemudahan dan perkhidmatan dan penguatkuasaannya; c. Utk menggalakkan persaingan dlm pemjanakuasaan dan pembekalan elektrik untuk, antara lainnya, memastikan pembekalan optimum elektrik pd harga2 yg munasabah; AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 15. BHG III - FUNGSI, TUGAS & KUASA SURUHANJAYA Seksyen 4 : Fungsi & Tugas d. Utk memajukan kepentingan pengguna2 elektrik yg dibekalkan oleh pemegang2 lesen berkenaan dgn: i.harga yg akan dikenakan dan syarat2 lain bg bekalan elektrik; ii keberterusan bekalan elektrik; dan iii kualiti perkhidmatan bekalan yg disediakan e. utk memastikan bahawa segala tuntutan yg munasabah utk elektrik dipenuhi AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 16. BHG III - FUNGSI, TUGAS & KUASA SURUHANJAYA Seksyen 4 : Fungsi & Tugas f. Utk memastikan bahawa pemegang2 lesen dpt membiayai penjalanan aktiviti2 yg dibenarkan oleh lesen2 mereka utk dijalankan: g. utk menggalakkan dan menggiatkan penjanakuasaan elektrik bg tujuan kemajuan ekonomi Malaysia h. utk mengawalselia lat tempoh dan cara bagaimana apa2 pepasangan atau kelengkapan elektrik hendah diperiksa; AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 17. BHG III - FUNGSI, TUGAS & KUASA SURUHANJAYA Seksyen 4 : Fungsi & Tugas i. Utk mencipta jenis ujian yg akan digunakan dan utk menetapkan kelayakan dan pengalaman praktik yg minimum bg apa2 maksud menurut Akta ini; j. utk menyiasat apa2 kemalangan atau kebakaran yg melibatkan apa2 pepasangan elektrik. k. utk mengadakan peruntukan, jika perlu, mengenai pendaftaran apa2 pepasangan, mana2 kontraktor, pengilang dan pengimport bahan elektrik, dan mana2 org kompeten; AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 18. BHG III - FUNGSI, TUGAS & KUASA SURUHANJAYA Seksyen 4 : Fungsi & Tugas l. utk menetapkan standard dan spesifikasi minimum dan menaksirkan serta meluluskan, jika perlu, apa2 pepasangan atau kelengkapan elektrik; la. utk menggalakkan penggunaan elektrik dengan cekap; dan m. utk menjalankan segala aktiviti lain sebagaimana yg ternyata kpd Suruhanjaya adalah dikehendaki, berfaedah atau mudah bagi maksud menjalankan atau berkaitan dgn pelaksanaan fungsi dan tugasnya di bawah Akta ini. AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 19. BHG III - FUNGSI, TUGAS & KUASA SURUHANJAYA Seksyen 4A: Pegawai diberi kuasa Menteri beri kuasa kpd mana2 pegawai awam atau pegawai suruhanjaya utk menjalankan penguatkuasaan di bawah Akta ini Seksyen 5 : Kuasa memasuki dgn waran atau selainnya, memeriksa, memeriksa-teliti, menyita, dsb Subseksyen 1-6 : menerangkan dgn terperinci mengenai S5 AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 20. BHG III - FUNGSI, TUGAS & KUASA SURUHANJAYA Seksyen 6 : Kuasa menyiasat Subseksyen 1-2 : menerangkan ST mempunyai kuasa menyiasat & kuasa khas dgn penyiasatan pihak polis kecuali kuasa menangkap tanpa waran bg kesalahan di bawah Kanun Prosedur Jenayah Seksyen 7 : Keboleh-terimaan pernyataan Subseksyen 1a-b AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 21. BHG III - FUNGSI, TUGAS & KUASA SURUHANJAYA Seksyen 8 : Halangan, dsb. Suatu kesalahan - Menghalang/enggan bekerjasama/tidak benar akses kpd mana2 tempat - pegawai diberi kuasa atau pegawai polis yang berpangkat tidak rendah drp inspektor melaksanakan apa2 tugas yg termaktub dlm Akta ini satu kesalahan Denda : tidak melebihi RM 5,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 22. BHG IV PEPASANGAN BERLESEN & BERDAFTAR Seksyen 9 : Lesen dikehendaki bagi penggunaan pepasangan: terma, syarat dan kandungan lesen tiada seorangpun selain drp pihak berkuasa bekalan, boleh menggunakan, mengerjakan atau mengendalikan atau membenarkan diguna, dikerja atau dikendalikan apa2 pepasangan; atau membekalkan elektrik drp mana2 pepasangan kpd atau bagi kegunaan org lain kecuali satu lesen dikeluarkan. AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 23. BHG IV PEPASANGAN BERLESEN & BERDAFTAR Seksyen 10 : Kuasa untuk memasuki dan memeriksa- teliti tanah Subseksyen 1-3 : pemegang lesen dibenarkan memasuki tanah selepas notis 24 jam utk membuat pengukuran (memastikan kesuaian tanah) bagi maksud membina sesuatu pepasangan AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 24. BHG IV PEPASANGAN BERLESEN & BERDAFTAR Seksyen 11 : Kuasa untuk memasuki tanah bagi maksud pembinaan Subseksyen 1-10 : pemegang lesen dibenarkan meletakkan, menempatkan, membawa di atas, di bawah tiang, kelengkapan dll bagi maksud memasang sistem pengagihan bayar pampasan di bawah seksyen 16 AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 25. BHG IV PEPASANGAN BERLESEN & BERDAFTAR Seksyen 12 : Talian bekalan dan kelengkapan lain di atas tanah Kerajaan Subseksyen 1-2 : pepasangan di atas tanah Negeri, jika tidak mengalihkan kelengkapan dlm masa 6 bulan drp tempoh yg dibenarkan (tamat lesen) - kelengkapan itu menjadi harta Kerajaan Negeri AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 26. BHG IV PEPASANGAN BERLESEN & BERDAFTAR Seksyen 13 : Penyenggaraan, pembaikan dan peningkatan pepasangan Utk tujuan di atas, pemegang lesen atau org yg diberi kuasa olehnya boleh memasuki mana2 tanah berkenaan & menjalankan apa2 kerja yg perlu, jika ada kerosakan bayar pampasan kpd org2 yg berkepentingan spt dlm seksyen 16 AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 27. BHG IV PEPASANGAN BERLESEN & BERDAFTAR Seksyen 14 : Pengalihan atau pengubah-pindaan talian bekalan Subseksyen 1-5 : pemunya tanah boleh menghendaki pengalihan talian ke bhg lain tanah itu dgn syarat2 tertentu. Jika pemegang lesen tidak mematuhi kehendak itu, org itu boleh mohon budi bicara Pihak Berkuasa Negeri menyiasat & membuat perintah AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 (AKTA 447) 28. BHG IV PEPASANGAN BERLESEN & BERDAFTAR Seksyen 15 : Kecualian bagi perjanjian izin-lalu Subseksyen 1