Click here to load reader

Co nowego w solidworks pdm 2016

 • View
  143

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Co nowego w solidworks pdm 2016

 • NOWE FUNKCJESOLIDWORKS PDM 2016

 • Spis treci

  Informacje prawne.........................................................................................................3

  Wprowadzenie...............................................................................................................6

  1 SOLIDWORKS PDM..................................................................................................7Zmiana metod instalacji programu SOLIDWORKS PDM....................................................................7

  Instalacja przy uyciu Menedera instalacji SOLIDWORKS..........................................................8Instalacja programu SOLIDWORKS PDM przy uyciu kreatora InstallShield...............................9

  Modyfikowanie dostosowanych waciwoci plikw PDF przy uyciu dodatku PDF (dotyczytylko SOLIDWORKS PDM)............................................................................................................9Mapowanie dostosowanych waciwoci na karty dokumentw w formacie PDF.......................10

  Obsuga odniesie w przypadku plikw po przeniesieniu lub zmianie nazwy...................................11Zmiana nazwy pliku w drzewie operacji FeatureManager oprogramowania SOLIDWORKS...........11Zmiana rozmiaru podgldu miniatur plikw SOLIDWORKS w tabelach...........................................12

  Ikony ostrzeenia i kolory ta w okienku zada SOLIDWORKS PDM.........................................12SOLIDWORKS PDM Standard ........................................................................................................12Sortowanie zawartoci kolumn w tabelach........................................................................................16

  Kolejno sortowania w kolumnach.............................................................................................17Dziaanie ustawie sterowania i funkcji sortowania zawartoci tabeli .........................................18

  Synchronizowanie zmiennej poprawki z numerem poprawki ...........................................................18Udoskonalona opcja Ustaw poprawk.........................................................................................19

  Uywanie programu Windows Search do wyszukiwania zawartoci ................................................20Konfiguracja programu Windows Search.....................................................................................20

  2

 • Informacje prawne

  19952015, Dassault Systmes SolidWorks Corporation, firma naleca do Dassault SystmesS.A., 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts. 02451 USA. Wszystkie prawa zastrzeone.

  Informacje i oprogramowanie omawiane w niniejszym dokumencie mog ulec zmianie bezpowiadomienia i nie stanowi jakichkolwiek zobowiza ze strony Dassault Systemes SolidWorksCorporation (DS SolidWorks).

  adne materiay nie mog by powielane ani przekazywane w jakiejkolwiek formie lubjakkolwiek metod - elektroniczn czy rczn - w adnym celu, bez wyranej pisemnej zgodyDS SolidWorks.

  Oprogramowanie, o ktrym mowa w niniejszym dokumencie, jest dostarczane na podstawielicencji i moe by uywane i kopiowane tylko zgodnie z postanowieniami licencji. Wszelkiegwarancje udzielane przez DS SolidWorks dotyczce oprogramowania i dokumentacji zostayzawarte w umowie licencyjnej i adne wyraone czy dorozumiane stwierdzenia w tymdokumencie lub jego treci nie bd uznawane ani interpretowane jako modyfikacje lub zmianywarunkw ani gwarancji w umowie licencyjnej.

  Informacje patentowe

  SOLIDWORKS Oprogramowanie do tworzenia projektw mechanicznych 3D i/lub symulacjijest chronione patentami 6219049, 6219055, 6611725, 6844877, 6898560, 6906712, 7079990,7477262, 7558705, 7571079, 7590497, 7643027, 7672822, 7688318, 7694238, 7853940,8305376, 8581902, 8817028, 8910078, 9129083 i 9153072 w Stanach Zjednoczonych orazpatentami zagranicznymi (np. EP 1116190 B1 i JP 3517643).

  Oprogramowanie eDrawings jest chronione patentem USA 7184044, patentem USA 7502027oraz patentem kanadyjskim 2318706.

  Patenty zgoszone w USA i za granic.

  Znaki towarowe oraz nazwy produktw dotyczce produktw i usugSOLIDWORKS

  SOLIDWORKS, 3D ContentCentral, 3D PartStream.NET, eDrawings, a take logo eDrawingss zastrzeonymi znakami towarowymi firmy SolidWorks, natomiast FeatureManager jestzastrzeonym znakiem towarowym, ktrego wspwacicielem jest firma DS SolidWorks.

  CircuitWorks, FloXpress, PhotoView 360 oraz TolAnalyst s znakami towarowymi firmy DSSolidWorks.

  FeatureWorks jest zastrzeonym znakiem towarowym Geometric Ltd.

  SOLIDWORKS 2016, SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKSPremium, SOLIDWORKS PDM Professional, SOLIDWORKS PDM Standard, SOLIDWORKSWorkgroup PDM, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Flow Simulation, eDrawings,eDrawings Professional, SOLIDWORKS Sustainability, SOLIDWORKS Plastics, SOLIDWORKSElectrical, SOLIDWORKS Composer i SOLIDWORKS MBD s nazwami produktw firmy DSSolidWorks.

  Pozostae marki i nazwy produktw s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakamitowarowymi ich odpowiednich wacicieli.

  3

 • KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE - ZASTRZEONE

  Oprogramowanie jest przedmiotem komercyjnym w rozumieniu tego pojcia zdefiniowanymw 48 C.F.R. 2.101 (padziernik 1995), skadajcym si z komercyjnego oprogramowaniakomputerowego i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego, tak jakte pojcia s uywane w 48 C.F.R. 12.212 (wrzesie 1995) i jest dostarczone dla Rzdu StanwZjednoczonych (a) do nabycia przez lub w imieniu agencji cywilnych zgodnie z przepisami 48C.F.R. 12.212; lub (b) do nabycia przez lub w imieniu jednostek Departamentu Obrony zgodniez przepisami 48 C.F.R. 227.7202-1 (czerwiec 1995) i 227.7202-4 (czerwiec 1995).

  W przypadku otrzymania zamwienia z agencji rzdowej Stanw Zjednoczonych na dostarczenieOprogramowania o prawach przekraczajcych te zawarte w Umowie uytkownik powiadomiDS SolidWorks o zakresie da i firma DS SolidWorks w cigu piciu (5) dni roboczych stwierdziwedug swojego wycznego uznania, czy przyj, czy te odrzuci takie danie. Dostawca/producent: Dassault Systemes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham,Massachusetts 02451 USA.

  Informacje o prawach autorskich dla produktw SOLIDWORKS Standard,Premium, Professional i Education

  Czci tego oprogramowania 19862015 Siemens Product Lifecycle Management SoftwareInc. Wszelkie prawa zastrzeone.

  Praca ta zawiera nastpujce oprogramowanie, ktre jest wasnoci firmy Siemens IndustrySoftware Limited:

  D-Cubed 2D DCM 2015. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeone.

  D-Cubed 3D DCM 2015. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeone.

  D-Cubed PGM 2015. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeone.

  D-Cubed CDM 2015. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeone.

  D-Cubed AEM 2015. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeone.

  Czci tego oprogramowania 19982015 Geometric Ltd.

  Czci tego oprogramowania wykorzystuj technologi PhysX by NVIDIA, 20062010.

  Czci tego oprogramowania 20012015 Luxology, LLC. Wszelkie prawa zastrzeone, patentyzgoszone.

  Czci tego oprogramowania 20072015 DriveWorks Ltd.

  Copyright 1984-2010 Adobe Systems Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeone.Ochrona patentami USA nr 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593;6,754,382; Patenty zgoszone.

  Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller oraz Reader s zastrzeonymi znakamitowarowymi lub znakami towarowym firmy Adobe Systems Inc. w USA i innych krajach.

  Dodatkowe informacje dotyczce praw autorskich do produktu SolidWorks znajduj si w menuPomoc > SOLIDWORKS informacje.

  Informacje o prawach autorskich dla produktw SOLIDWORKS Simulation

  Czci tego oprogramowania 2008 Solversoft Corporation.

  PCGLSS 19922014 Computational Applications and System Integration, Inc. Wszelkie prawazastrzeone.

  4

 • Informacje o prawach autorskich dotyczce produktu SOLIDWORKS Standard

  2011, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone.

  Informacje o prawach autorskich dotyczce produktu SOLIDWORKSProfessional

  Outside In Viewer Technology, 19922012 Oracle

  2011, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone.

  Informacje praw autorskich dla produktw eDrawings

  Czci tego oprogramowania 20002014 Tech Soft 3D.

  Czci tego oprogramowania 1995-1998 Jean-Loup Gailly and Mark Adler.

  Czci tego oprogramowania 1998-2001 3Dconnexion.

  Czci tego oprogramowania 19982014 Open Design Alliance. Wszelkie prawa zastrzeone.

  Czci tego oprogramowania 1995-2012 Spatial Corporation.

  Oprogramowanie eDrawings for Windows jest czciowo oparte na pracy Independent JPEGGroup.

  Prawa autorskie czci oprogramowania eDrawings for iPad 19961999 Silicon GraphicsSystems, Inc.

  Prawa autorskie czci oprogramowania eDrawings for iPad 20032005 Apple ComputerInc.

  5

 • Wprowadzenie

  Ten przewodnik zawiera opis nowych i zmienionych w wersji 2016 moliwoci oprogramowaniaSOLIDWORKS PDM.

  Odbiorcy

  Przewodnik jest przeznaczony dla dowiadczonych uytkownikw oprogramowania SOLIDWORKSPDM.

  6

 • 1SOLIDWORKS PDM

  SOLIDWORKS PDM Standard to nowy produkt oparty na SOLIDWORKS Enterprise PDM. Jestinstalowana razem z oprogramowaniem SOLIDWORKS Professional oraz SOLIDWORKS Premium.

  SOLIDWORKS PDM Professional to nazwa produktu znanego wczeniej jako SOLIDWORKSEnterprise PDM. Jest on dostpny jako oddzielny produkt.

  Rozdzia ten zawiera nastpujce tematy:

  Zmiana metod instalacji programu SOLIDWORKS PDM Modyfikowanie dostosowanych waciwoci plikw PDF przy uyciu dodatku PDF

  (dotyczy tylko SOLIDWORKS PDM) Obsuga odniesie w przypadku plikw po przeniesieniu lub zmianie nazwy Zmiana nazwy pliku w drzewie operacji FeatureManager oprogramowania

  SOLIDWORKS Zmiana rozmiaru podgldu miniatur plikw SOLIDWORKS w tabelach SOLIDWORKS PDM Standard Sortowanie zawartoci kolumn w tabelach Synchronizowanie zmiennej poprawki z numerem poprawki Uywanie programu Windows Search do wyszukiwania zawartoci

  Zmiana metod instalacji programu SOLIDWORKS PDMAby zainstalowa program SOLIDWORKS PDM Standard lub SOLIDWORKS PDMProfessional, mona uy:

  Menedera instalacji SOLIDWORKS (SLDIM); kreatora InstallShield dla programu SOLIDWORKS PDM.

  Zalecenie: Zaleca si zainstalowanie produktu SOLIDWORKS PDM Standard lubSOLIDWORKS PDM Professional z uyciem menedera SLDIM.

  Meneder SolidNetWork License Manager musi zosta zainstalowany oddzielnie.

  Instalacje klientw SOLIDWORKS PDM i serwerw SOLIDWORKS PDM s oddzielne.

  Mona wybra typ produktu na podstawie dostpnej licencji. Dostpne s nastpujcedodatki specyficzne dla typu produktu:

  7

 • Typy produktw i dodatkiKlient

  SOLIDWORKS PDM CAD Editor

  SOLIDWORKS DraftSight

  SOLIDWORKS PDM Contributor

  DraftSight

  SOLIDWORKS PDM Viewer: brak dodatku

  SOLIDWORKS PDM Standard

  SOLIDWORKS PDM CAD Editor

  Integracja z Microsoft Office SOLIDWORKS DraftSight Autodesk Inventor AutoCAD

  SOLIDWORKS PDM Contributor

  Integracja z Microsoft Office DraftSight

  SOLIDWORKS PDM Viewer

  Integracja z Microsoft Office

  SOLIDWORKS PDM Professional

  Instalacja przy uyciu Menedera instalacji SOLIDWORKS

  W przypadku instalacji programu przy uyciu Menedera instalacji SOLIDWORKS dostpnes nastpujce opcje:

  Instalacja Indywidualna

  Produkt SOLIDWORKS PDM Standard jest wstpnie wybrany na stronie Wybrproduktu.

  W przypadku wersji SOLIDWORKS PDM Standard konieczne jest zainstalowanieoprogramowania SQL Express przed zainstalowaniem serwera bazy danychSOLIDWORKS PDM. Mona albo zainstalowa oprogramowanie SQL Express, albowskaza istniejc baz danych SQL Express.

  W przypadku posiadania licencji na program SOLIDWORKS PDM Professional monatake zainstalowa Eksploratora elementw.

  Obraz administracyjny

  Jeeli organizacja korzysta z Edytora opcji obrazu administracyjnego SOLIDWORKS,mona utworzy i wdroy obraz administracyjny dla programu SOLIDWORKS PDMrwnoczenie z innymi produktami SOLIDWORKS.

  Produkty serwera

  8

  SOLIDWORKS PDM

 • W przypadku wersji SOLIDWORKS PDM Professional naley uruchomi instalacj z opcjProdukty serwera, aby zainstalowa menedera SolidNetWork License Manager,serwer archiwum i serwer bazy danych, jeeli maj one pracowa na tym samymkomputerze, lub uruchomi instalacj oddzielnie na dwch rnych komputerach wcelu zainstalowania tych serwerw.

  Instalacja programu SOLIDWORKS PDM przy uyciukreatora InstallShield

  Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu menedera SolidNetWork License Manager przyuyciu Menedera instalacji SOLIDWORKS mona zainstalowa program SOLIDWORKSPDM za pomoc kreatora InstallShield:

  Klient SOLIDWORKS PDM Standard lub klient SOLIDWORKS PDM Professional

  W przypadku nowych instalacji wstpnie wybrana jest opcja SOLIDWORKS PDMStandard. Mona j zmieni na SOLIDWORKS PDM Professional.

  W zalenoci od rodzaju licencji i wybranego typu produktu dostpne s rne dodatki.

  W przypadku wybrania produktu SOLIDWORKS PDM Professional pojawi si opcjaDostosuj. Ta opcja umoliwia zainstalowanie Eksploratora elementw.

  Serwer SOLIDWORKS PDM Standard lub serwer SOLIDWORKS PDM Professional

  Dla serwera SOLIDWORKS PDM Standard na stronie Instalacja serwera s dostpnenastpujce opcje:

  Serwer archiwum Serwer bazy danych

  W przypadku nowych instalacji opcje te s wstpnie wybrane. W przypadku uaktualniezostaj zachowane poprzednio wybrane ustawienia.

  Dla serwera SOLIDWORKS PDM Professional na stronie Instalacja serwera s dostpnenastpujce opcje:

  Serwer archiwum Serwer bazy danych Serwer sieci Web Web2

  W przypadku nowych instalacji adna opcja nie jest wstpnie wybrana. W przypadkuuaktualnie zostaj zachowane poprzednio wybrane ustawienia.

  Modyfikowanie dostosowanych waciwoci plikw PDF przyuyciu dodatku PDF (dotyczy tylko SOLIDWORKS PDM)

  Program SOLIDWORKS PDM Professional umoliwia uytkownikom odczytywanie izapisywanie dostosowanych waciwoci plikw PDF przy uyciu dodatku PDF.

  Ponadto dodatek PDF mapuje zdefiniowane przez uytkownika dostosowane waciwocizapisane na karcie Dostosowana pliku PDF. Dotychczas operacje odczytu i zapisudostosowanych waciwoci pliku PDF nie byy obsugiwane w przypadku zmiennychprogramu SOLIDWORKS PDM.

  9

  SOLIDWORKS PDM

 • Administrator moe zmapowa zmienn na obsugiwan nazw bloku i nazw atrybutupliku PDF. Gdy uytkownik dodaje plik PDF do przechowalni i aktualizuje dostosowanewaciwoci w pliku PDF, zaktualizowane dostosowane waciwoci pojawiaj si na karciedanych pliku PDF. Analogicznie, gdy uytkownik aktualizuje wartoci zmiennych na karciedanych pliku PDF, zmapowane wartoci waciwoci s aktualizowane w pliku PDF.

  Mapowania waciwoci

  Nazwa atrybutuNazwa bloku

  TYTUCustomProperty

  AUTORCustomProperty

  TEMATCustomProperty

  SOWA KLUCZOWECustomProperty

  NUMER CZCICustomProperty

  OPISCustomProperty

  Atrybut PLIK reprezentujcy nazw pliku jest przeznaczony tylko do odczytu. Wartojest odczytywana jedynie z pliku PDF.

  Mapowanie dostosowanych waciwoci na kartydokumentw w formacie PDFW tym przykadzie opisano sposb mapowania zmiennej Tytu na dostosowan waciwoTYTU.

  Aby zmapowa dostosowanewaciwoci na karty dokumentww formacie PDF:

  1. W narzdziu Administracja klikn prawym przyciskiem myszy opcj Zmienne iwybra polecenie Nowa zmienna.

  2. W oknie dialogowym utworzy zmienn o nazwie Tytu.3. Klikn przycisk Nowy atrybut.4. W obszarze Wybrany atrybut:

  a) W obszarze Nazwa bloku wybra opcj CustomProperty.b) W polu Nazwa atrybutu wpisa TYTY.c) Wpisa rozszerzenie pliku zawierajcego waciwo.

  Na przykad: pdf.

  5. Klikn OK.6. Uruchomi Edytor kart i otworzy pozycj Karta dokumentu w formacie PDF.7. Doda pole edycji i w obszarze Nazwa zmiennej wybra now zmienn Tytu.8. Zapisa kart i zamkn Edytora kart.

  10

  SOLIDWORKS PDM

 • Teraz gdy uytkownik doda plik PDF do przechowalni SOLIDWORKS PDM, w karcie danychpliku PDF bdzie widoczna zmienna Tytu. Uytkownik moe odczytywa/zapisywadostosowan waciwo Tytu na karcie danych pliku PDF.

  Obsuga odniesie w przypadku plikw po przeniesieniu lubzmianie nazwy

  W przypadku, gdy w lokalnej pamici podrcznej istniej pliki zawierajce odniesienia,dodatek SOLIDWORKS PDM wywietla ostrzeenie o przeniesieniu lub zmianie nazwyodniesie przez innego uytkownika.

  Dotychczas w przypadku podjcia prby otwarcia zapisanego w pamici podrcznej plikurodzica z odniesieniem do komponentu, ktry przenis lub ktrego nazw zmieni innyuytkownik, oprogramowanie SOLIDWORKS otwierao plik z pamici podrcznej bezostrzeenia.

  Obecnie uytkownik widzi ostrzeenie:

  W przypadku pliku SOLIDWORKS otwartego w trybie tylko do odczytu, gdy innyuytkownik przenosi lub zmienia nazwy odniesie.

  W okienku zada dodatek SOLIDWORKS PDM umieszcza ikon obok nazwzmodyfikowanych plikw i wywietla komunikat ostrzegawczy.

  Wykona nastpujce czynnoci:

  1. W okienku zada klikn cze w celu wywietlenia szczegowych informacji oplikach, ktre przeniesiono lub ktrych nazwy zmieniono.

  2. Zamkn i ponownie otworzy pliki.

  Oprogramowanie SOLIDWORKS zaktualizuje odniesienia do najnowszej lokalizacji plikui wywietli komunikat z ostrzeeniem, e nazwy lub lokalizacje plikw ulegy zmianie izaktualizowano odniesienia.

  Gdy inny uytkownik zmieni lokalizacje lub nazwy odniesie dla pliku SOLIDWORKSw lokalnej pamici podrcznej i otwarto plik rodzica zapisany w pamici podrcznej.

  Oprogramowanie SOLIDWORKS automatycznie aktualizuje odniesienia i wywietlakomunikat, e nazwy lub lokalizacje plikw ulegy zmianie i zaktualizowano odniesienia.

  Zmiana nazwy pliku w drzewie operacji FeatureManageroprogramowania SOLIDWORKS

  Teraz nazw pliku mona zmieni w drzewie operacji FeatureManager oprogramowaniaSOLIDWORKS.

  Aby uytkownik mg zmieni nazw pliku:

  Uytkownik musi zaadowa dodatek SOLIDWORKS PDM. Administrator musi ustawi zezwolenie Dodaj plik lub zmie jego nazw dla opcjiUprawnienia stanu i Uprawnienia folderu.

  Uytkownik musi wyewidencjonowa komponent i jego zoenie odniesienia na tymsamym komputerze.

  Jeli ktrykolwiek z powyszych warunkw nie bdzie speniony, pojawi si komunikatostrzegawczy.

  11

  SOLIDWORKS PDM

 • Prba zmiany nazwy elementu w drzewie operacji FeatureManager oprogramowaniaSOLIDWORKS na nazw nadan ju istniejcemu plikowi spowoduje wywietlenieostrzeenia o powtarzajcej si nazwie pliku.

  Ostrzeenie to pojawia si tylko, jeeli administrator wczy w narzdziu Administracjaopcj Nie zezwalaj na zduplikowane nazwy pliku w tej przechowalni plikw.

  Zmiana rozmiaru podgldu miniatur plikw SOLIDWORKSw tabelach

  Rozmiar podgldu miniatur plikw SOLIDWORKS mona zmieni przy uyciu opcji Zmierozmiar podgldu miniatur.

  Program SOLIDWORKS PDM umoliwia wybr rozmiaru podgldu miniatur:May, rednilub Duy. Domylnie wybrana jest opcja redni. Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeliprogram SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powizanych tabelach i na kartach.

  Aby zmieni rozmiar podgldu miniatur:

  1. Klikn prawym przyciskiem myszy wewntrz listy plikw.2. Klikn opcj Zmie rozmiar podgldu miniatur i wybra dany rozmiar.

  Podgldy miniatur dla plikw innych ni pliki SOLIDWORKS mog nie by wyrane wprzypadku wyboru rozmiaru redni lub Duy.

  Ikony ostrzeenia i kolory ta w okienku zadaSOLIDWORKS PDMW razie potrzeby mona wyczy okrelone ikony ostrzeenia i kolory ta uywane wokienku zada SOLIDWORKS PDM.

  Abywyczy ikony ostrzeenia i kolory ta w okienku zada SOLIDWORKS PDM:

  1. W oprogramowaniu SOLIDWORKS klikn SOLIDWORKS PDM >Opcje > Ustawieniawidoku.

  2. W obszarze Stan usun zaznaczenia pl wyboru dla ikon ostrzeenia i kolorw ta,ktre maj zosta wyczone.

  SOLIDWORKS PDM StandardSOLIDWORKS PDM Standard to produkt do zarzdzania dokumentami oparty na tej samejarchitekturze co program SOLIDWORKS Enterprise PDM.

  SOLIDWORKS PDM Standard mona uaktualni do wersji SOLIDWORKS PDM Professionalbez migracji plikw lub danych, poniewa program SOLIDWORKS PDM Standard jestoparty na tej samej architekturze co SOLIDWORKS PDM Professional. Z przechowalni wwersji SOLIDWORKS PDM Professional nie mona jednak wrci do wersji SOLIDWORKSPDM Standard.

  Licencja SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor jest zawarta w poszczeglnych licencjachSOLIDWORKS 2016 Professional oraz SOLIDWORKS 2016 Premium. Licencje dlauytkownikw, ktrzy nie korzystaj z CAD, s dostpne jako produkty do zakupuoddzielnie.

  12

  SOLIDWORKS PDM

 • SOLIDWORKS PDM Standard uywa Menedera licencji SolidNetwork i wymaga numeruseryjnego. Numery seryjne do testowania wersji beta s dostpne dla wszystkichuprawnionych klientw SOLIDWORKS 2016. Prosz skontaktowa si z lokalnymsprzedawc SOLIDWORKS, aby uzyska numery seryjne.

  Ta tabela pokazuje funkcje dostpne w przypadku kadej licencji:

  SOLIDWORKS PDMStandard Viewer

  SOLIDWORKSPDM StandardContributor

  SOLIDWORKSPDM StandardCAD Editor

  Funkcjonalno

  DodatekSOLIDWORKS

  Dodawanie iedytowanie plikwSOLIDWORKS

  Zintegrowany podgldplikw SOLIDWORKS

  Dodawanie iedytowanie plikwspoza CAD

  Dodatek DraftSight

  Dodawanie iedytowanie plikwDraftSight

  Integracja zEksploratoremWindows

  Narzdziawyszukiwania

  Udzia elektronicznegotoku pracy

  Ta tabela pokazuje rnice pomidzy wersj SOLIDWORKS PDM Standard orazSOLIDWORKS PDM Professional:

  SOLIDWORKS PDM ProfessionalSOLIDWORKS PDMStandard

  Funkcjonalno

  DodatekSOLIDWORKS

  13

  SOLIDWORKS PDM

 • SOLIDWORKS PDM ProfessionalSOLIDWORKS PDMStandard

  Funkcjonalno

  eDrawingsProfessional

  Dodatek DraftSight

  Dodatek MicrosoftOffice

  Dodatek dla aplikacjiAutoCAD

  Dodatek dla aplikacjiInventor

  CAD Editor Client

  Contributor Client

  Viewer Client

  Ograniczone do 1Wiele tokw prac

  Ograniczone do 10Stany toku prac

  Rwnolegezatwierdzenia

  Tryb offline

  (Ograniczone)Akcje przejcia

  Podgld eDrawings

  Podgld wieludokumentw

  Integracjazewntrznejprzegldarki

  Szablony

  14

  SOLIDWORKS PDM

 • SOLIDWORKS PDM ProfessionalSOLIDWORKS PDMStandard

  Funkcjonalno

  Numery seryjne

  Przeszukiwaniezawartoci(indeksowanie)

  Zintegrowanenarzdziewyszukiwania

  Osobne narzdziewyszukiwania

  Ulubionewyszukiwania

  Active Directory ilogowanie LDAP

  Powiadomienia skrzynka odbiorczaPDM (baza danych)

  Powiadomienia e-mail (SMTP)

  Obsuga SQL ServerExpress

  Obsuga SQLStandard

  Zautomatyzowanezadania

  Zautomatyzowanyimport/eksportdanych

  API

  Dostosowanaobsuga dodatku

  Dispatch

  Obsuga elementu

  15

  SOLIDWORKS PDM

 • SOLIDWORKS PDM ProfessionalSOLIDWORKS PDMStandard

  Funkcjonalno

  Klient sieci Web

  Replikacja w wielumiejscach

  Generator raportw

  Ograniczone do 2Schematy poprawek

  Kategorie plikw

  Etykiety wersji

  Nazwane listymateriaw

  Wklejanieudostpnianychczy

  Dostosowywaniepaska narzdzi imenu

  Zmienne niezaleneod wersji

  Zcze Pro/E

  Obsuga plikw SolidEdge

  Sortowanie zawartoci kolumn w tabelachW tabelach mona sortowa zawarto kolumn domylnych i dostosowanych w kolejnocirosncej, malejcej lub domylnej klikajc nagwki kolumn. Funkcja sortowaniazawartoci kolumn jest przydatna podczas pracy z duymi zestawami danych.

  Funkcja sortowania zawartoci kolumn jest dostpna we wszystkich oknach dialogowychi na wszystkich kartach.

  Kolumna, ktrej zawarto zostaa posortowana w kolejnoci rosncej lub malejcej, jestzaznaczana na zielono i opatrywana strzak.

  16

  SOLIDWORKS PDM

 • Kolejno sortowania w kolumnachW tabelach mona sortowa zawarto kolumn domylnych i dostosowanych w kolejnocirosncej, malejcej lub domylnej klikajc nagwki kolumn.

  Sekwencja sortowania dla kolejnoci rosncej:

  Sekwencja sortowaniaNagwek kolumny

  ZoeniaTyp

  Rysunki

  Czci

  Inne (alfabetycznie wedug typu pliku)

  AlfanumerycznieNazwa pliku

  AlfabetycznieOstrzeenia

  WyczoneKopiuj lub Przenie

  Wczone

  Warto w pamici podrcznej

  Jeeli wartoci w pamici podrcznej s rwne,oprogramowanie korzysta z wartoci w przechowalni.

  Wersja

  AlfabetycznieWyewidencjonowaneprzez

  AlfabetycznieWyewidencjonowane w

  AlfanumerycznieZnaleziony w

  Alfanumeryczniecieka folderudocelowego

  AlfanumerycznieNazwa plikudocelowego

  AlfabetycznieStan

  Sekwencja sortowania dla kolumn dostosowanych z typami zmiennych:

  Sekwencja sortowaniaTyp zmiennej

  ChronologicznieDate

  17

  SOLIDWORKS PDM

 • Sekwencja sortowaniaTyp zmiennej

  NumeryczneLiczba dziesitna

  NumeryczneLiczba cakowita

  AlfabetycznieText

  AlfabetycznieTak lub Nie

  Dziaanie ustawie sterowania i funkcji sortowaniazawartoci tabeliPodczas sortowania zawartoci kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwahierarchi struktury plikw. Funkcja sortowania wycza opcje Poka linie drzewa iPoka sterowanie wyborem odniesie.

  Dotychczas opcje Otwrz list plikw i Zapisz list plikw miay wpyw na ca list.Obecnie program SOLIDWORKS PDM uwzgldnia zastosowane filtry i sortowanie zawartocikolumn oraz umoliwia wywietlanie wszystkich plikw lub tylko widocznych plikw.

  W obszarze Otwrz list plikw s dostpne opcje umoliwiajce otwarcie listy plikww programie Microsoft Excel:

  Otwrz wszystkie Otwrz widoczne

  Analogicznie w obszarze Zapisz list plikw s dostpne opcje umoliwiajcewyeksportowanie listy wszystkich plikw lub tylko plikw widocznych:

  Eksportuj wszystkie Eksportuj widoczne

  Synchronizowanie zmiennej poprawki z numerem poprawki

  Administratorzy mog mapowa zmienn poprawki w toku prac w celu zapewnienia jejsynchronizacji z numerem poprawki.

  Dotychczas aby ustawi numer poprawki, trzeba byo wykona inkrementacj poprawek.

  Obecnie przy uyciu opcji Ustaw poprawk mona synchronizowa numer poprawki zwartoci zapisan w zmiennej karty w odniesieniu do wszystkich plikw, w tymobsugiwanych wczeniej poza programem SOLIDWORKS PDM.

  Aby zsynchronizowa zmienn poprawki z numerem poprawki:

  1. W narzdziu administracyjnym rozwin Przepywy pracy i wybra tok prac.2. Wybra stan.3. Na karcie Numery poprawek okreli numer poprawki do powizania z tym stanem.4. W obszarze Inkrementacja poprawki o wprowadzi numer (zwykle 1), ktry ma

  zosta uyty po wywoaniu polecenia Ustaw poprawk.

  18

  SOLIDWORKS PDM

 • 5. Wybra zmienn poprawki w obszarze Zmienna poprawki.

  Zmienna ta musi istnie na kartach danych plikw, ktre bd miaysynchronizowan poprawk.

  Zmienna powinna by poczona z niestandardow waciwoci zawierajcstarsz warto poprawki.

  Aby poprawka bya synchronizowana, jej numer musi odpowiada wartocipoprawki znajdujcej si w zmiennej.

  6. Klikn OK.7. Klikn Plik > Zapisz, aby zapisa plik w toku prac.

  Aby sprawdzi synchronizacj numeru poprawki, naley rcznie ustawi numerpoprawki w pliku w widoku eksploratora SOLIDWORKS PDM. Aby uzyska szczegoweinformacje, patrz Pomoc Eksploratora plikw programu SOLIDWORKS PDM.

  Udoskonalona opcja Ustaw poprawkOkno dialogowe Inkrementuj poprawk, dostpne w Eksploratorze plikw, otrzymaonazw Ustaw poprawk i zostao przeprojektowane w celu zapewnienia wikszejfunkcjonalnoci.

  Aby wywietli to okno dialogowe, naley wybra plik i klikn Modyfikuj > Ustawpoprawk.

  W oknie dialogowym, naley:

  Umoliwia wybranie pliku w celu ustawieniabiecej wersji poprawki na wartowybran w kolumnie Nowa poprawka.

  Ustaw poprawk

  Wywietla biec wersj poprawki pliku.Bieca poprawka

  Domylnie wywietla nastpn poprawkpliku. Now poprawk dla pliku monawybra na podstawie schematu poprawkiustawionego dla stanu. Kiedy uytkownicywybieraj z listy poprawk, wiersz jestpodwietlany na to, a zmodyfikowanytekst wywietlany w kolorze niebieskim ipogrubion czcionk. Poprawka wywietlanana karcie danych jest oznaczona flag Nakarcie.

  Nowa poprawka

  Wywietla warto zmiennej poprawkizapisan na karcie danych.

  Zmienna karty danych

  Umoliwia uytkownikom wybr pliku w celuzapisania wartoci Nastpna poprawka wzmiennej poprawki w toku prac.

  Aktualizuj zmienn

  Ta opcja menu kontekstowego kopiujewartoci z kolumny Zmienna karty dokolumny Nowa poprawka.

  Ustaw wszystkie wartoci nowejpoprawki jako zmienn karty

  19

  SOLIDWORKS PDM

 • Uywanie programu Windows Search do wyszukiwaniazawartoci

  W programie SOLIDWORKS PDM do wyszukiwania zawartoci jest uywany skadniksystemowy Windows Search.

  Dotychczas funkcja wyszukiwania zawartoci w programie SOLIDWORKS PDMwykorzystywaa usug indeksowania firmy Microsoft. Poniewa firma Microsoft nie wspieraju usugi indeksowania dla systemw operacyjnych Windows 8 i Windows Server 2012,oprogramowanie SOLIDWORKS PDM wykorzystuje obecnie program Windows Search dowspomagania wyszukiwania zawartoci.

  Administratorzy mog wybra metod indeksowania, usug indeksowania lub programWindows Search. Administratorzy uaktualnionych systemw mog nadal korzysta zusugi indeksowania, ale administratorzy nowych systemw ktre nie byy wczeniejindeksowane powinni korzysta z wyszukiwania z uyciem programu Windows Search.

  Abymona byo uywa programuWindows Search dowyszukiwania zawartoci:

  Administrator musi skonfigurowa program Windows Search i zindeksowa folderarchiwum przechowalni plikw.

  Indeksowany folder archiwum przechowalni plikw musi:

  znajdowa si na tym samym komputerze co konfigurowany program WindowsSearch,

  by dostpny dla programu Windows Search w celu utworzenia indeksu systemu.

  Jeli folder archiwum przechowalni plikw znajduje si na innym komputerze ni serwerSQL:

  Administrator musi udostpni folder archiwum przechowalni plikw. Zalogowany uytkownik uruchamiajcy usug serwera SQL musi mie peneuprawnienia do udostpnionego folderu.

  Gdy programWindows Search utworzy indeks systemu, administrator moe skonfigurowaoprogramowanie SOLIDWORKS PDM do korzystania z indeksu systemu.

  Konfiguracja programu Windows SearchSkonfigurowanie w programie SOLIDWORKS PDM Professional funkcji przeszukiwaniazawartoci w taki sposb, aby uywaa usugi Windows Search, wymaga zainstalowaniausugi Windows Search, dodania cieki folderu archiwum do ustawie indeksowania orazzaindeksowania archiww przechowalni plikw.

  Aby skonfigurowa programu Windows Search:

  1. W narzdziu administracyjnym zalogowa si do przechowalni plikw dozaindeksowania jako uytkownik programu SOLIDWORKS PDM z uprawnieniamiMoeaktualizowa ustawienia indeksowania.

  2. Klikn prawym przyciskiem myszy opcj Indeksowanie i wybra polecenie Otwrz.3. W oknie dialogowym Ustawienia indeksowania wybra opcj Indeksuj archiwa

  przechowalni plikw.4. W obszarzeWybierz metod indeksowania przechowalni plikw zaznaczy opcj

  Windows Search.5. W obszarze Lokalizacje archiww klikn dwukrotnie ciek archiwum, aby

  skonfigurowa lokalizacje indeksowania.

  20

  SOLIDWORKS PDM

 • 6. W oknie dialogowym Edytuj ciek foldera archiwum przechowalni plikw wprowadziciek foldera archiwum przechowalni plikw z serwera SQL.

  Jeeli serwer archiwum znajduje si na innym komputerze ni program SQLServer, wprowadzi ciek UNC do udziau folderu archiwum.

  Foldery archiwummusz by dostpne w lokalnej pamici masowej lub systemiepamici masowej SAN na komputerze serwera archiwum.

  7. Klikn dwukrotnie OK.Szczegowe informacje zawiera Przewodnik instalacji SOLIDWORKS PDM (patrz tematInstalowanie usugi Windows Search).

  21

  SOLIDWORKS PDM

 • SolidWorks is a registered trademark of Dassault Systmes SolidWorks Corporations in the US and other countries. Other brand and product names are trademarks of their respective owners. 2015 Dassault Systmes. All rights reserved

  Dassault Systmes SolidWorks Corp. 175 Wyman Street Waltham, MA 02451 Phone: 1 800 693 9000 Outside the US: +1 781 810 5011 Email: [email protected] Europe Headquarters Phone: +33 4 13 10 80 20 Email: [email protected]

  Japan Headquarters Phone: +81 3 6270 8700 Email: [email protected]

  Asia/Pacific Headquarters Phone: +65 6511 9188 Email: [email protected]

  Latin America Headquarters Phone: +55 11 3186 4150 Email: [email protected]

  www.solidworks.com

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

  Informacje prawneSpis treciWprowadzenieSOLIDWORKS PDMZmiana metod instalacji programu SOLIDWORKS PDMInstalacja przy uyciu Menedera instalacji SOLIDWORKSInstalacja programu SOLIDWORKS PDM przy uyciu kreatora InstallShield

  Modyfikowanie dostosowanych waciwoci plikw PDF przy uyciu dodatku PDF (dotyczy tylko SOLIDWORKS PDM)Mapowanie dostosowanych waciwoci na karty dokumentw w formacie PDF

  Obsuga odniesie w przypadku plikw po przeniesieniu lub zmianie nazwyZmiana nazwy pliku w drzewie operacji FeatureManager oprogramowania SOLIDWORKSZmiana rozmiaru podgldu miniatur plikw SOLIDWORKS w tabelachIkony ostrzeenia i kolory ta w okienku zada SOLIDWORKS PDM

  SOLIDWORKS PDM StandardSortowanie zawartoci kolumn w tabelachKolejno sortowania w kolumnachDziaanie ustawie sterowania i funkcji sortowania zawartoci tabeli

  Synchronizowanie zmiennej poprawki z numerem poprawkiUdoskonalona opcja Ustaw poprawk

  Uywanie programu Windows Search do wyszukiwania zawartociKonfiguracja programu Windows Search