of 10 /10
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO CÔNG CỤ HAIKU DECK Nhóm 11: Nguyễn Minh Nhựt – K38.103.114 Trịnh Thị Trúc Em – K38.103.044 GVHD: Ts. Lê Đức Long

Nhom11 haiku deck

Embed Size (px)

Text of Nhom11 haiku deck

PowerPoint Presentation

TRNG I HC S PHM THNH PH H CH MINHKHOA CNG NGH THNG TINBO CO CNG CHAIKU DECKNhm 11:Nguyn Minh Nht K38.103.114Trnh Th Trc Em K38.103.044GVHD:Ts. L c Long

NI DUNG THUYT TRNHI. Gii thiu tng qut Haiku DeckII. Li ch ca cng c Haiku DeckIII. u v nhc im Haiku DeckIV. Demo v hng dn s dng Haiku Deck

I. Gii thiu tng qut Haiku DeckHaiku Deck l mt ng dng lm bi thuyt trnh n gin, p v vui nhn.Haiku Deck l mt ng dng mnh m mi c s dng tr thng minh nhn to ngay lp tc bin tng ca bn vo bi thuyt trnh tuyt p.

Thng qua Haiku Deck, ta c th chia s bi thuyt trnh ln cc trang Fecebook, Twitter, linkedln, Printerest, emailmt cch nhanh chng v d dng.Haiku Deck c ng dng dnh cho c ipad vi phin bn cho c h iu hnh Ios 9Haiku Deck c sng lp bi i ng chuyn nghin v lnh ngh vi s iu hnh ca CEO Adam.

Cng c c tnh ph, tuy nhin bn cng c th to mt ti khon min ph tri nghimCc ph s dng Haiku Deck:

II. Li ch ca cng c Haiku DeckTo mt bi thuyt trnh n gin mt cch nhanh chngD dng chia s bi lm vi mi ngi thng qua cc trang mng x hiC ng dng Haiku Deck h tr cho ipadTrong dy hc, gio vin cng c th ng dng cng c ny cho hc sinh thc hin nhng bi thuyt trnh trong thi gian ngn v i hi s t duy, sng to.

III. u v nhc im Haiku Deck1. u imTin li v nhanh chng khi to mt bi thuyt trnhD dng chi s bi thuyt trnh vi mi ngi ng dng Haiku Deck trn ipad gip bn c th to ra bi thuyt trnh bt k lc no v bt c ni u.

2. Nhc imHaiku Deck khng th p ng vi nhng bi thuyt trnh phc tp. Do Haiku Deck thit k sn rt a dng nhng style, nn khng th ty chnh li ph hp vi mun ca ngi lm.

IV. Demo v hng dn s dng Haiku Deckhttps://www.youtube.com/watch?v=yAYnO_kV9dM Link hng dn s dng:Link sn phm:https://www.haikudeck.com/p/dd95338eaf/tm-hiu-v-loi-bm