10 33 hanoi & tôi

  • View
    483

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Nhc sL Vinh Ca sNgc Tn PPs : vang.nguyentai@gmail.com

2. Ni ti sinh - H Ni Ngy ti sinh - mt ngy bng chy Ng nh, ph nh, nh ti m lng nghe trong gi ting Sng Hng th than 3. Nhng ngy ti lang thang Ti mi hiu tm hn ngi H Ni Mc mc thi m sao ti bi hi Mc mc thi m bng khung nh mi Tui th i qua khng tr li Chy ht mnh, cnh phng nh nhng ri 4. H Ni i! H Ni i! Ci ngy ti chia xa H Ni Gi ra i mi thy lng tic nui Nhng k nim mt thi nng ni C thi thc hoi, khc khoi ni tri tim 5. H Ni i! H Ni i! Kht vng trong ti, tnh yu trong ti Thi gian c bao gi phi phai Nh nc H Gm xanh vi vi Nh hng hoa sa nng nn m ui Bc chn ti qua bao no ng Vn mong mt ngy tr v qu hng... 6. Nhc sL Vinh Ca sNgc Tn PPs : vang.nguyentai@gmail.com 7. Ni ti sinh - H Ni Ngy ti sinh - mt ngy bng chy Ng nh, ph nh, nh ti m lng nghe trong gi ting Sng Hng th than 8. Nhng ngy ti lang thang Ti mi hiu tm hn ngi H Ni Mc mc thi m sao ti bi hi Mc mc thi m bng khung nh mi Tui th i qua khng tr li Chy ht mnh, cnh phng nh nhng ri 9. H Ni i! H Ni i! Ci ngy ti chia xa H Ni Gi ra i mi thy lng tic nui Nhng k nim mt thi nng ni C thi thc hoi, khc khoi ni tri tim 10. H Ni i! H Ni i! Kht vng trong ti, tnh yu trong ti Thi gian c bao gi phi phai Nh nc H Gm xanh vi vi Nh hng hoa sa nng nn m ui Bc chn ti qua bao no ng Vn mong mt ngy tr v qu hng... 11. Ng nh, ph nh, nh ti . Trong gic m ti vn thm m!!