Factsheet Tracking & Tracing

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Factsheet Tracking & Tracing

  • 1. Tracking & Tracing Transparantie in voortgang! Wat is Tracking & Tracing? traceren is. De informatie wordt op een eenduidige manier ontsloten, zelfs als deze van verschillende overheids Koop je wel eens iets via internet? Tien tegen n dat organisaties afkomstig is. Zo kan de overheid met n gezicht naar buiten treden! je de voortgang van je bestelling digitaal kan volgen. Als je iets aanvraagt bij de overheid kan dit vaak nog Wat zijn de voordelen? Tracking & Tracing biedt voordelen voor ondernemers niet. Maar dat gaat binnenkort veranderen. en de overheid. De ministeries EL&I en BZK hebben een generieke Voor de overheid bouwsteen ontwikkeld voor Tracking &Tracing (T&T). Met de T&Tbouwsteen kan de overheid haar ambities Met T&T is het voor ondernemers mogelijk om op een om regeldruk te verminderen en transparanter te maken eenvoudige manier de status van hun brief, aanvraag of waarmaken. Door de bouwsteen in te zetten geven ander contact op te vragen. Daarmee is het dan duidelijk uitvoeringsinstanties eenduidig inzicht in de voortgang waar de zaak zich in het dienstverleningsproces bevindt van hun dienstverlening. Dit past bij de gedachte om en wie er aan zet is, de overheid of de ondernemer. burgers, bedrijven en instellingen n loket te bieden voor hun contacten met de overheid. Inzicht in de T&T biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om dienstverlening vermindert daarnaast ook het aantal statusinformatie uit diverse gegevensbronnen bij elkaar te telefoontjes richting de overheid en dit kan ook weer een brengen. Eigenlijk is de T&Tbouwsteen een informatie aardige besparing opleveren. knooppunt van status en contactinformatie. Een groot voordeel is dat bestaande applicaties en registers daarbij Voor de ondernemer niet aangepast hoeven te worden. Elke aanvraag krijgt een Door statusinformatie digitaal beschikbaar te stellen, uniek zaaknummer, zodat de aanvraag eenvoudig te kunnen ondernemers hun aanvraag plaats en tijd onafhankelijk inzien. Zo behouden ze het overzicht over het contact dat ze met de overheid hebben.Programma Digitale Dienstverlening > Tracking & Tracing
  • 2. Hoe werkt het? managementsysteem of bellen met het call center. De T&Tbouwsteen kan aan verschillende portalen De bouwsteen biedt ook een raadpleegmogelijkheid voor gekoppeld worden. Ondernemers kunnen status overheidsorganisaties zelf. Figuur 1 toont de bouwsteen informatie verkrijgen via internet, hun bedrijfs T&T in de context van het dienstverleningsproces. Callcenter Overheidsinstantie Burger, bedrijf Overheidsinstantie of instelling T&T bouwsteen Webportal e-mail Overheidsinstantie Raadpleegmogelijkheid overheidsorganisaties Figuur 1: De bouwsteen T&T in de context van het dienstverleningsprocesProgramma Digitale Dienstverlening > Tracking & Tracing
  • 3. Hoe ziet het eruit? in de status van de aanvraag. Vooralsnog is de statusHet is mogelijk dat er in de toekomst ook applicaties informatie op te vragen via een webportal. Figuur 2 toontworden ontwikkeld voor mobiele devices die inzicht geven de presentatie van statusinformatie op een webportal.Figuur 2: Een voorbeeld van de presentatie van statusinformatie op een webportalTracking & Tracing toepassen De T&Tbouwsteen is ontwikkeld onder de vlag van hetDe bouwsteen heeft een grote toegevoegde waarde als programma Digitale Dienstverlening van het Ministerieje meer transparantie nastreeft. Als jouw diensten in van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.ketenverband worden georganiseerd (er zijn meerdere Het ministerie voert dit programma uit met ondersteuningpartijen betrokken bij de dienstverlening), kan de van de Vernieuwing Rijksdienst en het Ministerie vanbouwsteen je ook helpen om de dienstverlening met Binnenlandse Zaken.alle partijen beter op elkaar aan te laten sluiten.We hebben een stappenplan ontwikkeld waarmee je Voor meer informatie over T&T, het stappenplan ensnel en gemakkelijk kunt bepalen hoe je T&T snel en het programma Digitale Dienstverlening kunt je contactgemakkelijk kunt toepassen. opnemen met 0703786750 of ddv@minlnv.nl.
  • 4. Programma Digitale Dienstverlening Het Programma Digitale Dienstverlening van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) optimaliseert de eDienstverlening voor ondernemers. Om dit te bereiken ontwikkelt het programma voorzieningen die het online zakendoen met de overheid vergemakkelijken. Het uiteindelijke doel van het programma is klantgerichter en efficinter werken op het gebied van subsidie verstrekking, vergunningverlening, eregistratie en basisregistratie, zowel binnen EL&I als overheidsbreed. Volg de ontwikkelingen in het programma via blog of twitter: ddvprogramma.posterous.com twitter.com/ddvprogramma.Deze folder is een uitgave van:Ministerie van Economische Zaken,Landbouw en InnovatieProgramma Digitale DienstverleningPostbus 20401 | 2500 EK | Den HaagT 070 378 67 50 | E ddv@minlnv.nlMei 2011