Pengurusan alam sekitar

 • View
  70

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Kajian & Pemerhatian Pencemaran di Jeti Kampung Hiliran, Kuala Terengganu Ahli Kumpulan : Mohd Hafiz bin Abd Razak [124239] Mohd Hafizi bin Yahaya [124240] Mohd Faizul bin Ramli [124238]
 2. 2. Lokasi : Penghujung jalan di Jambatan Sultan Mahmud. Aktiviti : Pelabuhan kapal & bot nelayan. Mengangkut pemancing. Pemunggahan barang.
 3. 3. Air kelihatan keruh. Penuh dengan sampah sarap.
 4. 4. Kapal minyak yang sudah uzur. Terdapat tumpahan minyak di kawasan kapal.
 5. 5. Terdapat bot bot rosak terdampar. Tong tong kosong terbiar.
 6. 6. Pencemaran paling serius adalah pencemaran air. Pembuangan sisa dari kapal minyak, kawasan bot rosak, tong tong kosong, kedai kedai. Masyarakat sekitar kurang menitikberatkan kebersihan sungai.
 7. 7. Kepupusan haiwan akuatik. Sumber pendapatan nelayan terjejas. Menjejaskan kesihatan. Menjejaskan industri pelancongan. Aktiviti rekreasi tidak lagi sesuai.
 8. 8. Menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat. Menambah bilangan tong sampah di pusat pelupusan sampah. Pemasangan perangkap sampah. Penyelenggaraan sistem perparitan berkala. Kempen kesedaran melalui iklan TV.
 9. 9. Menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat. Menambah bilangan tong sampah di pusat pelupusan sampah. Pemasangan perangkap sampah. Penyelenggaraan sistem perparitan berkala. Kempen kesedaran melalui iklan TV.