of 22 /22
SOLUCIONS AL QÜESTIONARI DEL MAPA DE BADALONA

Qüestionari Badalona

Embed Size (px)

Text of Qüestionari Badalona

1. SOLUCIONS AL Q ESTIONARI DELMAPADE BADALONA 2.

  • Dist ncia real (inclinada,ab ) = 604,07 m.
  • Diferncia daltitud = 200 m.
  • Per Pitgores deduim el valor deX

1 200 m 604,07 m Xm a b X=(604,07 m.) 2- (200 m.) 2= 570 m. en horitzontal a la realitat 57 mm. de mapa57 mm.1 570 m. de realitat570.000 mm.10.000 = = Escala del mapa =1:10.000 3. 2 4. 3 5. Tall topogr ficA-A 4 6. Tall topogr ficA-A 4 2,5 mm.de mapa representen 25 m. de realitat EV = 1:10.000 7. Tall topogr ficA-A 4 EV = 1:10.000 200 m. 225 m. 250 m. 275 m. 300 m. 325 m. 350 m. 375 m. 400 m. 425 m. 450 m. 475 m. 8. Tall topogr ficA-A 4 EV = 1:10.000 200 m. 225 m. 250 m. 275 m. 300 m. 325 m. 350 m. 375 m. 400 m. 425 m. 450 m. 475 m. 9. Tall topogr ficA-A 4 EV = 1:10.000 200 m. 225 m. 250 m. 275 m. 300 m. 325 m. 350 m. 375 m. 400 m. 425 m. 450 m. 475 m. 10. Tall topogr ficA-A 4 EV = 1:10.000 200 m. 225 m. 250 m. 275 m. 300 m. 325 m. 350 m. 375 m. 400 m. 425 m. 450 m. 475 m. 11. Tall topogr ficA-A 4 EV = 1:10.000 200 m. 225 m. 250 m. 275 m. 300 m. 325 m. 350 m. 375 m. 400 m. 425 m. 450 m. 475 m. 12. Tall topogr ficA-A 4 EV = 1:10.000 200 m. 225 m. 250 m. 275 m. 300 m. 325 m. 350 m. 375 m. 400 m. 425 m. 450 m. 475 m. 13. Tall topogr ficB-B 4 14. Tall topogr ficB-B 4 EV = 1:10.000 2,5 mm.de mapa representen 25 m. de realitat 15. Tall topogr ficB-B 4 EV = 1:10.000 200 m. 225 m. 250 m. 275 m. 300 m. 325 m. 350 m. 375 m. 400 m. 425 m. 450 m. 375 m. 175 m. 150 m. 125 m. 100 m. 16. Tall topogr ficB-B 4 EV = 1:10.000 200 m. 225 m. 250 m. 275 m. 300 m. 325 m. 350 m. 375 m. 400 m. 425 m. 450 m. 375 m. 175 m. 150 m. 125 m. 100 m. 17. Tall topogr ficB-B 4 EV = 1:10.000 200 m. 225 m. 250 m. 275 m. 300 m. 325 m. 350 m. 375 m. 400 m. 425 m. 450 m. 375 m. 175 m. 150 m. 125 m. 100 m. 18. Tall topogr ficB-B 4 EV = 1:10.000 200 m. 225 m. 250 m. 275 m. 300 m. 325 m. 350 m. 375 m. 400 m. 425 m. 450 m. 375 m. 175 m. 150 m. 125 m. 100 m. 19. Tall topogr ficB-B 4 EV = 1:10.000 200 m. 225 m. 250 m. 275 m. 300 m. 325 m. 350 m. 375 m. 400 m. 425 m. 450 m. 375 m. 175 m. 150 m. 125 m. 100 m. 20. Tall topogr ficB-B 4 EV = 1:10.000 200 m. 225 m. 250 m. 275 m. 300 m. 325 m. 350 m. 375 m. 400 m. 425 m. 450 m. 375 m. 175 m. 150 m. 125 m. 100 m. 21. ESCALAGR FICA 5 0 m. 100 m. 200 m. 300 m. 400 m. 500 m. 1.000 m. 1 cm. de paper 10 cm. de paper 1 cm.a escala 1:10.000=10.000 cm. de realitat=100 m. 10 cm.a escala 1:10.000=100.000 cm. de realitat=1.000 m . 22. Les corbes de nivell equidisten25 m.

  • Un mapa topogr fic s la representaci a escala de la projecci horitzontal de les lnies (corbes) que uneixen punts daltituds determinades (des de 0 m. i tots els mltiples de lequidistncia)

6 7