Wk08 Storytelling

Embed Size (px)

Text of Wk08 Storytelling

  • 1. Uge 43: Storytelling Kommunikation eller eventyrsmlf?WK08 - Christian Winther Bech

2. Litteratur Fog, Klaus et.al: Storytelling branding i praksis, Samfundslitteratur, 2003, pp. 30-56 Thyssen, Ole: stetisk ledelse om organisationer og brugskunst, Gyldendal, Kbh, 2003, p. 253-273, 300-311 Bal, M. (1985). Narratology introduction to the theory of narrative, transl. by Christine van Boheemen. Toronto, University of Toronto Press. p. 142-160 John Jrgensen: Storytellingens ulidelige lethed, http:// www.kommunikationsforum.dk/?articleid=10876 3. Storytelling Belastet buzzword eller almen strategi? Nyt eller gammelt? Branding i fht. brugerne Ledelsesmssigt vrktj internt i en organisation Fungerer fra et mikroplan op til hel websitestrategi 4. Hvad er en fortllingi g. Fog et al? Proces: Budskabet Konikten Rollefordelingen Handlingen4 5. Budskabet Storytelling som kommunikation Positiv afsmitning p brandet Prmisser: Ideologisk/moralsk pstand Fremsat som kendsgerning Historien som bevisfrelse Et budskab pr. historie (planer?)5 6. Cleantabs 6 7. Konikten Idyl >< konikt Konikten driver plottet -skal vre dominant Forandring sparker historien i gang Bevgelse: konikt -> forlsning http://www.suzuki.dk 7 8. RollefordelingAktant-/eventyrmodellen (Greimas)Propp: Eventyrets 31 funktioner http://www.hum.aau.dk/~scharfe/narratology/funktioner.htm Greimas:8 9. Propp 1 Designation2 Violation 3 Reconnaissance 4 Delivery 5 Trickery6 Complicity 7 Villainy 8 Lack9 Mediation 10 counteraction 11 Departure12 Donor 13 reaction14 magical agent15 search 16 Struggle17 Branding 18 Victory 19 No lack 20 Return 21 Pursuit22 Rescue23 Unrecognised arrival 24 Unfounded claims25 task26 Solution 27 Recognition 28 Exposure29 Transgu-ration30 Punishment 31 Wedding 10. Schemata Mnstre: Hjemme-ude-hjem (ABA - dannelsesrejsen) Virkninger, flgevirkninger Identikation af gentagelser og brud Forventninger Genrer genkendes - Cues http://showcase.sfdt.com/viewmovie.php?t=50572 11. HandlingenAristotelesBegyndelseMidteAfslutning11 12. Brud p mnstre 13. Berettermodellen13 14. Berettermodellen Alle fortllinger har et grundmnster, og til at pvise dette grundmnster, at kunne nde det frem, kan man bruge berettermodellen. Omvendt kan berettermodellen s ogs bruges til, at man selv kan komponere en fortlling. Berettermodellen er en uddybning af den klassiske tredeling af en fortlling, hvor man har en begyndelse, et midterstykke og en afslutning. http://www.temanyt.dk/sw1879.asp 14 15. Eksemplerhttp://carlsberg.dk llets historie brygning http://tuborg.dk om tuborg 16. Hvad er en fortllingi g. Fog et al? Proces: Budskabet Konikten Rollefordelingen Handlingen Kernefortlling16 17. Mulige problemer med eventyrmodellen?17 18. Konstrueret til lsningaf eventyr! 19. Fogs H.C. Andersen? 20. Fogs H.C. Andersen? 21. Fogs H.C. Andersen? 22. Fog i fldenSikkerhedsvagten s. 39-40 vs. Martin et al: The Uniqueness Paradox in Organizational Stories Jvf. John Jrgensen 23. Aristoteles: Poetik Tragedien: Forlb: Begyndelse - midte - slutning Logik: Motivation (ikke bare realisme) Fortlleteknik: fx et kor som fortller [parabasis] Oplevelsen af fortllingen: Renselse (khatarsis) 24. Fortllemssige greb Fortlleinstansen Synsvinkel Fokalisering (Mieke Bal) Character-bound vs. external [HCA: snurretop som synsvinkel] Rum, iscenesttelse, ramme Troper: fx metafor, metonymi, ironi og mere generelt brug af fx humor http://web.archive.org/web/20071226053120rn_2/ www.diesel.com/lockin/splash.php http://hk.youtube.com/Heidie1And224 25. Fortllingens kravi g. og indhold Afsender, modtagerOle Thyssen Forfatter, fortller og de personer, som der fortlles om Tre lag: teksten, fabelen og fortllingen Et fortalt indhold, en tidslig ofte sekventiel sammenhng af hndelser. Ole Thyssen: stetisk ledelse http://www.madebymn.co.uk/work/diesel/boule/25 26. Story & plot Cues: Man fortller ikke alt for at fortllingen er hel Skaber sammenhng mellem story og plotStory: Filmens bagvedliggende fortlling Hvad der virkelig skete Abstrakt, genfortalt, Logik: rsag-virkningPlot: Hvordan den fortlles, hvad vi oplever Hop i tid, suspense, etc.Ml: Fortlle p en spndende mde (plot) Skabe sammenhng mellem plot og story 27. Hvad skaber sammenhng? Vi genkender genren Vi kender fortllingens grammatik fx aktantmodellen, berettermodellen, brud p samme Redundans Den onde - sparker til en hund, troturerer en uskyldig osv Den onde - ryger cigaretter Den gode - hjlper et barn 28. Ole Thyssen Fortllingen er den mde, hvorp iagttagere skaber enhed i deres erfaring hinsides logisk og kausal ndvendighed. Fortllingens enhed er altid kontingent, fordi enhver fortlling er omgivet af andre fortllinger, som iagttager med et andet blik og derfor ser andre ting. 29 29. Mark Turner Den narrative fantaseren - historien - er tankens basale redskab. Rationelle evner afhnger af den. Den er vort vigtigste instrument til at se ind i fremtiden, til at planlgge og forklare. Det er en litterr evne, der generelt er uundvrlig for den menneskelige kognition. Den litterre bevidsthed, p. 13 30. Passion efter meningEkstrabladet: Mand amok med motorsav BT Mor til fem dd31 31. Opgaven 1.Analyser http://www.danisco.com/cms/reports/ sus_report_03/index.html i grupper. Dvs. plotkonstruktion, fokalisering, fortlleforhold,sammenhng (fx redundans) og budskab, konikt,rollefordeling. Vi samler op nste gang. 2.Individuel: Besvar sprgsmlet: Hvad kan mit projekt lre af Daniscos sustainability report fra 2003? p din egen blog. Ja! Din egen blog. Link til din egen blog p vores flles: http://internetformidling.dk/webkom/wp- admin/link-add.php