Xuan duyhan

  • View
    174

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Xuan duyhan

  • 1. Nhc cnh: Duy HnDuyHan@Rogers.com

2. S nu bnh chngbng la nng yu thng mong iS rn pho mng bng nhp tim thit tha chp chiS mc o mi bng vi dt nhng tnh thn S vui xunbng nc mt ly hng ti t S ht bi rt lem c i k mun v S nhc li li th gp phn cho qu hngthi au khD rng trong hi thtrn ngp khi ma ngd tuyt gi mnh mngmong m lng c l d ang nhiu do dcng xin hng vcng cho n mt ma xun...