Statki druk 05-06-2014

  • View
    450

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rejs na Antarktykę

Text of Statki druk 05-06-2014

  • 1. Wspomnienia z antarktycznych ekspedycji Morskiego Instytutu Rybackiego z zapiskw na kartkach kalendarza przedstawia Ryszard Traczyk Morskiego Instytutu RybackiegoMorskiego Instytutu Rybackiego statki_04-06-2014_korekta5.indd 1 05.06.2014 12:59

2. statki_04-06-2014_korekta5.indd 2 05.06.2014 12:59 3. Wspomnienia zantarktycznych ekspedycji Morskiego Instytutu Rybackiego Memories from Antarctic expeditions of the National Marine Fisheries Research Institute przedstawia presented by Ryszard Traczyk znotatek na kalendarzu drukowanym podczas rejsu przez pana Andrzeja Kunickiego based on notes on ship calendar. It was first computer calendar printed for each person (of crew) by mr A. Kunicki statki_04-06-2014_korekta5.indd 3 05.06.2014 12:59 4. 4 Wstp Foreword Album przedstawia prac ichtiologa delegowanego do bada wrejonie Antarktyki oraz czas odpoczynku: m.in. tradycj rwnikowego chrztu morskiego, wycieczki portowe zarwno te samodzielne, jak izorganizowane, jednym sowem czas spdzony na oce- anie daleko od ldu idomu. Walbumie opisano 16 gatunkw ryb: kergulen (Champsocephalus gunnari), georgian- k (Pseudochaenichthys georgianus), aceratusa (Chaenocephalus aceratus), nototeni t (Notothenia gibberifrons), nototeni marmurkow (Notothenia rossii marmorata), antara (Dissostichus eleginoides), skwam (Notothenia squamifrons), topirk (Patagonotothen brevicauda guntheri), larsenk (Lepidonotothen larseni), Electrona carlsbergi, Gymnoscopelus bolini, Melanostigma gelatinosum, Muraenolepis microps, soplika (Parachaenichthys georgia- nus), raj (Raja georgiana), Icichthys (Pseudoicichthys) australis. Wrnych miejscach albu- mu przedstawiono take 13 innych gatunkw zwierzt, takich jak: so morski (Mirounga leonina), pingwiny: Adeli (Pygoscelis adliae), maskowe (Pygoscelis antarctica), cesarskie (Aptenodytes forsteri), Magellana (Spheniscus magellanicus); ptaki lotne: sku (Catharacta antarctica), wydrzyka Maccormica (Catharacta maccormicki), mew dominikask (Larus dominicanus), organizmy stale yjce wmorzu: kalmary, omiornice, kryla antarktyczne- go (Euphausia superba Dana), copepoda (Oithona spp), salp (Salpidae), obunogi (Amphi- poda). Opisano take roliny: algi niene, okrzemki planktonowe (Nitzschia kerguelensis). Zdjcia od nr 1 do 182 upamitniaj rejs na statku badawczym Profesor Siedlecki wlatach 1988-89. Sygna rozpoznawczy statku: SQAC. Typ B-424, zbudowany w1972 r. wGdasku. Dugo statku 89,3 m, szeroko 15 m, pojemno 2798 BRT, moc maszyn 3690, prdko 14 wzw, zaoga 47 osb + 40 naukowcw, 27 laboratoriw, komputer, zasig pywania bez uzupeniania zapasw 15 tys. mil wcigu 80 dni. Zdjcie statku pochodzi zWielkiego Atlasu wiata. Kolejne fotografie (od nr 183) dokumentuj drugi rejs na Hill Cove (ze stycznia 1990 r.), poczony zprzelotami lotniczymi. Sygna rozpoznawczy statku: ZDLL, zbudowany wPort Stanley, pojemno 1589 BRT, moc maszyn 3000. Kocow cz albumu zajmuje porwnanie dwch statkw, ktre realizoway opi- sane walbumie, koczce si polskie badania antarktyczne, rozpoczynajc okres eks- pedycji angielskich. Niestety albumu nie mog zobaczy nalece do ekspedycji, anieyjce ju osoby: dr hab. Janusz Kalinowski, kierownik ostatniego wniniejszym albumie opisanego rejsu Siedleckiego, Ramon Penin, uczestnik ekipy hiszpaskiej, iEvandro Yamagata, przyjaciel zRio de Janeiro. statki_04-06-2014_korekta5.indd 4 05.06.2014 12:59 5. 5 Morskiemu Instytutowi Rybackiemu bardzo dzikuj za wczenie mnie do ekipy ichtiologw badajcych ywe zasoby Antarktyki. Czytelnikw przepraszam za ewentualne bdy. The album presents work of an ichthyologist, delegated to conduct researches within the area of Antarctica and his free time: among others, the tradition of equa- tor-crossing sea initiation rite, harbour trips, both individual and organized, all in all the time spend on the ocean and far away from land and home. The album includes descriptions of 16 fish species: Icefish (Champsocephalus gunna- ri), South georgia icefish (Pseudochaenichthys georgianus), Blackfin icefish (Chaenocepha- lus aceratus), Humped rockcod (Notothenia gibberifrons), Marbled notothen (Notothenia rossii marmorata), Bacalao (Dissostichus eleginoides), Grey rockcod (Notothenia squami- frons), Yellowfin notothen (Patagonotothen brevicauda guntheri), Painted notie (Lepi- donotothen larseni), Electron subantarctic (Electrona carlsbergi), Gymnoscopelus bolini, Limp eelpout (Melanostigma gelatinosum), Smalleye moray cod (Muraenolepis microps), Parachaenichthys georgianus, Antarctic starry skate (Raja georgiana), Ragfish (Icichthys (Pseudoicichthys) australis). Furthermore, 13 different animal species are presented in different parts of the album, such as: Southern sea elephant (Mirounga leonina), pen- guins: Adelie penguin (Pygoscelis adliae), Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica), Emperor penguin (Aptenodytes forsteri), Magellanic penguin (Spheniscus magellanicus); flying birds: Catharacta antarctica, South polar skua (Catharacta maccormicki), Kelp gull (Larus dominicanus), permanently sea-living organisms: squids, octopuses, Antarc- tic krill (Euphausia superba Dana), Oithona spp, Salpidae, Amphipoda. The album also includes descriptions of plants, snow algae, Nitzschia kerguelensis. Pictures from no. 1 to 182 commemorate the cruise on Profesor Siedlecki research ship, during 1988-89. The ships identification signal: SQAC. B-424 type, constructed in 1972 in Gdask. The ships length 89,3m, width 15m, capacity 2798 BRT, power 3690, speed 13 knots, crew 47 persons + 40 scientists, 27 laboratories, acomputer, sai- ling range without re-supply 15 thousand miles within 80 days. The ships picture was taken from the Great World Atlas. Further pictures (following no.183) document statki_04-06-2014_korekta5.indd 5 05.06.2014 12:59 6. 6 the second cruise on Hill Cove (from January 1990, with plane flights). The ships identification signal: ZDLL, constructed in Ports Stanley, capacity 1589, power 3000. The final part of the album constitutes acomparison of the two ships that partici- pated in the performance of the ending Polish Antarctic researches, described in the album, and starting the period of English expeditions. Unfortunately, the album cannot be seen by the expeditions participants, who passed away: Ph.D Janusz Kalinowski manager of the Siedlecki ships final cruise described in this album, Ramon Penin amember of the Spanish crew and Evandro Yamagata afriend from Rio de Janeiro. Iwould like to express my gratitude to the National Marine Fisheries Research Institute for including me in the group of ichthyologists studying the living resources of the Antarctica. My apologies to readers for any mistakes. statki_04-06-2014_korekta5.indd 6 05.06.2014 12:59 7. 7 Spis treci Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Lista osb z Siedleckiego i Hill Cove opisanych walbumie . . . . . . . . . . . . . . . .9 Chrzest rwnikowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Podr przez Atlantyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Wycieczka techniczna ekipy nurkw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Rio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Wpywamy do Rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Nowoczesne miasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Na Gowie Cukru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Copacabana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Posg Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Wycieczka samochodem Norberta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 egnamy pikne Rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Na poudnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Punta Arenas wChile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Wizyta wpolskiej stacji antarktycznej na wyspie Krla Jerzego . . . . . . . . . . . . . . .77 Badania strefy przylodowej pomidzy wysp Elephant aOrkadami Pd. . . . . . . . .92 Przerwa noworoczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Badania stanu zasobw ryb na szelfie Georgii Pd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 A. Pobieranie prby ryb konsumpcyjnych zpooww jednego rejsu . . . . . . . .109 B. Sumowanie rozkadw dugoci ryb zpooww przeprowadzanych we wszystkich poszczeglnych sezonach wcigu roku. . . . . . . . . . . . . . . . .111 Zwiedzanie Grytviken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Gra lodowa stoowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Na Falklandach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Podr samolotem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Podzikowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 23 lata po ostatnim rejsie Siedleckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Znaczenie r/v Prof. Siedlecki dla rozwoju polskiej nauki. . . . . . . . . . . . . . .159 Ostatni rejs Siedleckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .