câu hỏi trắc nghiệm khoáng da lượng

  • View
    42

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of câu hỏi trắc nghiệm khoáng da lượng

1. B Cng Thng Trng i Hc Cng Nghip Thc Phm TP. H Ch Minh Khoa Cng Ngh Thc Phm Nhm 7 Nguyn Th Anh Th Phan Th Hng Mai Th Kim Yn Nguyn Hong Hi ti: Khong a lng GVHD: H Th M Hng 2. Cu 1: Thiu magie c th mc phi triu chng g? A. C bp au nhc B. Ri lon tim v huyt p C. A v B ng D. A v B sai 3. Cu 2:Tha canxi c hin tng g? A. Gy si thn B. Thiu ng C. au c D. H huyt p 4. Cu 3:Nhu cu magie trong mt ngy ca c th l: A. 100 200mg B. 200 300mg C. 300 400mg D. 400 500mg 5. Cu 4:Thiu nguyn t khong Flour gy ra: A. Thiu mu B. Qung g C. H rng, su rng D. Nhc xng 6. Cu 5: Vai tr ca khong Kali i vi c th ngi l: A. Duy tr cn bng huyt p B. H tr xung thn kinh C. Co bp c D. C A, B, C u ng 7. Cu 6:Trong loi thc phm no c cha nhiu km v nhu cu km hng ngy ca ngi trng thnh l? A. C, tht, lng trng, sa, s, c ci v nhu cu km hng ngy ca ngi trng thnh l 1,2 mg/ ngy. B. C rt, c ci, gan, thn ng vt v nhu cu km hng ngy ca ngi trng thnh l 2,2 mg/ ngy C. C, tht, lng trng, sa, s, c ci v nhu cu km hng ngy ca ngi trng thnh l 2,2 mg/ ngy. D. Tht g, u kh, qu hch, c, yn mch v nhu cu km hng ngy ca ngi trng thnh l 1,2 mg/ ngy 8. Cu 7:Chn cu tr li ng trong cc cu sau: A. Kali c nhiu trong khoai ty, r ng, u xanh v u B. Canxi c nhiu trong hi sn, rong bin, rau dn, ci tha C. Photpho c nhiu trong c, trng, sa v c. D. Magie chim khong 0,5% khi lng c th. 9. Cu 8:S trong c th tn ti ch yu di dng cc acid amin no sau y. A. Methionine, Cystine, Cysteine. B. Soleucine, alanine, leucine. C. Valine, methionine, proline D. Cysteine, valine, proline. 10. Cu 9: Canxi tn ti trong c th ch yu dng no. A. Di dng mui cacbonat ( CaCO3). B. Di dng mui photphat Ca3 (CO4)2 v mt phn nh di dng kt hp vi protein C. C a v b ng D. p n khc 11. Cu 10: Chn t thch hp in vo du 3 chm? Canxi chim 1/3 khi lng khong cht trong c th v canxi nm xng v rng. A. 92% B. 94% C. 96% D. 98%