Uống chè Thái Nguyên như nào cho đúng?

  • View
    69

  • Category

    Food

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chè tân cương Thái Nguyên đặc sản từ lâu đã nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, nhưng không phải ai cũng được thưởng thức chè mới sao và cảm nhận được vị ngon của nó. Vì vậy, nhiều người rất tò mò vì sao chè Thái Nguyên lại ngon và nổi tiếng đến vậy?

Text of Uống chè Thái Nguyên như nào cho đúng?

  • 1. Ung ch ThiNguyn nhno cho ng?

2. Ch Thi Nguyn ung nh th no? -www.chebupthainguyen.com Ch tn cng Thi Nguyn c sn t lu niting khp trong v ngoi nc, nhng khngphi ai cng c thng thc ch mi sao vcm nhn c v ngon ca n. V vy, nhiungi rt t m v sao ch Thi Nguyn li ngonv ni ting n vy? Ung tr cng lm cng phu, ty thuc vo cmnhn ca mi ngi. 3. V gic ca mi ngi l khc nhau -www.chebupthainguyen.com Vi nhng ngi ung tr khng chuyn,khng snh tr, th c ung ti loi nh caocng khng cm nhn c. V cm nhn vgic ca h khng nhy bn, khng nhn rac v ngon ca ch. Ung ch trong lc vui hay bun cng nhhng n cm nhn hng v. ngi bunth cnh c vui u bao gi lc chc ch cncm nhn c v ng. Cch pha tr cng nh hng n cm nhnca mi ngi. Nc pha khng nhit ,tr bc qu tayvv 4. S mt mi ca v gic -www.chebupthainguyen.com Nu bn quen vi khi nim s mt mi ca khugic tc l khi ngi mi g qu quen th s khngcm nhn c mi na. Ly n c nh mitrong nh chng ta vy. V sng trong nh hng ngythy quen nn chng ta cm nhn khng r rt mica ngi nh. Nhng khi c khch n h c cmnhn rt r rng v mi ngi nh bn. Cn i vi s mt mi ca v gic cng ging nhvy. Nu chng ta c ung mi mt loi ch cho d lloi ch Tn Cng Thi Nguyn thng hng th dndn chng ta cng khng cm thy v ngon na, do vgic qu quen vi loi tr ny ri. V lc , nu cai a cho bn gi ch thi nguyn gi r m bnkhng bit bn s cm nhn thy s khc bit. Nhcha tng ung loi tr no ngon n th. Cch pha tr hng ngy cng lm v gic mt mi. Nubn quen ung tr thi nguyn v m, th lu dn vgic s b tn thng (t lit) lc c ung tr inhThi Nguyn (3 triu 5 triu/kg) cng khng cm thyg. V khng cn cm nhn c g. 5. Cm nhn v ngon qua gi ch? -www.chebupthainguyen.com y l sai lm ca rt nhiu ngi, ung th cung nhng khi a ra nhn xt th dng gi ch phn. C th ch gi r, nhng ch nh chmgi ln vi triu 1kg, thy gi t nn cng tm tckhen ngon. Tht l khi hi. Quan im c ch gi cao l ngon hn ch githp l sai lm. V gi ch thi nguyn c hnhthnh da trn nhiu yu t nh ging, cch chmbn, chng loinhng c bit l phng thcsn xut. Ch bp Thi Nguyn sn xut th cnglun c gi cao hn ch sn xut quy m cngnghip. Bn cnh ma v cng nh hng ngi ch. Ma ng lun t hn ma h. V vy, khi a ra nhn xt v v ngon ca ch.Hy dng chnh cm nhn thc t ca mnh nhn xt. C th ngon vi ngi ny, khng ngonvi ngi kia. Nhng ci quan trng l ChThi Nguyn 6. Vy ung tr thi nguyn nh th no? -www.chebupthainguyen.com m bo ngun gc xut x, hy la chn nhng ca hng c a ch tiThi Nguyn. i khi vn l chuyn tin v thi gian nhn hng lm bnchn bc, nhng chc chn bn la chn ng sn phm ch bp thinguyn danh ting. ng bt c yu t no lm sai lch cm nhn ca mnh v ch ngon.Hy a ra nhn nh da trn chnh tri nghim ca mnh. Hy loi b quan im ch ngon tt nhin phi gi cao. Hy mua ch trongphm vi ti tin ca mnh v lun nhm cu thn ch ch t cha chc ngon, quan trng l mnh thy ngon Nu bn c thi quen ung tr pha c, hy dng li trc khi thi quen lm hng cm nhn ca bn. Hoc bn s phi mua ch thng xuyn hn. ng ung trung thnh vi mt loi ch , ch cng nh v vy hy nhnsang nh hng xm cht i (Just For Fun). Nu c 2 gi ch : 1 gi sn xut bi nh my c ng trong hp rt p,Gi th 2 ch bc ti bng hoc ch n gin l t bo nhng c sn xutth cng. Th ng ngn ngi ly gi s 2. Chc chn bn s hi lng. Nukhng tin, bn c mua c 2 gi v cm nhn. 7. BN CH THI NGUYNNGON CHNH GChttp://www.chebupthainguyen.com/