שכונה ד'6 רמת בית שמש

 • View
  73

 • Download
  13

Embed Size (px)

Transcript

 • ,woce.ww-li.oc.gneoce@eciffo-li.oc.gne . -.

  0584140-09. 0771640-09. 46484, 71 ", ' -

  6

  2013

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  5

  5 .....................................................................................................................

  4 .....................................................................................................................

  4 ........................................................................................ 9.7

  57 ............................................................. .1 11 .............................................................................................................. 1.1.1 11 .............................................................................................. 1.1.1 11 ................................................................................................. 1.1.1 11 ............................................................................................ 1.1.1 11 ................................................................................... 1.1.1

  17 ........................................................................................ 9.5

  45 ................................................................................... 7.5 11 ................................................................................................ 1.1.1 11 ................................................................................................... 1.1.1

  45 ......................................................................................................... 5.5 31 .................................................................................... 1.2.2 31 ........................................................................................ 1.1.1 11 .................................................................................................... 1.1.1 41 ...................................................................................................... 1.1.1 11 .................................................................................. 5.2.2

  44 ............................................................................................................. 5.5 11 .............................................................................. 3' 1.1.1 41 ......................................................................................... 1.1.1

  04 ............................................................................................ 4.5 31 .................................................................................................... 1.4.2 63 ................................................................................................... 1.1.1 13 .................................................................................................. 1.1.1 13 ........................................ ' 4.4.2 13 ..................................................................................................... 5.4.2

  88 ...................................................................................................... 4.5 33 ............................................................................................... 1.1.1 11 .................................................................... ' 1.1.1

  51 ...................................................................... 9.5

  51 ............................................................................................... 7.5 11 .............................................................................................................. 1.1.1 11 ......................................................................... 1.1.1 11 ............................................................................................... 1.1.1 31 .......................................................... 1.1.1 11 ................................................... 1.1.1 11 ........................... , 3.1.1

  61 ........................................................................................... 5.5 41 ....................................................................................... 1.1.1 31 ........................................................................................................ 1.1.1 14 ........................................................................................................... 1.1.1 44 ......................................................................................... 4.2.3 34 ..................................................................... 1.1.1

  90 ....................................................................................................... 5.5

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  5

  70 ....................................................................................... 4.5 13 ......................................................................................... 1.1.1 13 ......................................................................... 1.1.1 13 ............................................................................... : 1.1.1 13 ............................................................................................... 1.1.1 33 ........................................................................................................... 1.1.1 33 ............................................................................ 3.1.1 33 ............................................................. , 1.1.1 661 ........................................................... - 4.1.1 161 ................................................................................. 3.1.1

  597 .................................................................................................... 4.5

  597 ..................................................................................... 0.4 161 ............................................................................................. 1.1.1 161 .............................................................................................. 1.1.1

  577 .................................................................................... 9.4

  577 : - 7.4

  577 ................................... : 5.4

  477 ............................................................................... 5.4

  477 ............................................................................................... 4.4

  877 ...................................................... 4.4

  177 ........................................................................... - 8.4

  677 ......................................................................... 1.4

  677 ................................................................................... 6.4

  077 ..................................................................................................

  7 957 ................................................................................................................. '

  5 857 ................................................................................................................. '

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  4

  , ,

  -

  "

  . "

  .' "

  "

  ' -

  ..

  ..

  "

  ) "" 1007..(

  , ,

  . ,

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  4

  1.0

  , 65 , '

  ' . '

  , ', 7 '

  ". 5 5- 997,8- .

  " ', , 8 '

  . . , "

  -, ; 65

  . -. 415

  .

  985- ( %45- 854,7-

  61- 557- ) .

  . 56- " 64- , 0-,

  ,

  .

  045,7

  " , 97- .

  . 45 "

  . 4- .

  ""

  . 8-5

  , 1.6-) "" 014(""

  . 4 5

  ""

  4- 54 . 5 " 8.4-

  .

  455-: 5-

  " 508. 857-

  , 5 %17 -" . 144

  4 %94, 4 4- 5 %94

  8 8- 4 %5- 4, 4-

  . '.

  , , .

  .

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  8

  , , .

  . , 415

  , .

  .

  .

  . :

  ,

  , ,

  . ,

  , .

  " "

  '. 995 ,

  .

  " -

  5'. . 95-

  . , -

  .

  : 5 ,

  " 995,5 .

  " . 999,5

  ". 995,7

  . , 8 5 '

  . ,

  . .

  .

  .

  3.1.0 . 8 ' ' , 0.1.0

  " 8 2.1.0 ." " '

  5.1.0 . 4.1.0

  .

  , 994,5:7, , "

  .945,7:7"

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  1

  0.1.0

  '

  '

  '

  '

  ' 6'

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  6

  " " ': 3.1.0

  2

  0

  6