161013 presentatie democratic challenge

  • View
    91

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Het Lukt Ons!

Het Lukt Ons!Welke leerpunten nemen we mee van de eerste twee jaar?

Welke problemen lossen we op?We wilden werken aan een integere manier van subsidieverstrekking, waarbij initiatieven snel een bijdrage krijgen als zij maar laten zien dat zij de maatschappij actief betrekken bij hun projecten. Daarbij helpen wij door ons netwerk aan te bieden en de administratieve lasten laag te houden.

Het fundament: de uitgangspuntenWerken met aannames over de doelgroepen die steeds getoetst worden (lean start-up methode / pivotting)ParasiterenMinimaal kostendekkendVerbeteren van kwaliteit buurtinitiatievenDuurzame relaties van initiatieven met de maatschappij

Aannames InitiatiefnemersWij helpen initiatiefnemers aan een platform waar investeerders in maatschappelijke projecten samenkomen, zodat zij minder tijd zijn aan aanvraagprocedures.Wij helpen initiatiefnemers aan vaardigheden om campagne te voeren, zodat zij in staat zijn om zelfstandig en energiek fondsen te wervenWij zijn toegankelijk en benaderbaar voor initiatiefnemers zodat zij geen drempel ervaren om deel te nemen

Pilot in MedemblikWij krijgen inzicht in het draagvlak voor projecten, zodat we ons AKB-budget beter en verantwoordelijk kunnen verdelen over de samenlevingWij staan in eerste instantie alles toe wat raakvlak heeft met WestfrieslandWij willen dat organisaties kijken naar duurzame financiering van hun projecten zodat ze niet afhankelijk zijn van een overheid

BuurgemeentenWij krijgen inzicht in de voor- en nadelen van civic crowdfunding zodat we weten of het voor ons beleid meerwaarde heeft en we kunnen deelnemenWij krijgen door de pilot in Medemblik een kant-en-klaar voorstel over deelname zodat we meteen aan de slag kunnen n de pilot

PartnersWij krijgen inzicht in de voor- en nadelen van civic crowdfunding zodat we weten of het voor ons beleid meerwaarde heeft en we kunnen deelnemenWij krijgen door de pilot in Medemblik een kant-en-klaar voorstel over deelname zodat we meteen aan de slag kunnen n de pilotWij krijgen administratieve ondersteuning bij het werven en selecteren van projecten, zodat wij ons vooral kunnen concentreren op onze core business

DonateursWij krijgen een platform met duidelijke projectbeschrijvingen, zodat wij een bijdrage kunnen leveren aan iniatieven die wij belangrijk vindenWij krijgen een platform waarop het makkelijk is om een donatie te doen, zodat wij weinig tijd vrij zijn voor een donatieWij willen een platform waarop duidelijk is aan wie of wat ik een donatie geef, zodat ik zeker weet dat het geld goed terecht komt

Vrijwilligerspunt / Westfriese uitdagingWij hebben een crowdfundingplatform tot onze beschikking, zodat we verenigingen en stichtingen kunnen helpen bij andere vormen van fondsenwerving (vrijwilligerspunt) / kunnen helpen met experts en goederen

Lokale politiciWij hebben de mogelijkheid om projecten te delen met de achterban, zodat wij kunnen laten zien waar wij voor staan en zo een bijdrage leveren aan het succes van een projectWij kunnen veel beter zien wat de effecten zijn van subsidies, zodat wij betere besluiten kunnen nemen over publiek geld

1%-club1. Wij zetten een platorm neer waarop Nederlandse maatschappelijke initiatieven kunnen crowdfunden, zodat wij ook Nederland een beetje mooier maken

Wat bleek?Groot deel van de aannames bleek te werken.Een aantal nieuwe aannames kon gedaan worden of aangescherpt worden voor fase twee.

Nieuwe aannames 1/3Wij zorgen dat initiatieven zich iedere twee maanden kunnen inschrijven voor een training in de regio zodat zij klaar zijn voor een campagne met flinke impactWij zorgen dat initiatieven gifts en fundraises gebruiken voor hun campagnes zodat ze zichtbaarder zijnWij zorgen voor checklists voor initiatieven, zodat zij effectievere campagnes op kunnen zettenWij zorgen voor voorbeeldcases voor initiatieven, zodat zij minder zelf hoeven te bedenken

Nieuwe aannames 2/3Wij breiden uit met Schagen en Hollands Kroon, zodat media en projecten beter overlappen Wij onderzoeken het overdragen van Het Lukt Ons! naar anderen, zodat het platform prikkels krijgt om zonder subsidie verder te gaanWij zorgen voor goede marketingmaterialen, zodat de gemeente alleen hoeft door te verwijzen naar de siteWij zorgen voor sterke PR voor alle deelnemende gemeenten, zodat de meerwaarde duidelijk isWij zijn zichtbaar in lokale media, zodat de ROI duidelijk wordtWij krijgen een goede communitymanager, zodat winst voor alle betrokkenen gehaald wordt

Nieuwe aannames 3/3Donateurs willen een tegenprestatie, zodat zij betrokken worden bij het projectWij willen naast geld ook in tijd en kennis delen, zodat ik van meerwaarde kan zijn voor een initiatiefVrijwilligerspunt wordt communitymanagement, zodat particuliere, ondernemers, overheden en initiatieven met elkaar in verbinding komenVrijwilligerspunt ontvangt hulp bij PR en training, zodat zij meer organisaties kunnen helpenWij maken van Het Lukt Ons! de showcase voor Nederland, zodat overal de sociale cohesie versterkt.