Dienstverlening met open data / Vlaamse Open Data Dag 2015

Embed Size (px)

Text of Dienstverlening met open data / Vlaamse Open Data Dag 2015

1. Diensten met open data Een Europees perspectief Open Data Dag Vlaanderen, Brussel, 19 juni 2015 Ton Zijlstra, @ton_zylstra, ton@thegreenland.eu 2. de eerste 10^9 open data exit? 3. weet je waarom, dan zie je impact http://www.ickr.com/photos/ringroadproductions/144808172/ 4. https://www.ickr.com/photos/jeppestown/12105522476/ 5. waarde, efcientie, effect redeneren van waar impact gewenst is (beleids)vraag stakeholders open data 6. Regelt u het allemaal even voor me? Naam Adres (vrij naar GDS / Tom Loosemore) 7. https://www.fastcompany.com/3046756/obama-and-his-geeks 15 juni 2015 8. 11 Henri Verdier, CDO France, en CEO Etalab 9. waarde, efcientie, effect open data als vliegwiel (beleids)vraag stakeholders open data 10. https://egov20.wordpress.com/2011/11/03/collaborative-e-government-public-services-that-get-better-the-more-people-use-them/ 11. nieuwe actoren (500 apps, 5k mensen, TfL gestopt) 12. waarde, efcientie, effect nieuwe stakeholders maken impact (beleids)vraag stakeholders open data 13. 16 de overheid als nieuwe stakeholder: 6.5m GBP saved 14. civil society de voorkant van publieke diensten 15. fragdenstaat.de 16. scoalamea.md 17. open data shows 200m GBP potential savings 18. http://www.theguardian.com/society/2013/mar/12/nhs-transparency-open-data-initiative 1000 doden minder/jaar https://secure.ickr.com/photos/76652722@N04/6878044757 19. hansjebrinker.com impacts infrastructure, mobility, coastal defence, costs http://hansjebrinker.com 20. 27 21. 28 22. beyond gov data: my measured data (shared) zelf data toevoegen 23. commercieel? efficiency! effectiviteit! transparantie! 24. waarde, efcientie, effect over grenzen heen (beleids)vraag stakeholders open data 25. 32 opencorporates.com 26. 36 27. 37 28. waarde, efcientie, effect over sectoren heen (beleids)vraag stakeholders open data 29. 39 sectoren dicht bij het publiek domein 30. waarde, efcientie, effect de overheid als platform onder de driehoek (beleids)vraag stakeholders open data 31. Deense basisregisters, besparing en waardecreatie 32. 42 33. basisregistraties in NL 34. authentieke bronnen Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) Kruispuntbank Sociale zekerheid (KSZ) Rijksregister (RR, personen) FOD Financien Kadaster (KADSCAN, KADMAP) Adressen (CRAB) Grootschalig referentiebestand (GRB) Verkooprechten (geo) Federaal Vlaams =nationale data infrastructuur 35. 45 36. waarde, efcientie, effect het eindspel (beleids)vraag stakeholders open data 37. missie, infra, operatie: by default, by design 38. http://www.provinciegroningen.nl/objecten open data als primair kanaal 39. #pnhslim citydashboard.waag.org de data-gedreven overheid 40. City dashboard LA 41. City dashboard LA 42. ik daag u uit waar wilt u impact? welke data hoort daarbij? kan dat open? welke partijen? betrekt u die al? zelf, anderen, of collaboratief? binnen of buiten uw grenzen? 43. Credits All photos: Ton Zijlstra, by Except where mentioned on the photo. Slides: Ton Zijlstra / The Green Land, by nc sa Slides: http://slideshare.net/thegreenland Blog: http://zylstra.org/blog Contact: ton@thegreenland.eu @ton_zylstra