Click here to load reader

Factsheet wijkpeil

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Factsheet wijkpeil

  1. 1. > Proeftuin Rotterdam West: Rotterdam West is onze proeftuin. Hier zijn veel informele netwerken actief en bruist het van de burgerinitiatieven. Tegelijkertijd worden grote groepen burgers niet of onvoldoende bereikt. Het doel Wijkpeil is gestart met het meten van ervaringen van burgers met de veranderingen in het sociale domein. Om zicht te krijgen op de kansen en mogelijkheden voor het versterken van burger- hulp en om op wijkniveau inzicht te krijgen in uitkomsten van beleid. 1.Realtime meten van ervaringen met burgerhulp, professionele hulp en gemeentelijke dienst- verlening. 2. Aanboren van netwerken voor informele hulp en steun. De situatie Er wordt van burgers steeds meer verwacht dat zij zich inzetten voor anderen en hun omgeving. Waartoe zijn zij in een bepaalde wijk precies bereid? Welke mogelijkheden hebben zij? Welke kansen zien zij om de bezuinigingen op te vangen? Wat zijn de ervaringen in de samenwerking met professionele partijen en ten aanzien van het gemeentelijke beleid? De aanpak Een aantal sleutelfiguren uit Rotterdam West is met iPads gewapend op pad gegaan om wijkbewoners te interview- en. Op de iPads is de software van Opinionmeter Benelux genstalleerd. De antwoorden werden volledig geauto- matiseerd direct verwerkt tot rapportages. Daarnaast zijn er kaartjes verspreid met daarop een QR-code en een link naar de digitale vragenlijst. Ook is er via sociale media een oproep gedaan om aan Wijkpeil deel te nemen. Het resultaat -Grote interesse en bereidheid van moeilijk te bereiken bewoners om ervaringen te delen. -Mensen willen graag meedenken over beleid. -Mensen geven aan zich zorgen te maken over alle veranderingen en de bezuinigingen. -Aanknopingspunten om wijkbewoners voor langere tijd te betrekken en in te schakelen voor burgerhulp. Wijkpeil onderzoekt transities vanuit het perspectief van de burger Wijkpeil: Met een zuil bij het Wmo-loket brengt u de ervaring met uw dienstverlening in beeld. www.inno4care.nlVoor meer informatie over Wijkpeil kijkt u op www.wijkpeil.nl of bel +31(0)10 742 03 10 voor een afspraak.