Rbc toekomst oms

  • View
    250

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. - Het volledige OMS landschap in kaart gebracht. - Advies over inrichting OMS in LMO. - Toekomst OMS Openbaar meldsysteem RBC 16 januari 2015 m.bertels@brwbn.nl 2. Meldkamer Meldkamer OMS aanbieder OMS abonnee Brandweer: OV Bevoegd gezag Brandweer: TS1 Brandweer: RB Het OMS landschap 1001 onderwerpen, vele spelers. 3. Meldkamer Meldkamer OMS aanbieder OMS abonnee Brandweer: OV Bevoegd gezag Brandweer: TS1 Brandweer: RB Waar rekening mee houden als meldkamer ontvlochten wordt? 4. Meldkamer Aanbieder telecom OMS abonnee Het OMS landschap Brandweer: OV Bevoegd gezag Brandweer: TS1 Brandweer: RB OMS aanbieder 5. Meldkamer Aanbieder telecom OMS abonnee Het OMS landschap Brandweer: OV Bevoegd gezag Brandweer: TS1 Melder Meldobject Noodorganisatie Slachtoffer Zakelijke klant Doormeldeenheid Vergunninghouder Technische voorziening Risico-object Adres en brandweeringang Bereikbaarheidskaart Brandweer: RB OMS aanbieder Medewerking en instemming LNR, MK Domein, Stoom 1001 onderwerpen vallen op hun plaats 6. Meldkamer Aanbieder telecom OMS abonnee Het OMS landschap Brandweer: OV Bevoegd gezag Brandweer: TS1 Melder Meldobject Noodorganisatie Slachtoffer Zakelijke klant Doormeldeenheid Vergunninghouder Technische voorziening Risico-object Adres en brandweeringang Bereikbaarheidskaart Brandweer: RB OMS aanbieder 7. Het OMS landschap Advies 1; Definieer OMS abonnee Respecteer data architectuur Uniform koppelvlak meldkamer iDBK 8. Het OMS landschap Passende brandweerzorg. Waar stuur je TS naar toe? Doormeldeenheid Brandweeringang Noodorganisatie Scenario met risicos 9. Passende brandweerzorg. Waar stuur je TS naar toe? Doormeldeenheid Brandweeringang Noodorganisatie Scenario Betere melding / preparatie . . . betere brandweerzorg 10. Meldkamer Aanbieder telecom OMS abonnee Het OMS landschap Brandweer: OV Bevoegd gezag Brandweer: TS1 Melder Meldobject Noodorganisatie Slachtoffer Zakelijke klant Doormeldeenheid Vergunninghouder Technische voorziening Risico-object Adres en brandweeringang Bereikbaarheidskaart Brandweer: RB OMS aanbieder 11. Meldkamer Aanbieder telecom OMS abonnee De aansluiting Brandweer: OV Bevoegd gezag Brandweer: TS1 Melder Meldobject Noodorganisatie Slachtoffer Zakelijke klant Doormeldeenheid Vergunninghouder Technische voorziening Risico-object Adres en brandweeringang Bereikbaarheidskaart Brandweer: RB OMS aanbieder 12. Huidige inrichting Meldkamer- systeem Verbindingen Ontvangst- station Doormeld- eenheid bij abonnee Brandbev. Installatie bij abonnee Brand snel en zeker ontdekken Alarm snel en zeker overdragen Melding geautomatiseerd ontvangen Automatisch klaarzetten in meldkamersysteem. (Melding beoordelen. Alarmeren) Veiligheidsregio voelt zich verantwoordelijk voor gehele infrastructuur Heeft deze uitbesteed aan OMS aanbieder (meestal n) En pleegt toezicht op kwaliteit verbindingen OMS aanbieder en Veiligheidsregio hebben inkomsten van de OMS abonnee PAC bij OMS aanbieder Informatiehuishouding opgebouwd rond doormeldeenheid 13. Ontvangst- station Ontvangst- station Advies 2: Ontvangen van meldingen met Ontvangststations van alle OMS aanbieders Meldkamer- systeem Verbindingen Ontvangst- station Doormeld- eenheid bij abonnee Brandbev. Installatie bij abonnee 14. Ontvangst- station Ontvangst- station Advies 2: Ontvangen van meldingen met Ontvangststations van alle OMS aanbieders Met beoordelingsprotocol van alle regios Meldkamer- systeem Verbindingen Ontvangst- station Doormeld- eenheid bij abonnee Brandbev. Installatie bij abonnee 15. Ontvangst- station Ontvangst- station Advies 2: Ontvangen van meldingen met Ontvangststations van alle OMS aanbieders Met beoordelingsprotocol van alle regios Meldkamer- systeem Verbindingen Ontvangst- station Doormeld- eenheid bij abonnee Brandbev. Installatie bij abonnee Toekomst; n ontvangststation, n beoordelingsprotocol 16. Toekomst; kijk naar verantwoordelijkheden Meldkamer- systeem Verbindingen Ontvangst- station Doormeld- eenheid bij abonnee Brandbev. Installatie bij abonnee PAC bij OMS aanbieder ~~~~~~ 17. Verantwoordelijkheden volgens de wet Bouw- en Milieuregelgeving richt zich op gebruiker / drijver van inrichting. Gebruiker moet melden aan de meldkamer. Bevoegd gezag pleegt toezicht op kwaliteit. WVR art 35: meldkamer voor ontvangen en beoordelen van meldingen Meldkamer- systeem Verbindingen Ontvangst- station Doormeld- eenheid bij abonnee Brandbev. Installatie bij abonnee ~~~~~~ Wabo WVR 18. Neem je verantwoordelijkheid . . . . . . en doe dat heel goed. Meldkamer- systeem Ontvangst- station ~~~~~~ WVR Laat de rest over aan de gebruiker, het bevoegd gezag en de markt 19. Toekomst OMS Excellente invulling geven aan de taak ontvangen en beoordelen Meldkamer- systeem Ontvangst station Automatische Melding ~~~~~ Beoordelings- protocol 20. Cascademodel / curve van ellende Hoe heeft de brand zich ontwikkeld. Uitbereiding van de ene cascade naar de volgende. 21. Brandweerzorg = stoppen in de curve Brandpreventieve maatregelen aan het gebouw om uitbereiding naar de volgende cascade te voorkomen Repressieve inzet om uitbereiding naar de volgende cascade te voorkomen Preparatieve voorzieningen om brandweeroptreden te ondersteunen Kleine blusmiddelen om zelf de brand te bestrijden 22. Beoordelen = - Hoe groot is de ellende - Welke brandweerzorg past daarbij Brandveiligheid is eigen verantwoordelijkheid Burger staat machteloos; Brandweerzorg Grote maatschappelijke belangen; Crises en rampenbestrijding 23. Statistiek automatische melding CBS 2011 50.000x Loos 500x Brand met schade 5.000x iets aan de hand 50x Levensbedreigend NEN2535 Interne melding NEN2535 Externe melding Tot nu toe werd interne melding beoordeeld als spoedeisdende brandweerzorg. Dit gaf 50.000 nodeloze alarmeringen Terwijl brandweerzorg 50x nodig was. 24. Toekomst van OMS I Voor de meldkamer Meldkamer- systeem Ontvangst station Universeel E112 protocol Nee, sorry Ja, en op maat ~~~~~ Interne melding Geverifieerde melding Verantwoordelijkheid van abonnee. Marktwerking Wettelijke taak ontvangen en beoordelen Beoordelings- protocol 25. Toekomst van OMS I Actorenanalyse Meldkamer- systeem Ontvangst station Nee, sorry Ja, en op maat ~~~~~ Interne melding Geverifieerde melding Beoordelings- protocol Normcommissie Testen: het CCV BrandweerNL vtsPN 26. Toekomst van OMS II Voor de veiligheidsregio Harmonisatie & Kernregistratie - Brandweeringang - BAG - Noodorganisatie - Arbo - Motivatie doormelding Wabo Beoordelingstijd terugwinnen met betere melding en preparatie