Separator + laen2 info

  • View
    43

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Separator + laen2 info

1. 1.0 MAKLUMAT DIRI 2. 1.1 PENGALAMAN/ KEMAHIRAN 3. 1.2 LAMPIRAN 4. 1.3 SALINAN SURAT PENEMPATAN 5. 1.4 SALINAN BORANG PENGESAHAN MELAPOR DIRI 6. 1.5 SALINAN BORANG MAKLUMAT DIRI 7. 1.6 SALINAN SIJIL-SIJIL AKADEMIK DAN IKHTISAS 8. 2.O PROFIL SEKOLAH 9. 2.1 MAKLUMAT ASAS SEKOLAH 10. 2.2 OBJEKTIF SEKOLAH / UNIT 11. 2.3 LOGO, MISI, VISI, DAN PIAGAM SEKOLAH 12. 2.4 CARTA ORGANISASI 13. 2.5 LAMPIRAN 14. PELAN SEKOLAH 15. TAKWIM SEKOLAH 16. PERATURAN SEKOLAH 17. LAGU SEKOLAH 18. KOLEKSI DOKUMEN BERKAITAN 19. 3.0 SENARAI JAWATAN DAN BIDANG TUGAS GURU BAHARU 20. 3.1 PROSES KERJA DAN CARTA ALIR SEBAGAI GURU MATA PELAJARAN 21. 3.2 SENARAI SEMAK SEBAGAI GURU MATA PELAJARAN 22. 3.3 SENARAI UNDANG-UNDANG SEBAGAI GURU MATA PELAJARAN 23. 3.4 JAWATAN KURIKULUM, KOKURIKULUM, HAL EHWAL MURID 24. 3.4.1 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 25. 3.5 NORMA KERJA (KPI) GURU MATA PELAJARAN 26. 3.6 TUGAS- TUGAS LAIN 27. 3.7 LAMPIRAN 28. CARTA ORGANISASI PANITIA MATA PELAJARAN , KOKURIKULUM, DAN HAL EHWAL MURID 29. JADUAL WAKTU MENGAJAR / JADUAL AKTIVITI 30. 4.0 LAPORAN FASA 1 : ORIENTASI 31. 4.1 LAPORAN HARIAN / MINGGUAN 32. 4.2 LAMPIRAN 33. BAHAN EDARAN 34. RISALAH / BUKU PROGRAM 35. 6.0 REFLEKSI DAN PENILAIAN PPGB 36. 6.1 REFLEKSI UMUM 37. 6.2 KEKUATAN / KELEMAHAN / KEKANGAN / HALANGAN / ISU- ISU BERBANGKIT 38. 6.3 CADANGAN