זיהום סביבתי ותחלואת נשים בלימפומה שאינה הודג'קין

  • View
    880

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

בשנים האחרונות ישנה עלייה גוברת במספר החולים בלימפומה שאינה הודג'קין (NHL). מחקרים עדכניים מרמזים על קשר בין תחלואה בסרטן זה בנשים לבין חשיפה למזהמים סביבתיים. פרק מתוך הדו"ח מה דיוע על זיהום סביבתי ותחלואת נשים?

Text of זיהום סביבתי ותחלואת נשים בלימפומה שאינה הודג'קין

  • 1. : , , , ", " , , , . : ) (NHL ? ), (, , ? ? ? . : ( )1( . - . )2( , , . )3( )( , . )4(. . ) ,Non-Hodgkin Lymphoma NHL (NHL ]1[. . , . 07 . , , , . ]2[; ;HIV . ; )( , , ]3[. 5: "Introduction to the human body: The Essentials of Anatomy and Physiology", 5th edition by Tortora.GR., and Grabowski SR, John Wiley & Sons, IncNew York 2001, . Reprinted with permission of John Wiley & Sons, Inc9

2. . 07 , , . 0102 061,03 . , , NHL , , , . , ,,NHL . ,NHL ) ( , ]4[. . , . , . . , , - 22 ) -(, ]5-7[. : .NHL : .NHL . , ) ( . , . . : - Seveso, , 52 . , .NHL : DIOXIN DIOXIN ",Die Welt WDR22 , , , .01 3. - -:32 : )1( ) (, )2( 42 )(PCBs , ) ,,DDT ( ), ( ]8[. ) 6 (. : ) ( ; , , ; . , , , . . ) PCBs (, "". 6: PCBs52 : , ,TCDD , . 57 , . ]7, 9-01[. , . .[. , - NHL ]01[. , - NHL]11[ . , , 3.2 )(. . - . 32 , , , , . , )( ]85[. 42 PCBs , ]95[.52 CDD 57 , . , . ,TCDD : 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin " : 7512/http://www.phc.org.il 11 4. , . , , 0991 -9991. , 62, 000,531 ]21[. 479,3 741,2 NHL -728,1 . ) ( ]9[. , . ) (: , , -, . , , , , . ) (. , , . -NHL-%81 )(, . %21 ) (. , , -%6 )( . . , . . , , . , , , , -, , . ..NHL , - , ]7[. 43 - NHL 3002 -5002 )(, )91 (. 43 ) (. , - ), , , .(PCBs . , . . - 72 , / . - .NHL, -%21)(, . -%61 )(. - PCBs -%4 )(. -.NHL . ]31-51[. , ) (Seveso, 51 , ) NHL 8.2 ( ]41[. 52 ]31[. -, , - NHL ]61[. 62 . : 4071/http://www.phc.org.il 72 TEQ -8991, , )( ]06[. )(, , , . ,21 5. : PCBs 82) ,(PCBs , , , ) , , ] ,[AhR , NHL(. NHL. . , : PCBs - NHL ]71-81[. , PCBs ) (. - PCBs . - PCBs. , ) : ( . , , . , 92, )208,52 (, 47 ) (, 741 . PCBs , DDT- ) ( ]91[ NHL , . , - PCBs , ) ( , , ) (. , . , 5.4 . -.DDT . PCBsPCBs82 )(, , , . , , : , , , , , . . , , ) (, , . ]95[.92 , .031,1,1-trichloro-2,2bis (p-chlorophenyl) ethane31 6. -. , , , . , . , ) 5 (: , . 7: - DNA , ) .(NCI-SEER, , . , , ) (PCBs : )1( ; )2( ), ( ]61[.1. )( 13) . 63 ( - ,DNA , - ,NHL - , . 8991 -0002 271,1 -)%54 NHL ( -289 47-02 . 2. - . -081 ,PCB ) (TEQ |) (, . -081) PCB ( - ,NHL : , ) 5(. ) 5.1 03( . , %01 -081 PCB ) -) pg/g lipid - NHL 3.8 )( ) (. , , , , 71 - NHL 081 ,PCB , .13 , , ]2[. 41 7. 5: -081 PCB - NHL 33]61[ -*NHL SNP %01 081 PCB 9.61TT 64/93IFNG C-1615T 8.3 CT CC 05/35 ) ( 51AA84/64 ,IL16 3-UTR 5.0` AG GG54/54 Ex22+871A>G 9.82TT 92/72 AT AA 76/46IL8 T -251A8.4 9.9AG/GG82/13 IL10 A-1082G 6.6 AA66/95 ) -01- (,IL-16, IL-8 IL - 081 ,PCB - .NHL - 8 ,IL )(Sensitivity 92 , .DNA susceptibility IFNG CSensitivity.23 )( . -.33 SNPs: ) ( .DNA )( )(. 43 8 .51 8. - .NHL ) , (, ), ]92, 33-53[(. , ]63[. . - ,NHL ]12[. 673 97-02 NHL 5991-8991 , -364 , . , . . , . : ) 21.2,, ( - .NHL ) ( , , ) -, (. , , )(. 0591 -0791. NHL 14 . . : 11, . - - NHL, . , . , . , , , . , ?. - , , , . - ,TCDD ]73[. , , 42IARC -02 , -, , . 107 ", -, . , . 92 , ) (. )69.0, (, , ,,TCDD - )961 (, ) 22.2 ][, (. . .71 9. - NHL]83-93[. -63 , 368,12 ) ( ) (, -21 9391 -2991 ]83[. 43 ,NHL . )42 (, - ) NHL 93.1, (. , ", ) %7.2, 374,1 (, . " ) (. , , , ]04[ .NHL ) -000,05 ( , )(. , ) ( 16.1 30.1 ) ( - NHL]24-14[. [. , intermediate grade .B-cell - 44 , , . , , ., - ,NHL , ,low grade ) small lymphocytic (. , ", . , , , . ) ( . : .14 NHL : High Grade- .Low Grade , . 24 .34.The Agricultural Health Study44 , , ,DDT---, .81 10. 6: - NHL , ]34-44,7,5[ % - NHL . * , .** 1 : ]95[, ]06[ , ]45[ 91 11. ]7[ , 43 - NHL 3002 -5002 )(. )91 ). 43 ) 54 , 91 (. , . . . ]5[ - .NHL . 9691 -3891 - EPA . , -. 371 - ,NHL 184 , , . : , , , . ]34[ ) (. 81(. , , . , . ]44[ " , , , 8991 -0002. NHL 47-02, , - - .NHL :. . , , ) , 6-5 (, 541 , 092 . ) (-) p,p,-DDE ,(DDT- PCBs - ,NHL -]54[ .NHL. , ) NCI-SEER 51( ]61[. - NHL .. . 286,05 0791 . 1791 -7891, , , . ) ,SIR (. , , - NHL -%22 ]64[. : . ) ,. , , (..54 . 02 12. / , . , . , , , , , , , , , , . -. , , , , , . - NHL ]74-84[. , 64 . , , : , ; ; ; ; . , , . , . - NHL ?) ]74-94[(. : US Geological Surevey / - NHL : , 673 - NHL -364 ]94[. 0791 ) 78.1( - .NHL ) 47B 25.1( low grade Lymphoma 84 ) 2.2(. " ) (, NHL , . 106 -NHL 6991 -0002, 717 ]05[. 94, -%04 )( - .NHL, - )4 (CCl 3.2 )(. , , %03 - .NHL . -%05 )( - .NHL )( . - NHL-%03. . . 64 , .74 , .B84 ) (Low Garde NHL . 94 , . : -, , 1,1,2,2-Tetrachloroethane , 1,1,2-Trichloroethane, 4 ,CCl, , , ,1,2,3-Trichloropropane , -2,1 .Dichloroethylene, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloropropane , . 12 13. - 05 . , . ) 51-41, ,(SNPs , ]05-15[. 7: 7: - NHL DLBCL ): 4-3 ]15[( -DLBCL-*NHL 76.2 )..( 17.4 )( 24.4)(TT9/0311CYP2E69.0 21.1 )..(21.1 )..( AT AA61/31 3760702rs 01.5 )(37.7 )( 80.5)(TT 5/91 1CYP2E 4 CCl 36.0 )..( 69.0 )..( .49.0 )..( TA AT 7/63760702rs 37.2 )(41.2 )..(73.2)(TT 61/921CYP2E 30.1 )..(66.077.0 )..( TA AT12/61 3760702rs 01.1 )..( 77.1 )(21.1)( AA 26/261CYP2E 20.1 )..( 35.0 )..( 91.1).( AG GG43/92 2294322rs - NHL, 6991 -0002. , . ) -(. . , ) (: - NHL 96.1 )(; - 33.2 )(; 44.1 ) (. : )( ) ( . , , 1, P450 2E )( , )( - NHL , , . , , , - NHL 3-5.5. , - )NHL) 7( 24.4, 80.5, -73.2 ), (. , ) 15(. AA ,TA ! , - ,,NHL AHR]25[ , ]35-45[, DNA ]55[, AHR]65[ ]75[( . , . 05 41.15 ) (SNPs 41.22 14. . - , , .NHL .NHL , , , . .. - NHL , . , - .NHL, , . , , ) (, . . , .. - ) , ( : , . , - NHL .. - NHL . ) ( - NHL , . , . . 32