מערכת הנשימה מוסא

  • View
    696

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of מערכת הנשימה מוסא

1. / Respiratory System1 - 2. ) (2O / Oxidation ) (2CO / Ventilation2 3. : / Upper Airway / Lower Airway : - / / Pleura / Diaphragm3 4. Upper Airway 4 5. Upper Airway Epiglottis Larynx Trachea5 6. / Epiglottis Esophagus Trachea6 7. Lower Airway / Larynx Trachea Right Primary BronchusLeft Primary Bronchus Carina7Bronchioles 8. / Lower Airway Trachea Left BronchusRightBronchus Bronchioles Right Lung Left Lung / Alveolus8 9. Alveoli Alveoli 9 10. / Rib Cage Clavicle SternumRibs 01 Spine 11. Ribs Diaphragm11 12. : / Expirium / Inspirium " " - - - - - 12 13. 31 14. - - 005 CC : 61-21, : 02-61, 03-02.41 15. - 150 cc - - 350 cc - - - 1200 cc51 16. " ) ( torr Po 2 ~160 mm/HgPCO 2 0.3 mm/HgPO2 40 mm /Hg PO 2 85-100 mm /HgPCO2 46 mm /HgPCO2 35-40 mm /Hg PO~104 mm/Hg2PCO 2 40 mm/Hg61 17. / Ventilation / Oxidation : Minute Volume / MV = MV Minute Volume / MVHypoventilation = MV Hyperventilation )%12( 2C o2O71 18. 81 19. :2. ??? 3. ??4. ??? 5. ??? 6. :-. ?? . ?? . ?? -