24.9.08 ישיבת ועדת משנה לתוכניות ג

Embed Size (px)

Text of 24.9.08 ישיבת ועדת משנה לתוכניות ג

  • 1. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 1 ' ' 2008017 ) " ' , 24.9.08( : '- " , .. - '- '- 1:/ 731-' ' 9 , : , , ' , 1 , '1 , 4 , 4 , " , ': ? , : -, , .' ' , ,' 3, . 30 , 80-70 , , , , ... , , .

2. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 2 " , ': . ,: . . . , , , , , , " , ': . , : . ,-. , , . , , . . . " , ': ? , : , . . . . " , ': ? , : . , . . , , , , . . : . . " , ': , . . , : , , . ' 3. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 3 ' " , : . , : , . . ,70 6 ,-100 , -100 . . " , ': . , : . " , ': . , , . ,? , : . . , , " , ': ? , : . . " , ': ? , : . , , , ': ? , , : , . " , ': . , . , , ? , , : . 4. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 4 " , ': . , ': . , : . " , ': . ' , : . . , , : . . " , ': . , , : 100, 120. " , ': ? , : .120 , -130 .. " , ': ? ? , : ? " , ': . , : 155. ' ,: ? 5. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 5 , : , ,13." " , ': ? , : - -62 , , , 70. " , ': ? . , : 70. " , ': . , : . , " , ': . , : . " , ': . . 62? , : 63 . .93' .4 , , , ,' ,- , , : . 24. . , : 57 . .-7080. : . . , , , 6. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 6 , : . . , , , : 80. , , : 2-4 . 2-4.' " , ': ? ' , : 103. , ': 63-93. , : ? " , ': . . , , . . , . , : . , " , ': . ,: 4 1974. , " , ': 4? , : . " , ': ? , : 7. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 7 . , ': 50? " , ': ,103. , : 103, , . , : , , , : . " , ': . , . : . , : . ' " , : . , , : . . " , ': 82 .-82 ' . , : , , , . " , ': - , , , .1112 . ? ? ? 8. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 8 , : . , 12 ,- , . . " , ': ? ? , : . , ': ? " , ': . ,: . , : . , ': . , , , : . .. , , " , ': ? , : . . , , : , . . , . , . " , ': ? , : . 9. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 9 , : , . . , .. , 12 , . , , : . , " , ': ? , ': . . , : . " , ': . . , : , . " , ': , , , . , , . . ? , : . , , " , ': . , , : , 1970 , . , : . , , , : , , . . 10. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 10 " , ': . , : . , : . " , ': , . , , , : . " , ': . , : . . , " , ': , . , : . , " , ': ? , : --. " , ': ? , ': . " , ': ? , ': . 11. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 11 " , ': . , ': . " , ': ? , ? . .. , : , , : . " , ': ? . , , : . , " , ': . , : 45. " , ': ? ? ? . , . . . , ': - , ? ? " , ': . . . , , - - , . . . , , . . , 12. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 12 . , , . . , , , : . " , ': . . ? , . , , : , , " , ': -150. , ,: . " , ': . , : . . , " , ': ? , : . , , " , ': ? , : , . , , . , . . . . " , ': . . 13. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 13 , : , . -. , : ? , , ': . , : . " , ': . , : . " , ': , . ' ,: . , " , ': . : . , : , . " , ': , . . , . , : . " , ': . , : 14. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 14 . " , ': , , , , . ? , ? , ': - -70? ." , : . , , ': 195 70 -41, . , : . , , : 40? , ': . " , ': . , ': , -40. , : . : ? , ': ,40." , : , 103 ,103. " , ': 15. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 15 .40. , ': . , : 40. " , ': 40. , : , , ': ? ? " , ': . . , , , . . , , . , . , , ': ? " , ': . , . , ': , ? , ': ? , ': . " , ': ? , ': . " , ': 16. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 16 . . , , : . . , , : . , : . ' ' , : ? , : . . . " , ': . , : 6.5,6.6, , ': 40 ? , : -40. , ': 40. , : . , , ': , 40. , , : . . , , : 70 ,130 -40. . , , : 17. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 17 . . : , , ': . " , ': . , : . , " , ': . . , : . . , ': ? , : . , ': ? , : . . " , ': ? , : , , , , , , . , . " , ': . , : . . 18. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 18 , ': . " , ': , . , ': , " , ': . , : ? , : , , , , . , ': . , : . . " , ': . . , : ? " , ': , , , - , , , , , , , . . : . . , . , , : . , 19. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 19 " , ': . , ': , . : . , " , ': . , , : . , , : . , : . , , : , , : . , , ' ": . . . , , : . " , ': , . , , . . , : . , ': . ? , 20. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 20 " , ': , . . . . , : - , ? " , ': . , : , , , " , ': . , , : . , ' : . " , ': ? , , : , , , , ': . " , ': . . , ': . , , : , -. , : . 21. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 21 , ': . " , ': . . , : . , " , ': . . , ': , ? . , ': . . . : . " , ': . , ': . , : . " , ': . . 2:/ 1705'- ' 5 : , , , ' , ': . ' " ,: . 22. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 22 , ': . . " , ': . .- . -, , , , , , " , , , . . ' ,: . . " , ': . , ': ? " , ': . , ': . " , ': . ' , ': 1705. , " , ': . , ': . / 1805 . . , . . 155. 25,67. . . , . . , . 23. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 23 " , ': , , , , ': , , . . , ... , . , . " , ': . , ': . . . , , , . " , ': . .. . , , ': . " , ': , . , ': , , , .. " , ': , ? , . . , ': . , ': . , . , . , , , .- , , . . 24. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 24 " , ': , , ': . . " , ': . , ': . , " , ': . , ': . " , ': . , ': . , . . " , ': . , . , ': . , ' ": . , ': . , .. , . .31. - , .40 , ,-6. , ': , 25. ' 24/9/08-. ________________________________________________________________ ""- 25 , ': . ... , , .., , , , , , . , , . , . . . . .. , " , ': ? , ' : . " , ': , - ? , ': , , . . .. " , ': ... ? , . , ': . , , , . " , ': , . . , . , ': . " , ': . -. , : . 26. ' 24/9/08-. ___________________