About NK Nutrition

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NK Nutrition

Text of About NK Nutrition

 • 1. V CNG TY NK Nutrition ni bt vi nhiu phng php chm sc sc khe v ci thin sc p ton din cho ngi Vit da trn vic kt hp hi ha gia nhng bi thuc c truyn danh ting t bao i nay v y hc hin i, in hnh l cng ngh nano canxi. u t mnh vo nghin cu cc sn phm mang li li ch v sc khe cho ngi tiu dung ph hp vi nhu cu v c im ca ngi dn Vit Nam. S hu nn tng khoa hc vng chc vi i ng cn b, nhn vin nhit huyt p ng nhu cu pht trin ngy cng mnh m ca cng ty.
 • 2. TM NHN t c v th dn u trong ngnh sn xut thc phm dinh dng ti Vit Nam v trong khu vc khng ch v khi lng, gi tr m cn v cht lng kinh doanh.
 • 3. S MNH i vi khch hng: Cung cp cc dng sn phm dinh dng v thc phm chc nng tin tin nht, cht lng nht v c o nht xut pht t nn tng am hiu nhu cu dinh dng ca ngi Vit Nam. Bn cnh gi tr cht lng vt tri, NK Nutrition cn lun chm cht v mu m bao b nhm tha mn ti a nhu cu ca mi la tui khch hng. i vi i tc: cao tinh thn hp tc cng pht trin, l ngi bn ng hnh ng tin cy vi nhiu n lc h tr i tc v cc cng c kinh doanh sn phm, gip i tc gt hi nhng gi tr u t bn vng nht. i vi nhn vin: Xy dng v pht trin mi trng lm vic nng ng, ci m, sng to v chuyn nghip, lun to iu kin cho mi nhn vin c c hi pht trin bn thn v ci thin thu nhp. i vi x hi: Hot ng kinh doanh ca doanh nghip lun i i vi li ch x hi, ch trng n cht lng sn phm gip nng cao sc khe cng ng, chia s v ng gp nhng thnh tu t vo qu trnh pht tin x hi.
 • 4. LNH VC KINH DOANH Nghin cu sn phm Sn xut & Gia cng Sn Phm Phn Phi Dc Phm Chuyn Nghip u T Cng Ngh
 • 5. NGHIN CU SN PHM
 • 6. Nghin cu theo ti yu cu. u t my mc trang thit b hin i. u t cho qu trnh nghin cu sn phm (R&D) mt cch k lng, ng thi hp tc vi cc i tc v phng nghin cu trong v ngoi nc. Nhn s & cng s: Trn 70 chuyn vin, nhn vin cp cao trong bao gm cc Thc s, Dc s, Bc s,Tin s, Gio s.
 • 7. H thng lc nc siu sch 15.000 USD My phn phi mu t ng 30.000 USD My gii trnh t gen 140.000 USD Ly tm lnh vi rotor 8L 12.000 USD
 • 8. Hnh nh my mc trang thit b
 • 9. Hnh nh my mc trang thit b
 • 10. Hnh nh my mc trang thit b
 • 11. Hnh nh my mc trang thit b
 • 12. U T CNG NGH
 • 13. Nm 2011, NK Nutrition hp tc v nghin cu thnh cng ng dng Cng ngh Nano vo sn xut thc phm dinh dng cng Trung Tm R&D (Khu cng ngh cao TP.HCM) v to cc dng sn phm thc phm dinh dng Nano. Ti l k nim 10 nm thnh lp trung tm, NK Nutrition chnh thc k kt tham gia lu di cng trung tm trong cc cng tc nghin cu pht trin nhiu sn phm gi tr. Tr s Vn phng v cc Phng th nghim ca Trung tm R&D t ti Khu Khng gian khoa hc v Khu I3, ng N2 trong Khu Cng ngh cao, qun 9, thnh ph H Ch Minh: TRUNG TM NGHIN CU TRIN KHAI - KHU CNG NGH CAO a ch: L I3, ng N2, Khu cng ngh cao, qun 9, TP.HCM. in thoi: (+84-8) 37360889 - Fax: (+84-8) 37360890 Email: contact@shtplabs.org. Website: www.shtplabs.org
 • 14. Ngy 14/11/2011 ti Khch sn Rex Tp.HCM, cng ty NK Nutrition t chc Hi tho khoa hc ng dng Cng Ngh Nano trong sn xut thc phm ti Vit Nam ThS. BS. TRNG TH DIU HNG Ch tch NK Nutrition Sn phm Cng Ngh NANO c ngun gc t t nhin, ch to trong mt quy trnh khp kn, khng c ha cht c hi. Sn phm kt hp vi bi thuc c truyn vi cng ngh tin tin (NANO) to ra. Sn phm c kim chng l c tc dng tt v khng c hi. Sn phm tin ch, d s dng, gn gi vi cng ng. TS. NGUYN CHNH KH Trng phng th nghim NANO - TT R&D Cng Ngh Cao TP. HCM Chng ti kt hp cng cng ty NK Nutrition ch to Calci Nano, v vy cng ty NK Nutrition l mt i tc rt quan trng trong khu cng ngh cao ti thnh ph H Ch Minh. Chng ti rt cm kch v khm phc cng ty NK Nutrition v i u trong vic ng dng cng ngh Nano trong thc phm. Chng ti khuyn khch cng ty NK Nutrition tip tc nghin cu, to ra nhng sn phm tt v an ton phc v cng ng. DS. NGUYN THANH TNG PG TT Chn on Y Khoa Medic; Ph Ch tch Hi ha sinh Vit Nam; Ch tch hi ha sinh TP. H Ch Minh "Cng ty NK Nutrition lm gia tng thc phm thng thng mt cch ng k v p dng hu hiu cng ngh Nano ca TS. Nguyn Chnh Kh vo thc t lm ra cc sn phm dinh dng chc nng h tr cho y hc iu tr v chm sc sc khe mi ngi. GS. NH H Nguyn Trng khoa iu dng k thut y hc Trng HYD TP. HCM; Nguyn Ch tch hi ha sinh Vit Nam Ti rt hoan nghnh vic ng dng cng ngh Nano sn xut ra thc phm. Da trn cc bo co khoa hc th y l sn phm c nh gi l an ton. Ti hy vng sn phm s pht huy tt tc dng.
 • 15. u t cng ngh ng gi mi, NK Nutrition c th sn xut hu ht cc dng sn phm nh: dng nc, dng bt (bt dinh dng, bt ha tan), dng tr (tr ti lc, tr ha tan), dng cao, dng vin (vin nhng, vin si, du c), dng Gel. Ti u ha hiu qu cho sn phm. L cng ty sn xut thc phm dinh dng tin phong trong vic ng dng thnh tu khoa hc cng ngh vo sn xut: Cng ngh Nano, cng ngh phun sng, cng ngh Gel. Trong nhng nm ti, NK Nutritiion s u t vo nghin cu cng ngh T bo gc ng dng vo cc sn phm thc phm, dc phm v m phm.
 • 16. SN XUT & GIA CNG SN PHM
 • 17. NK Nutrition tp trung nghin cu ra cc sn phm mang li li ch v sc khe cho ngi tiu dng, c bit l cc sn phm ph hp vi nhu cu v c im ca ngi dn Vit Nam. Sn phm chit sut t t nhin, khng ha cht c hi, khng cht bo qun, khng phm mu, khng cht to mi. u tin trong i mi: Bao b cc sn phm ngoi vic em li s tin li v thit k chm cht, bao b c u tin pht trin cc sng kin ph hp vi c im v thi quen ca ngi tiu dng.
 • 18. Cn b k thut c trnh chuyn mn cao v i ng cng nhn lnh ngh c hun luyn o to kin thc an ton v sinh thc phm trc khi trc tip sn xut, v thng xuyn kim tra tay ngh bo m ko c sai st khi to ra sn phm. to ra nhng sn phm n nh, phng kim tra cht lng lun kim tra nghim ngt tt c cc nguyn liu u vo v thnh phm trc khi ng gi. V th chng ti bo m tt c cc sn phm xut xng u l sn phm t cht lng ng nh tiu chun cng b. Mi loi sn phm khi sn xut u phi tun th k hoch kim sot cht lng nh sn v k hoch gim st nh k bi mt c quan c lp c ch nh.
 • 19. Tt c cc sn phm do cng ty sn xut u ng k tiu chun c s v c php lu hnh ca b y t, c kim chng v tnh an ton v c th trng n nhn. Chng ti cam kt v cht lng ng nh trn bao b cng b.
 • 20. Hnh nh my mc trang thit b
 • 21. Vi gn 200 nghin cu sn phm chia thnh 4 dng sn phm chnh: Dng sn phm Dinh dng cho sc khe Dng sn phm Dinh dng cho tr em Dng sn phm Dinh dng sc p Dng sn phm Dinh dng cho sinh l
 • 22. SN PHM Dng Total in One: B sung 18 vitamin v khong cht gip c th lun khe mnh v cng trn sc sng. Thit k a dng dnh cho mi la tui.
 • 23. Collagen Rep: C tc dng lm p da, b sung dng cht, lm tng tnh n hi cho da, chng lo ha. Tinh cht t mm u nnh v ng quy gip lm p nh kch thch tng ni tit t n. Tng cng sc khe hot huyt, iu ha kinh nguyt, gim cc triu chng kh rt, bt rt ph n tin mn kinh.
 • 24. 25/6/2014 - NK Nutrition ti Ngy hi Quc t Thc phm Chc nng v Cc sn phm lm p, chm sc sc khe I3F Vit Nam 2014 vi t cch nh ti tr ng chnh thc.