Hastanede gelişen pnömoniler

 • View
  38

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Hastanede gelişen pnömoniler

 1. 1. HASTANEDE GELEN PNMONLER (HGP) DR.HSEYN TAHSN GLSEVEN
 2. 2. TANIM Hastaneye yattan 48 saat sonra gelien Yatnda inkbasyon dneminde olmad bilinen Taburculuktan 48 saat sonra ortaya kan
 3. 3. Ventilatr ile ilikili pnmoni Entbasyon srasnda pnmoni YOK MV dan 48 saat sonra
 4. 4. Salk bakm ile ilikili pnmoni(SBP) Son 90 gnde 2 veya < hastanede yat Evde infzyon tedavisi Son 30 gnde hemodialize gidi Uzun sreli bakm evinde kalma Evde bas yaras bakm Ailede D bakteri enf.
 5. 5. Hastanede gelien trakeobronit 48-72 saatlik hastane yat Akc filminde infilitrasyon yok Vcut ss >38 C Prlan balgam Lkopeni veya lkositoz
 6. 6. Ventilatr ile ilikili trakeobronit 48-72 saat ventilatre bal Geri kalan HGT ile ayn
 7. 7. GENEL BLGLER Hastane enf arasnda 2-3 srada Yb de tedavi edilenlerde ortalama 20 kat daha sk Hastane infeksiyonlar arasnda en sk mortalite nedeni Yb hast da mortaliteyi 3 kat Hastanede kal sresi ve maliyet ViP geliirse YB de kal sresi 6,5 gn
 8. 8. PATOGENEZ ASY yeterli miktarda virlan M.O ulamas Konak savunmasnn bozulmas
 9. 9. M.Olar yoldan ular; Orofarinkste kolonize M.O aspirasyonu nhalasyon yolu Hemotojen yol
 10. 10. Orofariksteki M.O aspirasyonu Bilin dzey deiiklii Solunum yollarna uygulanan giriimler Entbasyon tp balonunun kenarndan mikroaspirasyonlar GS e yaplan giriimler
 11. 11. Kontamine solunum cihazlar Entbasyon tpleri nhalasyon yolu Flebit Endokardit (Bakteriyemi ile) Hematojen yol
 12. 12. ETYOLOJ lk 4 gn iinde Pnmokok H.nfluenzae MRSA Erken pnmoniler 5 gn ve sonras P.Aeruginosa Acinetobacter Enterobacter Ge pnmoniler
 13. 13. nemli ksm metisiline direnli Koma,kafa travmas,DM risk faktrS.aureus VP sebeb olur Geni spektrumlu beta laktamlara direnAcinetobacter Transplantasyon yaplm mmunsuprese Ntropenik hastalar Candida A.fumigatus
 14. 14. RSK FAKTRLER HGP geliimine yol aanlar HGPde mortaliteyi arttranlar ..D M.O etken olarak karlalmasnda rol oynayanlar
 15. 15. HGP geliimine yol aanlar Savunma mekanizmalarnn bozulmas Uygunsuz AB kullanm nvaziv giriimlere bal faktrler nf. Kontroll genel kurallarna uyulmamas
 16. 16. HGPde mortaliteyi arttranlar Yksek riskli patojenler(p.aeruginosa,MRSA) Sepsis ve septik ok Solunum yetmezliinin arlamas leri ya(>65)
 17. 17. Sepsis Vcut scakl >38/90 SS>20,pCO212000/38 ate Lkositoz/peni Prlan sekresyon So2 de HGP
 18. 20. Etiyolojik tan amal Balgam Plevra svs DTA Kan kltr
 19. 21. Kalite Tan deerleri dk(kontaminasyon) Balgam DTA Gram boyama PNL,makrofaj Bakterilerin varl Direkt bak Skuamz epitel oran
 20. 22. Giriimsel yntemler BAL VATS TTAB
 21. 23. TEDAV Grup 1 Grup 2 Grup 3
 22. 24. Grup 1 Erken balang(5) Enterobacter S.Pneumoniae E.Coli S.aureus Ampisilin- sulbaktam Seftriakson Kinolon Piperasilin- tazobaktam
 23. 26. Grup 3 -..D bakteri enf. -Mortaliteyi arttran faktrler -SBP kriterleri P.Aeruginosa Acinetobacter MRSA K.pneumoniae Piperasilin- tazobaktam Sefoperazon- sulbaktam mipenem
 24. 27. TEDAVYE YANITIN DEERLENDRLMES Klinik seyir iyileme Ksmi iyileme BaarszlkRelaps lm
 25. 28. lk 48-72 saatte AB deitirme ! Belirgin klinik ktleme Tedaviye direnli bakteri saptanmas Yoksa
 26. 29. Yant var Ate Genel durum :-) CRP 4.gnde >%40
 27. 30. AYIRICI TANI Kardiak akc demi Alveoler hemoraji Bronkoalveoler karsinom Lenfoma Metastazlar
 28. 31. Gemi bayramnz kutlu olsun TEEKKRLER