Kaedah epidemiologi

 • View
  69

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Kaedah Epidemiologi Disediakan Oleh : Nassruto

 • Objektif Pembelajaran1.Mendefinisikan tentang demografi & epidemiologi.Terangkan kegunaan & skop epidemiologi.Huraikan tentang komponen2 penting dlm epidemiologi:

  3.1.Konsep epidemiologi penyakit.

 • 3.2.Proses kejadian penyakit berjangkit.3.3.Kekerapan Penyakit berdasarkan orang/populasi.3.4. Taburan penyakit berdasarkan tempat.4.Terangkan bagaimana kaedah2 utk mengukur kekerapan penyakit.5.Bincangkan peranan MA dlm epidemiologi diperingkat penjagaan kes. primer.

 • DEMOGRAFIKajian tentang populasi dunia, dari segi kumpulan bangsa, gerakan, kadar kelahiran, kadar kematian dan faktor2 lain yang mempengaruhi mutu kehidupan mereka.Komponen utamanya adalah epidemiologi & statistik.

 • EPIDEMIOLOGI Kajian berkenaan taburan sesuatu penyakit dan faktor2 yang menentukan sesuatu penyakit itu dalam populasi. Tujuan: Untuk mencari cara mengawal dan mencegah pada masa akan datang. Ini termasuk semua bentuk penyakit yang berkaitan dengan persekitaran dan cara hidup.

 • KEGUNAAN EPIDEMIOLOGITentukan faktor etiologi sesuatu penyakit.Agen penyakit, hos & persekitaran yg penting dlm langkah pncegahan & kawalan.Kenalpasti golongan berisiko tinggi.Menilai perubahan akibat penyakit @ masalah kesihatan.Merancang keperluan kesihatan masa kini & hadapan.Menilai langkah2 pencegahan terapi dan intervensi.Menyiasat sesuatu wabak.

 • SKOP EPIDEMIOLOGI1. Kaedah Epidemiologi. Epidemiologi cerapan;

  -Mengkaji taburan penyakit & siapa, bila & di mana?-Mengetahui kump. berisiko, menentukan magnitud & saiz masalah kesihatan & seterusnya buat cadangan kajian analitik.

 • Epidemiologi eksperimen:-

  - Berguna untuk kaji keberkesanan sesuatu ubat, prosedur, ujian saringan & program.

 • KAJIAN EPID.EKSPERIMEN(dikawal)CERAPAN (ambil apa yg ada)DESKRIPTIF (siapa, bila & di mana)PREVALENS (penyakit & pendedahan pd kajian)ANALITIK (penyakit & pendedahan pd individu)KORELASI EKOLOGI (penyakit & pendedahan pd individu))KES KAWALAN (lihat penyakit &kaji kawalan)KOHOT (lihat pendedahan & kaji penyakit))CUBAAN MASYARAKATCUBAAN KLINIKAL

 • Pengetahuan tentang taburan, faktor risiko, penyebab & faktor-faktor yg mempengaruhi dlm. kajian ini penting sebagai asas dlm. program kawalan & pencegahan.

  Kawalan & Pencegahan Penyakit.

 • KOMPONEN PENTING DALAM EPIDEMIOLOGI Konsep epidemiologi penyakit;

  Sakit & sihat individu @ komuniti suatu yg dinamik bergantung kpd keseimbangan antara agen, hos & persekitaran.Penyakit berlaku apabila keseimbangan antara agen,hos & persekitaran terganggu.

 • Model of the agent-host-environment interaction (the epidemiologic triangle)

 • CONTOH AGENAGEN BIOLOGIAGEN KIMIAAGEN FIZIKALProtozoa Metazoa Bakteria Virus Riketsia Fungus AGEN

  -yg. boleh menyebabkan penyakit.Pestisid Aditif Makan Ubat-ubatan Kimia Ind. AlergenHabaCahayaSinaran IonBunyiObjek

 • B) PERUMAH -iaitu manusia yg. menyokong kehidupan agen biologikal atau terkena agen yg. lain.Ciri2 perumah yg mempengaruhi penyakit adalah; Umur, jantina, etnik, status ekonomi,

  status perkahwinan & penyakit lalu dan pemakanan.

 • Perumah Paratenik yg. menyokong sesuatu larva yg. dapat hidup dlm. perumah tetapi tanpa pembesaran egen tersebut.

  Perumah Perantara perumah yg. menyokong kehidupan agen pada peringkat lava @ aseksual.

  Perumah Definitif perumah yg. menyokong kehidupan agen membiak secara seksual.(infeksi)

 • C) PERSEKITARAN -merupakan keadaan luaran yang mempengaruhi kehidupan & perkembangan organisma. Fizikal seperti keadaan iklim & geologi. Biologi seperti takungan, pemakanan &

  vektor penyakit. Sosio ekonomi spt. pekerjaan, kelas sosial & adat resam.

 • 2. Proses Kejadian Penyakit Keinfektifan yg merupakan kebolehan agen untuk masuk, hidup & membiak dalam perumah.Kepatogenan yg. merupakan keupayaan untuk hasilkan penyakit.

  Berlaku hasil tindakbalas, hos, agen & sekitaran.Sifat-sifat agen biologi yg pengaruhi penyakit.Agen Penyebab

 • Kevirulenan yang merupakan kebolehan agen untuk masuk dan membiak dlm perumah.Keimunogenan yg merupakan darjah kepatogenan organisma merangsang perumah untuk hasilkan antibodi.Faktor-faktor lain adalah faktor ekstrinsik agen, seperti struktur kimia agen, kitaran hidup, kestabilan antigen & sebagainya.

 • KATEGORIKETERANGANPENYAKITPENULARANProtozoaHaiwan UniselMalariaTriponosomiasisLeishmaniasisDisentri amebikBawaan VektorMetazoaHaiwan MultiselTrikosisCacing KaitSkistomsomiasisTidak boleh ditularkan terus dari manusiaBakteriaOrganisma UniselTuberkulosisMeningitisSalmonelosisKeracunan MakananDitular Dari Manusia Kepada ManusiaKATEGORI AGEN ASAS BIOLOGI

 • KATEGORIKETERANGANPENYAKITPENULARANVirusPatogen terkecilCacarRabiesRubelaTrakomaEnsefalitisDitular dari manusia kepada manusiaFungusTumbuhan unisel &multiselHistoplasmosisKoksidiomikosisBlastomikosisTineaTidak boleh di tular terus Kepda manusiaRiketsiaParasit intraselDemam Tifus Bawaan Kutu & SikenitDitular dari manusia kepada manusia

 • Kitaran JangkitanAgenReservoirKeluarMenular MasukHos

 • Kes @ pesakit. Infeksi subklinikal Orang yg dapat infeksi tapi tiada tanda & gejala.Pembawa Orang yg boleh sebabkan infeksi tapi tiada & gejala.

  Pembawa masa pengeraman, masa pulih & pembawa kronik.Habitat normal tempat agen hidup & membiak termasuklah manusia, haiwan & sekitaran.Takungan AgenTerbahagi kpd:

 • Salur pernafasan. Salur genitourinari.Salur alimentari. Parenteral.

  Pintu keluar agen dari takungan adalah melaluiPintu KeluarTerbahagi kepada:

 • Samada secara langsung @ tidak langsungKaedah PenularanPintu Masuk Ke Hos Baru Salur pernafasan. Salur genitourinari.Salur alimentari. Parenteral.

 • Bergantung Kepada;Perumah Yg Rentan (Susceptible) Ketahanan luar seperti kulit, mukosa, asid gester, silia salur pernafasan & refleks batuk. Keimunan yg merupakan ketahanan perumah hasil daripada pendedahan terhadap antigen.

 • 3. Kekerapan Penyakit Berdasarkan Orang. Pendedahan kumulatif semasa hidupnya diet, amalan merokok, pekerjaan dll. Keimunan menurun ikut umur.

  Morbiditi semakin meningkat mengkut umur berdasarkan;Umur

 • Peningkatan mutasi somatik dan kelainan kromosom ikut umur. Perubahan hormon. Pendedahan agen semasa muda status keimunan semasa tua menurun. Meningkat tua.

 • Wanita mendapat penjagaan perubatan yg lebih kerap.Penyakit pada wanita kurang sebabkan kematian berbanding lelaki.

  Lelaki & wanita punyai risiko berbeza terhadap penyakit kerana faktor-faktor fizikal, hormon, pekerjaan & kegiatan harian.JantinaKaum wanita morbiditi yg lebih tinggi & mortaliti yg lebih rendah drp lelaki kerana;

 • Status perkahwinan.Pekerjaan. Status ekonomi.

  Ini adalah dipengaruhi oleh amalan, adat resam, pemakanan, tempat tinggal & sebagainya. ETNIKLAIN-LAIN FAKTOR Status pemakanan.Pariti. Gaya hidup.

 • 4. Taburan Penyakit Berdasarkan Tempat. Geografi Sempadan rupa bumi & politik. Kawasan setempat. Kediaman Spt. kolera mudah berlaku di kawasan setingan.

  Terbahagi kepada;

 • MEMBANDINGKAN KEKERAPAN PENYAKITTerbahagi kepada 3;1. Nisbah Tunjukkan hubungan 2 perkara dalam masa yg sama.Indeks Breteau =

  Jumlah bekas yg mengandungi lava aedesJumlah rumah yg diperiksaNisbah biasanya dinyatakan dalam bentuk X : YX 100

 • 2. PerkadaranMenunjukkan hububungan sebahagian perkara drpd keseluruhannya.Pembilang (numerator) merupakan sebahagian daripada penyebut (Dominator), contohnya;Indeks Rumah =

  Jumlah rumah yang terdapat lava aedesJumlah rumah yg diperiksaX 100Pekadaran biasanya dinyatakan dlm bentukX YX 100

 • 3. KadarMenunjukkan kebarangkalian terjadinya sesuatu, peristiwa pada populasi penduduk berisiko, contahnya;Kadar Kematian Kanak-kanak 1 4 tahunJumlah kematian kanak-kanak 1 4 tahunJumlah kanak-kanak 1 4 tahun pada sesuatu masaX KKadar biasanya dinyatakan dlm bentukX YX 100=

 • Di mana; X adalah bilangan peristiwa.Y adalah populasi berisiko. K adalah pemalar. ( 10, 100, 1000 dll

  Kadar terbahagi kepada 3 jenis; Kadar kasar (Crude rate)Kadar yg di piawaian. Kadar Khusus.

 • MENGUKUR KEKERAPAN PENYAKIT

  Bagi mengukur kadar insiden & prevalens & insiden.Prevalen - Perkadaran kumpulan yg mempunyai penyakit pd suatu masa tertentu yg di ukur secara tinjauan.Insiden Perkadaran kumpulan yang mempunyai penyakit pd suatu masa tertentu. Ia dilakukan secara berkala dlm masa tertentu utk melihat timbulnya kes baru pd sepanjang tempoh tersebut.

 • 1. Kadar PrevalensBoleh di ukur secara kohot;Kadar PrevelensJumlah semua kes pada masa tertentuPopulasi dalam tempuh tersebutX K=2. Kadar InsidensKadar Insidens=Jumlah Kes BaruPopulasi Penduduk BerisikoX K*** Kegunaan - Ramal masa depan penyakit, tentukan kebarangkalian & bandingkan kekerapan penyakit.

 • PERANAN MA DALAM EPID

  Mengumpul & simpan secara sistematik data2 berkaitan.Sentiasa kemaskinikan retan dan graf.Pelapor penyakit2 berjangkit dgn segera. Kemaskinikan peta kawasan dari masa ke semasa. Berkerjasama dgn pasukan yg terlibat dgn epidemiologi semasa kajian dijalankan.