KESIHATAN MENTAL

 • View
  315

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KESIHATAN MENTAL

 • Disediakan Oleh : Nassruto

 • KESIHATAN

  Difinasi Kesihatan:

  Health is a state of complete physical, mental

  and social well being and not merely the

  absence of disease or infirmity( WHO 1947)

  Kesihatan adalah satu keadaan yang

  sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial

  serta tidak hanya bebas dari penyakit dan

  keuzuran.

 • KONSEP KESIHATAN YANG MENYELURUH

  DEFINISI

  KESIHATAN

  WHO

  SPIRITUAL

  HEALTH

  SOCIAL

  HEALTH

  EMOTIONAL

  HEALTH

  MENTAL

  HEALTH

  PHYSICAL

  HEALTH

  SOCIETAL

  HEALTH

 • KESIHATAN MENTAL

  Definisi WHO

  Kebolehan mengekalkan hubungan yang harmoni denganOrang lain, kebolehan mengambil bahagian dalamAktiviti kemasyarakatan dan kebolehan untuk Menyumbang kepada masyarakat.

  Definisi mengikut Dasar Kesihatan Mental KebangsaanMalaysia.

  Kemampuan seseorang individu, kumpulan dan persekitaran untuk berinteraksi dengan individu lain,dengan menggunakan cara pemikiran, perasaan dankeupayaan berkomunikasi bagi mencapai kesejahteraanhidup yang saksama.

 • MEREKA YANG MEMPUNYAI KESIHATAN

  MENTAL YANG BAIK MERASA SELESA

  DENGAN DIRI SENDIRI, MERASA SELESA

  DENGAN ORANG LAIN DAN BOLEH

  MEMENUHI CABARAN HIDUP SEHARIAN

 • MERASA SELESA DENGAN DIRI SENDIRI

  menghormati diri sendiri

  bersikap realistik

  bertolak ansur

  boleh menerima kekecewaan

  tidak terlalu emosional

  boleh menangani pelbagai situasi dengan baik

  mendapat kepuasan dalam semua hal berkaitan

  dengan kehidupan seharian

 • MERASA SELESA DENGAN ORANG LAIN

  Bersikap saling percaya dan mempercayai

  Merasa diri sebahagian dari ahli kumpulan

  Rasa bertanggungjawab kepada orang lain

  Memahami dan menghormati perbezaan

  di antara satu sama lain

  Jangan mengambil kesempatan ke atas orang

  lain atau sebaliknya

  Berupaya untuk menyayangi

  Memupuk hubungan yang memuaskan dan

  berkekalan

 • BOLEH MENERIMA SEGALA CABARA DALAM KEHIDUPAN

  Menggunakan kebolehan yang ada

  merancang masa depan dengan penuh yakin

  Menerima pengalaman dan idea-idea baru

  Menetapkan matlamat diri yang realistik

  Menerima tanggungjawab yang diberikan

  Menyelesaikan masalah yang dihadapi dan

  membuat pengubahsuaian sekiranya perlu

  Mampu membuat keputusan sendiri

  Berpuas hati setelah melakukan yang terbaik

 • Kesihatan Mental adalah penting untuk kehidupan Yang berkualiti.

  Kesihatan mental seperti kesihatan fizikal, mesti

  dipromosikan dan dilindungi

  Kesihatan adalah berkait dengan kehidupan

  seharian setiap orang

  Kesihatan mental boleh digambarkan sebagai

  satu kesinambungan di antara kesihatan mental yang baik dengan kurang baik atau masalah kesihatan mental

  Kesihatan mental adalah bersifat dinamik

 • Kesihatan mental dan fizikal adalah saling berkait rapat

  Masalah fizikal boleh mempengaruhi kesihatan

  mental seseorang individu:

  - bila seseorang jatuh sakit beliau juga mengalami reaksi psikologi yang tertentu seperti murung, mudah marah, mudah putus asa dll.

  Faktor-faktor psikologi boleh menyebabkan

  penyakit fizikal:

  - tekanan boleh memburukkan keadaan asma, darah tinggi dan sakit jantung

 • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIKESIHATAN MENTAL

  Ciri-ciri individu

  Faktor persekitaran

  Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan

 • CIRI-CIRI MASALAH KESIHATAN MENTALBIASANYA DITONJOLKAN MELALUI :

  EMOSI

  - rasa sedih, gelisah, rendah diri

  BENTUK TINGKAHLAKU

  - merosakkan harta awam, bohong, ponteng bergaduh, lari dari rumah, berjudi, sek bebas dll.

 • KESIHATAN MENTAL BUKAN PENYAKITMENTAL

  TANDA-TANDA MASALAH KESIHATAN MENTAL SUKAR DIKENALPASTI

  INDIVIDU YANG MEMPUNYAI MASALAHKESIHATAN MENTAL MASIH BOLEHMENERUSKAN KEHIDUPAN SEHARIANBERBANDING DENGAN MEREKA YANGMENGALAMI PENYAKIT MENTAL