Click here to load reader

NORDIC WALKING WALES

 • View
  603

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NORDIC WALKING WALES

Text of NORDIC WALKING WALES

 • 1. Cerdded Nordig Gwynedd. 2008 2010. Nordic Walking Gwynedd

2. Cyflwyniad 1af Cerdded Nordig yng Ngwynedd. Tanygrisiau, Ionawr 2008. The Launch of Nordic Walking in Gwynedd.Tanygrisiau,January 2008. 3. Pam Cerdded Nordig?Why Nordic Walk? 4. I gwrdd a ffrindiau newydd. To meet new friends. 5. Er mwynhad !!To enjoy !! 6. Er lles einIechyd Corfforol For our Physical Health 7. I ddysgu mwy am eich cynhefin. To get to know more about the area you live in. 8. Er Lles ein Iechyd Meddyliol For our Mental Health 9. Pam Cerdded Nordig?Why Nordic Walk?

 • Er mwynhad
 • Er lles iechyd corfforol
 • I ddysgu mwy am eich cynhefin
 • Er lles iechyd meddyliol
 • I gwrdd a ffrindiau newydd
 • I losgi fwy o galoriau gyda llai o straen!
 • I ddefnyddio hyd at 40% mwy och cyhyrau gan i chi ddefnyddio nerth y rhan uchaf och corff hefyd.

Pam ddim !!!Why not !!!

 • To enjoy
 • For your physical health
 • To get to know more about the area you live in.
 • For your mental health.
 • To meet new friends
 • To burn more calories with less effort!
 • So that you can use up to 40% more of your muscles due to using your upper body strength as well.

10. Cerdded Nordig Gwynedd. Nordic Walking Gwynedd.

 • Sesiynnau Cyflwyno'r Dechneg: Coed y Brenin a
 • Plas Tan y Bwlch.
 • Clwb Cerdded Nordig
 • ....man cwrdd yn amrywio.
 • Nos Fawrth : 5.30-6.30y.h.
 • Dydd Iau : 10-11.y.b.
 • Manylion teithiau penwythnos ar eu ffordd !!
 • Induction Sessions :Coed y Brenin.And Plas Tan y Bwlch.
 • Nordic WalkingClub
 • ...meeting point varies.
 • Tuesdays : 5.30-6.30p.m.
 • Thursdays : 10-11a.m.
 • Weekend walking dates on their way soon !!

11. Cerdded Nordig Gwynedd Nordic Walking Gwynedd

 • Gyrrwch ebost neu ffoniwch os am unrhyw 'wybodaeth pellach. Catrin Roberts:
 • 01766 83056807900615380. Hyfforddwraig Cymwysiedig NWUK
 • For any further information please email or phone me.
 • Catrin Roberts: 01766 83056807900615380. NWUK qualified Instructor

Search related