OBJEKTİF TESTLER

 • View
  1.731

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of OBJEKTİF TESTLER

 • TMENN OBJEKTF DEERLENDRLMES

  AK KBB ADEKM - 2009 Semineri

  DR.FATH YCEDA

  Thursday, October 8, 2009

 • OBJEKTF TME TESTLER

  1)Timpanogram ve akustik refleksler2)Otoakustik emisyon(OAE)3)Uyarlm Beyin Sap Potansiyelleri(BERA)4)Audiotory Steady-State Response(ASSR)(itsel Srekli Durum Cevaplar)5)Elektrokokleografi(EcochG)

  Thursday, October 8, 2009

 • 1)TMPANOGRAM VE AKUSTK REFLEKSLER

  mpedans:Bir sistemin, herhangi bir enerjinin kendi zerinden geiine kar koyma zelliidir.

  Kompliyans:Tam tersine enerji aknn kolayln tanmlamak iin kullanlr.

  Admittans:Kulan sesi i kulaa iletme yeteneidir. Akustik immitansmetri ise bu iki bak asn birden ieren genel bir

  tanmlamadr. Akustik immitansmetrinin en nemli avantaj i birligi yapamayacak

  kadar kk ocuklarda ve mental retarde olan hastalarda istemli yanta gerek duyulmadan ve invaziv olmayan bir biimde orta kulan btnlnn test edilmesidir.

  Akustik immitansmetri, koklear ve retrokokear patolojilerin ayrc tansnda orta kulak patolojilerinde ve zellikle EOM nn taranmasnda yaygn olarak kullanlmaktadr.Ayrca staki fonksiyonlarn kontrol etmek iinde kullanlmaktadr.

  Thursday, October 8, 2009

 • TMPANOMETR

  D kulak kanalndaki hava basncnn sistematik bir biimde deitirilmesi sonucunda, DKK ve orta kulak yaplarnn esneklik ve hareketliinin grafiksel olarak kaydedilmesi yntemine timpanometri, bu yntemden yararlanlarak elde edilen sonuca ise timpanogram denir.

  Statik immitans testi ise bunun bir devam olan timpanometri testinde DKK sabit frekans ve iddette (226 Hz frekansnda ve 85 dB SPL iddetinde) prob ton verilmektedir.Basn dzeyi +200 daPa dan balar giderek drlr.Bu durumda sistemin komliyans balangta ok dk iken, giderek artacak, daha sonra -400 daPa dzeyine doru tekrar azalacaktr.

  Thursday, October 8, 2009

 • MPEDANSMETRENN ALIMA SSTEM -1

  Pompa: D kulak yolundaki hava

  basncn +200 ile -400 daPa arasnda deitirir.

  Mikrofon: D kulak yolunda, prob tonun

  iddetini ler. Hoparlr: Bir AGC devresi ile d kulak

  yolundaki prob tonun (226 Hz) 85 dB SPL iddet dzeyinde sabit kalmasn salar.

  Thursday, October 8, 2009

 • MPEDANSMETRENN ALIMA SSTEM -2

  Thursday, October 8, 2009

 • MPEDANSMETRENN ALIMA SSTEM -3

  Thursday, October 8, 2009

 • MPEDANSMETRENN ALIMA SSTEM -4

  Thursday, October 8, 2009

 • TMPANOMETREDE LLEN DEERLER

  Tepe Basnc: Timpanogramn tepe noktasna karlk gelen basn seviyesidir. Paradise gre normal kulaklarda tepe basnc -100 ila +50 daPa

  arasnda deimektedir. staki disfonksiyonu ve efzyonlu otitlerde tepe basnc negatif alana

  kaymaktadr. Akut otit balangcnda ise tepe basnc pozitif alanda

  bulunabilmektedir.

  Thursday, October 8, 2009

 • TMPANOGRAM TPLER

  Tip A: Normal timpanogram. -100 ile +50 daPa basn aralnda tepe veren, statik esneklik deeri 0.39 ile 1.30 cc arasnda deiebilen timpanogramdr.

  Tip As(stiffness): Normal basn alannda tepe veren, ancak statik esneklik deeri 0.35 ccnin altnda olan timpanogramdr. Otosklerozun tipik bulgusudur.

  Tip Ad(deep): Normal basn alannda tepe veren, ancak statik esneklik deeri 1.30 ccnin zerinde olan timpanogramdr. Kemik zincir kopukluklarnn ve flasid kulak zarlarnn tipik bulgusudur.

  Tip C: Negatif basn alannda tepe veren, statik esneklik deerleri deikenlik gsterebilen (normal veya dk amplitdl olabilir) timpanogramdr. Statik esneklik deerleri normal snrlarda ise timpanogram bulgusu daha ok staki bozukluklar ile korelasyon gstermektedir. Statik esneklik deerinin dmesi orta kulakta mayi birikimine iaret etmektedir.

  Tip B: Belirgin tepe noktas vermeyen (statik esneklik 0.10 ccden az) timpanogramdr. Glue earn tipik bulgusudur.

  Thursday, October 8, 2009

 • Thursday, October 8, 2009

 • Thursday, October 8, 2009

 • STAK FONKSYON TEST

  (Valsalva ve Toynbee) 1. Normal prosedrle ilk timpanogram izdirilir. (lme her zaman

  +200 daPadan balanlmaldr. Negatiften pozitife doru lm yapldnda tepe noktasnn basn deeri farkl bulunur.)

  2. +200 daPa'da hastadan, az ve burnu kapatarak yanaklarn kuvvetli bir ekilde iirmesi istenir, nefesini braktktan sonra timpanogram tekrarlanr (Valsalva). Eer staki fonksiyonu normal ise, timpanogram tepesi ilk lme gre pozitif alana kayacaktr

  3. +200 daPa'da hasta burnu kapattrlarak bir ka kez yutkundurulur ve timpanogram tekrarlanr (Toynbee). Hasta koopere deilse yarm bardak su, burun kapatlarak iirilebilir. staki normalse timpanogram tepesi ikinci lme gre negatif alana kayacaktr

  Eer staki disfonksiyonu mevcutsa, ilk timpanogram genellikle negatif alanda tepe verecek ve dier iki timpanogram ile akacaktr

  Thursday, October 8, 2009

 • AKUSTK REFLEKSLER

  nsanda, 70 dB den daha yksek iddetteki sesler orta kulak kaslarndan olaslkla yalnzca stapes kasnda kaslmaya neden olmaktadr.Buna akustik refleks veya stapes refleksi denir.

  D kulak kanalna akustik refleksin uyarlmasna yetecek iddette uyaran verilmesi sonucunda her iki stapes kasnda da kaslma meydana gelir.

  Akustik refleks testi, ipsilateral ve kontralateral yoldan kaydedildiinden sa-sol, her iki iitsel sinir sisteminin btnlnn test edilmesine olanak salar.

  psilateral kayt almada probun bulunduu kulaktan hem uyaran verilir hemde AR kaydedilir.Kontralateral AR lm srasnda, kulaklk araclyla test edilen kulaktan uyar verilirken, probun bulunduu kar kulaktan ise AR kaydedilmektedir.

  Thursday, October 8, 2009

 • AKUSTK REFLEKSLER

  Akustik refleksin tan amal kullanlmas Orta kulak patolojilerinin ortaya karlmasnda kullanlr.Hafif

  derecedeki bilateral orta kulak patolojilerinde ipsilateral ve kontralateral refleksler kaybolabilir.

  Akustik refleks testi, sensrinral iitme kaybnn ve miktarnn aratrlmasnda ve fasiyal sinir paralizisinde lezyonun yerinin belirlenmesinde kullanlmaktadr.

  itme eikleri normal veya snrda normal olarak belirlenmiken, refleks arknn dier birimlerinin normal olmas kouluyla, 500Hz, 1000 veya 2000 Hz uyaranlarda AR hi alnmamas tersi kantlana dek pontoserebellar ve zellikle vestibler schwannom ynnden bir bulgu olarak deerlendirilmelidir.

  Thursday, October 8, 2009

 • AKUSTK REFLEKS LM - 1

  Thursday, October 8, 2009

 • Thursday, October 8, 2009

 • AKUSTK REFLEKS ARKI

  Thursday, October 8, 2009

 • RNEK: SA KOKLEAR PATOLJ

  Thursday, October 8, 2009

 • RNEK: SA VIII. SNR TMR

  Thursday, October 8, 2009

 • RNEK: SA VII. SNR PATOLOJS

  Thursday, October 8, 2009

 • KOKLEAR PATOLOJLERDE AKUSTK REFLEKSLER

  Koklear patolojilerde gzlenen rekruitman, salkl kokleaya gre iddetin alglanmasnda beklenenin zerinde bir arttr.

  Bunun sonucu olarak, rekruitmanl kulaklarda iitme kaybna ramen, rahatsz edici ses iddeti normal iitenlere yakn veya daha dk olabilir.Rekruitmann varlnn aratrld testler arasnda uygulamada en ok kullanlan Metz testidir.

  Bu teste gre 500,1000 ve 2000Hz de AR eii ile saf ses hava yolu eii arasndaki fark 60 dB veya altndaysa rekruitman vardr ve Metz pozitiftir.

  Thursday, October 8, 2009

 • REFLEKS DEKAY TEST(AKUSTK REFLEKS ERME TEST)

  Koklear siniri tutan veya etkileyen tmral patolojilere tan koyabilmek iin, AR in alnmamasnn yan sra, sreli uyarana kar alnan refleksin erime sresi de nemli bir kriterdir.

  Refleks erime testinde uyaran olarak 500Hz ve 1000Hzde saf ses kullanlr ve koklea AR eiinin 10dB zerinde, 10 sn sreyle uyarlr.

  Refleks erisinin balang amplitd deeri 5 sn nce yarya decek olursa refleks erime pozitif olarak kabul edilir.

  Thursday, October 8, 2009

 • Thursday, October 8, 2009

 • Thursday, October 8, 2009

 • SONU

  Akustik refleksler beyin sap dzeyine kadar iitme yollar hakknda bilgi verir.

  Akustik refleks + refleks decay testlerinin sensitivitesi % 85 dzeyindedir.

  Odyolojik test bataryasnn rutin bir elemandr. Tek bana tansal deeri dktr

  Thursday, October 8, 2009

 • 2) OTOAKUSTK EMSYON

  OAE ilk olarak 1978 David Kemp tarafndan tanmlanmtr. OAE tarama testi olarak kullanlr. OAEun ucuz olmas, fazla sre gerektirmemesi, non invazivlii ve

  pasif kooperasyonla yaplabilmesi tarama ynnden stn gzkmektedir.

  Fakat eik iin ve 30 -35dB den fazla kayplar hakknda bilgi vermez.

  Kokleadaki d tys hcrelerin titreimi kokleadan kaynaklanan bir uyaran olmakta ve bu uyar sras ile stapes tabanna, kemikiklere ve zar yolu ile d kulak yoluna gemekte (sesin aksi ynnde); buradan da kayt edilebilmektedir.

  Thursday, October 8, 2009

 • OTOAKUSTK EMSYON

  tyl hcreler reseptr potansiyeli , hcre ierisinden iitme siniri liflerini bir nrotransmitter madde salmn kontrol eder.

  D tyl hcreler ise hareketli bir sisteme sahiptir ve reseptr akm ile senkron hareket ederler.rettikleri titreim kuvveti korti organnn vibrasyonunu artrr ve koklea iinde art bir ses kayna gibi davranr.(koklear amplifikasyon)

  Anlatmda kolaylk olmas iin d tyl hcreleri ve korti organn vibrasyonunu ieren sistem, motor sistem; i tyl hreleri ve primer afferent iitme siniri nronlarn ieren sistem ise duyusal sistem olarak adlandrlr.

  Kokleadan kaynaklanan otoakustik emisyonlar d tyl hcrelerin aktivitesine bal olarak oluurlar ve bu nedenle kokleann sadece motor fonksiyonunu yanstrlar.

  Thursday, October 8, 2009

 • OTOAKUSTK EMSYON

  SINIFLANDIRMA VE ZELLKLER; Otoakustik emisyonlarn u ana kadar yaplm en sk kullanlan

  snflamas uyaranlara gredir. Bilinen herhangi bir uyar olmakszn d kulak yolundan kayt edilen

  emisyonlara spontan otoakustik emisyon(SOAEs) denir. Emisyonlara kayt etmek ii