Rehabilitering og mestring blant kreftrammede, for CarciNor

  • View
    114

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. RehabiliteringogmestringrapportertframedlemmeriCarciNor----------------------------------------------------MedgrunnlagiKre:foreningensrapportRehabiliteringogmestringblantkre:rammedeLesrapportenpcarcinor.noHvarapportererCarciNorsmedlemmer:-behovogerfaringerknyDetElrehabilitering-hvordanhardefDdissebehovenedekket

2. Rehabiliteringogmestring-------------------------------------Deltakelse:30%avmedlemmeneiCarciNor30%avmedlem. 3. Rehabiliteringogmestring-------------------------------------Seneffektersomerrapportert 4. Rehabiliteringogmestring-------------------------------------Udekkedebehov: 5. CarciNor-------------------------------------RehabiliteringsbehovblantmedlemmeriCarciNor. 6. CarciNor-------------------------------------RehabiliteringsbehovblantmedlemmeriCarciNor.Somviseravtabellenerdetbehovetfor:-kostholdsveiledning(64%),-samtalemedenfagperson(62%)-kursomhvordandukanmestredinnyelivssituasjon(62%)-samtalemedlikeperson(58%)Sammenlignetmedrestenavutvalgeterdetdenhyeandelenmedbehovforkostholdsveiledningsomskillersegmestut.Strstudekketbehovharmedlemmenefor:-samtalemedfagperson,-kostholdsveiledning,-veiledningomkonomiskereWgheter-organiserttrening 7. CarciNor-------------------------------------DestrsterehabiliteringsbehoveneblantmedlemmeriCarciNor.64%62%SamtalemedfagpersonKostholdsveiledning62%KursMestringavlivssituasjon58%Samtalemedlikeperson24%26%12%18%BehovUdekketbehov 8. CarciNor-------------------------------------MinstrehabiliteringsbehovblantmedlemmeriCarciNor.63%65%69%77%87%Harikkebehov 9. CarciNor-------------------------------------RapportertbehovforpsykososialstDe-PsykososialstDeeretfremtredendebehov-Behovformteandreisammesituasjon.-LikemannsarbeidkanvreElhjelp,stDeogveiledning-LeggeElreDeforlokalemteplasserforpasienterogderesprrende-Ensligerapportereromflerebehovennparforhold. 10. CarciNor-------------------------------------RapportertbehovforpsykososialstDeDeprrendeharensrligvikEgrolle-FamilieogvennererdeklartvikEgstebidragsyterneirehabiliteringsfasen.-UtseDesforstoreprakEske,konomiskeogflelsesmessigebelastningerVikEgatprrendesbehovblirkartlagt.-VikEgforforhindreatogsprrendeblirsykeellerutsliDe-VikEgatprrendefrstDe,atdekanblistyrketirollen. 11. RehabiliteringogmestringrapportertframedlemmeriCarciNor-------------------------------------OppsummeringCa.1/3avCarciNorsmedlemmerhardeltaD.VikEgemomenterforCarciNor:-kosthold,-fagligElnrming,-mestringavlivssituasjonLikepersonsarbeide.-behovforsnakkemedandreisammesituasjon-lokalemteplasserforpersonermedNETogderesprrendePrrende,familieogvennerervikEge-oppflgingavprrende,-fareforatdekanblisykeellerutsliDe-arbeideforatprrendeblirstyrketirollen