Sai khớp khuỷu

 • View
  520

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Sai khp khuuBS NGUYN C LONG

 • 1. i cng:Trt khp khuu hay gp th 3 sau trt khp vai v trt khp ngn tay. Chim 20 - 25% tng s trt khp.

  y l loi trt khp ph bin nht tr em trn 5 tui: trt khp khuu 68%, trt khp vai ch 2%. ngi tr di 20, trt khp khuu hay gp 7 ln nhiu hn trt khp vai.

 • 1.1. Mt s c im gii phu v sinh l ca khp khuu.

  Din khp khuuc 3 phnPhn ngoi: Li cu tip ni vi chm quay to thnhkhp cnh tay- quay.Phn trong: Rng rc tip ni vi hm xch- ma ln to thnhkhp cnh tay- tr

 • 1.1. Mt s c im gii phu v sinh l ca khp khuu.

  Xng quay v xng tr tip vi nhau to thnhkhp quay- tr trn.Trt khp khuu lc 2 xng cng tay (hm xch ma ln + chm quay) trt ra khi u di xng cnh tay (rng dc v li cu).Gp, duil 2 ng tc quan trng v duy nht ca khp khuu, cn sp, nga l ng tc ca cng tay.

 • 1.1. Mt s c im gii phu v sinh l ca khp khuu.

  1.2. T l: l trt khp hay gp, chim 20-30% tng s trt khp ni chung.Hay gp nht tr em sau 5 tui.N nhiu hn nam, tay tri nhiu hn tay phi.1.3. Nguyn nhn, c ch:(H.2)C ch chn thng gin tip.Ng chng tay, khuu dui ti a, cng tay nga.

 • 2. Gii phu bnh:2.1. Phn mm:Cc dy chng trc trong b t. Rt him khi gp t dy chngvng quanh chm quay. Bao khp b rch.2.2. Xng:.C th gp tn thng xng: v mt phn ca u di xng cnh tay (v li cu ngoi, li cu trong), mm khuu.

 • 3. Phn loiTrt khp khuu ra sau:hay gp nht (90%)Trt khp khuu ra trc: do v mm khuu.Trt khp khuu sang bn: do v cc li cu.

 • 4. Chn on:Chn on sm thng d, s thy cc mc xng, mun th sng n.Thng thy khi trt khuu l: cng tay t th gp chng 45 , cng tay trng nh ngn li, cnh tay trng nh di ra. S trc np khuu thy b xng trn ca u di xng cnh tay, s pha sau thy mm khuu nh ra sau, gn c tam u cng cng, gp khuu nh, th ra c du hiu l xo.

 • 4. Chn on:Mm khuu v hai mm trn li cu v trn rng rc khng cn quan h tam gic m ngang nhau. S c chm xng quay pha sau ngoi khp. Cn khm mch mu v thn kinh: bt mch quay, mch tr c tay, khm vn ng v cm gic u chi.

 • 4. Chn on:ng mch cnh tay thng b cng dn, i khi b chn p c khi b tc mch mun do b dp ni mc. Nu sau nn trt, mch khng bnh thng cn m kim tra, ct ni ch dp, ghp tnh mch hin.Thn kinh c th b mt trong 3 si l thn kinh gia, thn kinh tr v thn kinh lin ct trc. a s thn kinh ch b ng dp nh, hi phc nhanh. Nu b lit qu 3 thng: m thm d thn kinh. Khi b lit sau nn cn m thm d ngay.

 • 4. Chn on:Xquang: chp khuu xc nh kiu trt v c bit xem c gy xng km theo hay khng.

 • 5. iu tr:5.1. iu tr trt khp khuu mi:V cm:v gp nhiu tr em nn ch vn gy m ton thn.Nn:T th bnh nhn : c th nm nga, hoc ngi, nhng tt nht l t th nm nghing hi sp ( tu theo tui)K thut nn trt khp khu: bnh nhn nm nghing, hi sp, khuu vung gc, thng bn tay xui xung, nn theo chiu trng lc. Hai ngn ci y mm khuu ra trc, kim tra sau nn xem gp - dui c bnh thng khng v khi dui ht khp c vng khng.Sau nn, bt ng np bt 10 ngy ri c ng sm, khong ngy th 7 c trng hp b trt li trong bt do khp khng vng, c co ko.Gy m khng nn vo c l do kt khp, b gy xng ni khp, do chn phn mm, phi m nn.Nn vo km vng do rch phn mm nhiu cho bt ng 3-4 tun, sau tp. Ch tp dui cho ht.5.1.1. Kt qu:Sau nn khuu d b cng khp hn l b mt vng( mt dui 5 - 10 ). Josefsson c 52 trng hp theo di 24 nm thy 1 trng hp b tn ph, 14 trng hp mt c ng t nhiu.

 • 5. iu tr:5.1. iu tr trt khp khuu mi:V cm:v gp nhiu tr em nn ch vn gy m ton thn.Nn:T th bnh nhn : c th nm nga, hoc ngi, nhng tt nht l t th nm nghing hi sp ( tu theo tui)

 • 5. iu tr:5.1. iu tr trt khp khuu mi:K thut nn trt khp khu: bnh nhn nm nghing, hi sp, khuu vung gc, thng bn tay xui xung, nn theo chiu trng lc. Hai ngn ci y mm khuu ra trc, kim tra sau nn xem gp - dui c bnh thng khng v khi dui ht khp c vng khng.Sau nn, bt ng np bt 10 ngy ri c ng sm, khong ngy th 7 c trng hp b trt li trong bt do khp khng vng, c co ko.

 • 5. iu tr:5.1. iu tr trt khp khuu mi:Gy m khng nn vo c l do kt khp, b gy xng ni khp, do chn phn mm, phi m nn.Nn vo km vng do rch phn mm nhiu cho bt ng 3-4 tun, sau tp. Ch tp dui cho ht.5.1.1. Kt qu:Sau nn khuu d b cng khp hn l b mt vng( mt dui 5 - 10 ). Josefsson c 52 trng hp theo di 24 nm thy 1 trng hp b tn ph, 14 trng hp mt c ng t nhiu.

 • 5. iu tr:5.1. iu tr trt khp khuu mi:5.1.2. Trt khp km gy xng:Trt khuu km gy mm trn li cu trongTrt khuu km gy mm khuuTrt khuu km gy mm vtTrt khu km gy chm xng quayNi chung, trt khp khuu km gy chm quay, kt qu c nng km

 • 5. iu tr5.2. iu tr trt khp khuu cl trt khp trn 3 tun.Trt khp khuu c lun lun t th xu, khuu dui 0 , cng tay mt chc nng, v th buc phi m.M t li xng nu thi gian cha lu( di 3 thng) hoc lm cng khp t th c nng: khuu gp 90 , cng tay trung gian( trt khp qu lu nu t li khp s bin dng t th khng mong mun)

 • XIN CM N