SEO Doctor-Hướng dẫn SEO Onpage Website cơ bản

  • View
    150

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEO Doctor l 1 cng c chun on v kim tra Onpage website c bn hon ton min ph, n gip chng ta c th xem c bt k trang web no c ti u hay cha da vo nhng yu t c ra.

Transcript

  • 1. (Congtylamseo.org) SEO Doctor l 1 cng c chun on v kim tra onpagewebsite c bn hon ton min ph, n gip chng ta c th xem c bt ktrang web no c ti u hay cha da vo nhng yu t c ra.Sau y chng ti s gii thiu cc bn cch ci t , s dng v cc ngha trongSEO Doctor.Ci t: Link SEO Doctor cc bn c th down ti ySau khi down v ci t xong SEO Doctor t Add-on ca Firefox chng ta s thybiu l c ngay bn phi URL v 1 ch na l thanh ngang pha di trnhduyt( thanh ngang di trnh duyt mc nh s c dng text SEO Doctor cngLogo ca Add-on ny, lc ny enable chc nng bng cch click vo ).S dng SEO DoctorSEO Doctor c 2 tab:+1 tab l SEO Score dng nh gi s im t c trn trang thng quanhng yu t SEO Doctor a ra

2. +1 tab l Link dng phn tch v internal link v external link trong trang cabn.Sau khi click vo l c th lp tc ch phn tch ca SEO Doctor phn tch va ra d liu thng k trang v tr li nhng kt qu hin ti ca website.L c s thay i tu mu tng ng vi mc ti u ca trang web: L c xanh(webpage c ti u 100%), vng (webpage c ti u khong >90%) v (webpage c ti u