Slachtofferhulp: ethnisch divers?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Etnisch divers. Hoe moet dat worden aangepakt. Hoe legitiem is dat? Een voorbeeld

Text of Slachtofferhulp: ethnisch divers?

  • 1. Slachtofferhulp Nederland: Meer diversiteit, in het bijzonder meer etnische diversiteit 1

2. 2 3. Kennismaken Wat ging er goed in je laatste contact met een immigrant/ expat? Wat ging er niet goed in je laatste contact met een immigrant/expat? 3 4. I Beleid 4 5. Feiten FORUM factsheet 2010 240 etniciteiten in Nederland = 20% van de bevolking 9% westerse en 11% niet westerse afkomst nu, prognose in 2040. 10 en 15% (vooral Aziaten). De vijf grootste groepen in Nederland zijn Turks (384K), Indonesisch (382K), Duits (379K), Marokkaans (349K) en Surinaams (342 K). Totaal 2% van de bevolking. Snelst groeiende groepen in Nederland zijn Pools, voormalige Sovjetunie, Chinees, Afghaans, Indiaans, Irakees, Portugees, Egyptisch, Iraans en Ghanees. Groei vooral door geboorte en niet door immigratie. Immigranten jonger dan Hollanders. 1ste generatie niet westerse immigranten is omvangrijker dan 2e, 3e en 4e generatie. 5 6. 6 7. European Survey on Crime and Safety in 2005 Misdaad is niet gelijk verdeeld over mensen, de een loopt meer risico dan de ander. Immigranten en expats lopen in de meeste Europese landen meer risico om slachtoffer van een misdrijf te worden dan autochtonen. Voor vermogensmisdrijven is dat verschil 9,9% versus 9%, voor contact misdrijven is dat 9,3% versus 5,9%. Verder is 2% van de Europese inwoners slachtoffer van haat misdrijven. In Nederland is dat 6,7%. In Nederland zijn immigranten/ expats versus autochtonen 20,9 versus 18,1% slachtoffer van een misdrijf, en 6,8 versus 3,3% van haat misdrijven 7 8. Etnische diversiteit bij Slachtofferhulp Nederland (gebaseerd op cijfers van 2010 en 2005)? 1. 1 januari 2010 telt Nederland 16,6 miljoen inwoners, 20% is immigrant/ expat en 80% is autochtoon verhouding 1:4). 2. Immigranten/ expats komen vaker met misdaad in aanraking dan autochtonen. We rekenen hier met contact misdrijven (10,6% immigrant en 6,5% autochtoon in Nederland) (1,6:1). 3. Immigranten/ expats = 351.920 contact misdrijven en bij autochtonen 743.680 misdrijven. (1: 2,11) 4. Omgerekend naar het personeelsbestand van Slachtofferhulp Nederland: gemiddeld (1/ 3,11) [zie punt 3] = ongeveer 32% aan immigranten/ expats (in de grote steden zal dit percentage hoger liggen) 8 9. 9 10. Kenmerken Immigranten Veel armoede Lage SES Spreken vrijwel geen Nederlands Maken deel uit van een grootfamilie Wonen in highcrime gebieden Slechte (geestelijke) gezondheid Nemen slechte beslissingen Heeft ingrijpende gevolgen voor aanpak Slachtofferhulp 10 11. Beeldvorming Slachtofferhulp Nederland bij Immigranten/ Expats Onbekend maakt onbemind (want Slachtofferhulp NL = witte organisatie volgens IvP onderzoek) Volgens Immigranten/ Expats = slachtoffer zijn alleen discriminatie, stigmatisering in de media, pesterijen op de werkvloer en is slachtoffer zijn minder gelijk gesteld aan criminaliteit Tevreden over het eerste contact maar niet over de vervolghulp Turken willen meer etnische matching 11 12. Conclusies Drie willekeurige groepen Beantwoord 5WH vragen Benoem woordvoerder Presentatie per groep 12 13. Het Grote Racisme Experiment 13 14. Observatie opdracht Maak een willekeurige verdeling in twee groepen Groep 1 observeert de blauwe ogen en blonde haren Groep 2 observeert de bruine ogen en bruine/ zwarte haren Maak aantekeningen terwijl je kijkt Stel jezelf de 5WH vragen 14 15. Centrale presentatie observaties Groep 1: blauwe ogen en blonde haren (5WH) Groep 2: bruine ogen en bruine/ zwarte haren (5WH) Allen: wat voelde je toen je naar dit experiment keek? 15 16. Ambities uitwerken naar cross- culturele diversiteit Ambitie 1: SlHulp NL is herkenbaar en bereikbaar voor ieder slachtoffer Ambitie 2: De diensten van SlHulp NL sluiten aan bij behoeften, mogelijkheden en kenmerken van slachtoffers Ambitie 3: De diensten van SlHulp NL zijn beproefd en hebben een opbrengst voor slachtoffers Ambitie 4: SlHulp NL is betrouwbaar, gezaghebbend en onmisbaar Ambitie 5: SLHulp NL is deskundig, professioneel en betrokken = meerwaarde voor slachtoffers Ambitie 6: SLHulp NL hecht aan diversiteit (sekse, leeftijd en etniciteit) Ambitie 7: SlHulp NL opereert transparant en professioneel en legt verantwoording af over resultaten 16 17. Ambities en etnisch divers Drie willekeurige groepen Groep 1 start met Ambitie 1, Groep 2 start met ambitie 3 t/m 5 en groep 3 met ambitie 7 Werk de ambities uit aan de hand van 5WH vragen Benoem een woordvoerder Presenteer per groep de resultaten Wie werkt dit uit? 17 18. II Handen en voeten geven aan Beleid 18 19. De Veerboot naar Holland 19 20. Observatie opdracht Wat valt je op? Probeer dat uit te leggen? Plenair: trek hieruit conclusies voor Slachtofferhulp Nederland 20 21. De Grootfamilie aan Zet 21 22. Waarom een Grootfamilie? De kracht van de grootfamilie Turkse grootfamilie en haar rollen Wat is immigreren (kwartiermakers, gezinshereniging en een eigen gemeenschap oprichten)? Gevolgen van immigratie (w.o. rouwen en aanpassen en zich bevinden in een tussenwereld) Negatieve effecten van immigratie 22 23. Wat heeft Slachtofferhulp Nederland aan de Grootfamilie aan Zet? Zie boek pagina 92 t/m 98 Formuleer een stelling en een motief, lever dat in Geef plenair een korte toelichting 23 24. Busramp Erzurum familie Yildirim 12 november 2012: verloop, ondersteuning en begrafenis 24 25. Het gezin Yildirim 25 26. Verloop Busramp I 1. Vertrek uit Istanbul met het lichaam van Oom Kasim op 12 november 2012 op weg naar Ardahan (Noord Oost Turkije) 2. Aantal familieleden in de bus 43 3. Verdrietig en toch ook blij om bij elkaar te zijn 4. Busongeluk Erzurum (Sofr niet te hard rijden, oh Allahim we gaan er aan) 5. Familie bellen (Oom in Istanbul) 6. Oom in Istanbul brengt familie in Duitsland, Nederland, Belgi en Frankrijk op de hoogte 26 27. Verloop Busramp II http://www.youtube.com/watch ?v=F3ppzLLyu28 Iedereen naar het ziekenhuis Totaal 12 familieleden overleden (geen Nederlandse familie) Totaal 10 familieleden ernstig verwond (voor altijd invalide) Familie vliegt in uit Nederland, Duitsland, Belgi en Frankrijk naar Erzurum Overledenen en hun familie worden verspreid over heel Turkije, Ankara, Gle etc. Zeer nabije familie Nezahat ging naar Gle Totaal zeer nabije familie en ernstig verwond 8 familie leden Totale familie ongeveer 300-400 mensen 27 28. To do Zaken (bij de aanloop) 28 Slecht nieuws aan oudste lid kerngezin Oudste kernlid informeert de anderen Een familie lid informeert ouders Familiebijeenkomsten en daarna plenair (totaal toen 30 mensen familie van Nezahat) Vliegreis, tickets regelen en geld afkomstig van familie Informeren werkgever, school, verzekeringen enz. Vlucht naar Erzurum Terugkoppelen informatie aan achterblijvers 29. Conclusie Handen en Voeten geven aan Beleid Wat leren we uit: Veerboot naar Holland De Grootfamilie aan Zet De Busramp Erzurum Voor Slachtofferhulp Nederland 29 30. III Methodische aanpak Slachtofferhulp voor expats, immigranten en vluchtelingen 30 31. Wat weten we? Transculturele Intake Meer criminaliteit, ongezonder, minder werk en lagere opleidingen (immigranten en vluchtelingen) Beschermjassen/ Enveloppe (een hulpverlener voor het systeem) Genogrammen Rouwen en aanpassen Preventie Acculturatie Stress en een Immigratie Trauma 31 32. Focusgroepen: methodisch cross-cultureel Voorbeeld Aziatisch Amerikaanse kliniek Etnisch specifieke hulp verbetert gebruik en behoud Dus niet alleen juiste kleurtje, taal en geloof Wel uitdiepen immigratie geschiedenis, toeleiden naar werk, opleiding en bi-culturele inbedding, weten wat er aan de hand is (autoritair) en familielid worden Dit wordt bereikt met focusgroepen voor personeel en klanten (1 maal per jaar) Voorstel kies drie pilot gebieden, doe focusgroepen en verbeter de producten, diensten en inrichting 32 33. Plenair conclusies trekken Trek drie conclusies en schrijf je motivatie op Deel je conclusies Groepeer de conclusies in themas Geef aan hoe Slachtofferhulp Nederland dat moet aanpakken 33 34. Plenair conclusies trekken Slachtofferhulp etnisch divers maken? Wat was vandaag een eyeopener? Hoe verder? 34