πώς το φαρμακευτικο μανιταρι γανοδερμα, Ganoderma lucidum βελτιώνει την υγεία σας

Embed Size (px)

Text of πώς το φαρμακευτικο μανιταρι γανοδερμα, Ganoderma lucidum...

  • :GanodermaLucidum.!:!,:,,,,...,,,,Alzheimer,,,,.

  • ...ganodermalucidum!!.!!.X,.,,..!300,...

  • H(ganotherapy)().,(GanodermaReishiLingzhi),:!.,:,,,(..),.,':DXN(ISO,HACCP,FDA,.),GL=...12582/16212

  • RG=...12584/16212(,,,..).A:,(),.,,.,..:1.6572....,.3.90(ReishiGanoRG)4.,.90(RG)5.ToRG(,):(130)1.,,(,).,90(RG)2.:

  • ...,,,..:(112)1.2..3.4.,5.,6.,,.:(624)1.,,2.,,,.3.&,4.5...6..:(13)1.2.(,)3..

  • .GANODERMALUCIDUM.!.

    GANODERMALUCIDUM

    TEAMMANAGERDXNSRGALANOPOULOSATHANASIOS6948035084dxnkafes.gr@gmail.com