of 7/7
Programma Sociaal-Medische 1 e lijn “Samenwerking over de domeinen heen” 18-11-2016 Programma Sociaal-Medische 1 e lijn

Programma SM1 2016

  • View
    69

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Programma SM1 2016

PowerPoint Presentation

Samenwerking over de domeinen heen

18-11-2016

Programma Sociaal-Medische 1e lijn

ProgrammaSociaal-Medische 1e lijn

Friese burger die zich niet kan redden valt niet tussen wal en schip

Friese burger krijgt alles wat voor zijn situatie nodig is zo dichtbij mogelijk geleverd

Friese burger wordt cht integraal bediend en ervaart geen schotten

Duidelijk LoketHet juiste aanbodGeen schotten..gericht op realisatie gemeenschappelijke visie

Zorgverzekeraar

Aanbieders

ClintenOverheid

Samenwerking sinds 2013..Ambitie Programma Sociaal-Medische 1e lijn gestart om gezamenlijk transformatie vorm te geven

ProgrammaSM12

ProgrammaSociaal-Medische 1e lijn

Organisatie Programma Om ambitie te realiseren wordt intensief samengewerkt

Samenwerking op 8 themas: In teams vertegenwoordiging vanuit: DFZ 24 Friese gemeenten Zorgbelang Frysln ZorgaanbiedersIn totaal 65 deelnemers verspreid over 8 verschillende teamsVoor elk team het doel om concrete resultaten te realiserenThemateamsRegio-bijeenkomstenOverleg en verbinding op regionaal niveau in 4 Friese regios (ZW, ZO, NW en NO Friesland)Ieder kwartaal 4 regiobijeenkomstenDoel: Verbeteren van verbinding en onderlinge relatiesBespreken voortgang programma en issues binnen sociale en medische 1e lijnIn totaal zon 160 bezoekers per jaar (wethouders, beleidsambtenaren, inhoudelijk medewerkers DFZ)Alle Friese gemeenten aangehaaktThemas:OuderenJeugdBeschermd WonenTransferpuntenMonitoringAdministratieve lastenZorgvernieuwingWonen-Zorg-Welzijn

ProgrammaSM13

ProgrammaSociaal-Medische 1e lijn

Resultaten op proces Sinds 2013 gebouwd aan duurzame verbinding op alle niveaus binnen sociaal-medisch domein20132016Start Programma SM1Eerste verkennende werksessiesAanhaken zorgaanbieders bij SM1Start themateams (o.a. ouderen, jeugd, zorgvernieuwing)Neerzetten projectorganisatie met stuurgroep en kernteamContinuering Programma SM1Introductie regiobijeenkomsten (NO, NW, ZO, ZW)Recordopkomst regiobijeenkomsten (45 aanwezigen)Start afbouw externe ondersteuningBestuurders als trekkers themateams nauw betrokken bij voortgang

20142015Enkele highlights op proces

4

ProgrammaSociaal-Medische 1e lijn

Resultaten op inhoud Met themateams zijn substantile resultaten geboekt, met effect op clinttevredenheid en kosten20142016Gemeenschappelijke visie die richting biedt voor verdere ontwikkeling van het programma

Afstemming werkwijze gemeenten bij verwijzing vanuit transferpunten, resultaat verwerkt tot telefoonboek, waardoor de overgang naar thuis clinten verbetert Themateam Beschermd Wonen organiseert infobijeenkomsten voor gebiedsteams (ca.150 aanwezigen) en haalt clinteninput op voor inkoop BW 2018, zodat het aanbod beter aansluit op de vraagRapportage Samenwerking in de Friese wijken en dorpenUniforme productcodes Wmo, opgesteld door team Administratieve lasten, leidt tot kostenbesparing door eenvoudiger facturerenThemateam Zorgvernieuwing doet een inventarisatie naar zorgvernieuwingsinitiatieven in Friesland, de bijbehorende rapportage biedt inspiratie en zorgt dat leerervaringen provinciaal verspreid worden Team Jeugd levert een drietal resultaten:Pilots POH-GGZ J worden in kaart gebracht en met elkaar vergelekenGegevensdeling JGGZ 2013-2014 zorgconsumptie DFZ en gemeentenKader POH-GGZ Jeugd, voor gemeenten en huisartsen die zelf met een POH-GGZ Jeugd willen starten, waarmee verdere uitrol hiervan in Friesland gefaciliteerd wordt

2015Themateam Ouderen stelt een beslisboom Persoonlijke verzorging op, die professionals helpt bij het kiezen van het juiste domein (Zvw of Wmo)

Themateam Wonen, Zorg en Welzijn richt zich op langer thuis wonen en stelt een longlist van ideen op ter bevordering van langer thuis wonen, in een vervolg-project zal met co-financiering van provincie een aantal ideen opgepakt worden

Enkele highlights op inhoud5

ProgrammaSociaal-Medische 1e lijnSuccesfactoren Wat maakt het Programma succesvol?

Uniek door Friesland-brede karakter, met aanhaking op zowel bestuurlijk als uitvoerend/ambtelijk vlakGericht op hands-on aanpak van concrete problemen, in plaats van grote vergezichtenDriehoek van gemeente-zorgverzekeraar-zorgaanbieder zorgt voor resultaten die werken in de praktijk6

ProgrammaSociaal-Medische 1e lijnVragen?

Kernteam Programma Sociaal-Medische 1e lijnEmail:[email protected]:06-130608227

ProgrammaSociaal-Medische 1e lijn