of 23/23
ALF Yangın Suyu Hidroforu Kullanım Rehberi

Alf yangn suyu_hidroforu_kullanma_kilavuzu

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Alf yangn suyu_hidroforu_kullanma_kilavuzu

1. ALF Yangn Suyu Hidroforu Kullanm Rehberi 2. 2 NSZ Satn alm olduunuz dizel motor acil durum yedek yangn pompasnda kullanlmak zere tasarlanmtr. Yangn sndrme amal manel veya basn dmesi sonucu - otomatik olarak altrlma durumlarnda Dizel Motor YANGIN VAR senaryosuna gre komutlandrld ve durdurma korumalar devre d brakld iin Dizel Motorda oluan hasarlar garanti kapsamna girmez. Garanti haklarna zarar vermemek ve motordan uzun sreli maksimum performans alabilmek iin DORU MONTAJ ve UYGUN BAKIM ok nemlidir. Bu kitapla ilgili sorunuz veya tavsiyeleriniz iin ltfen Merkez Ofisimize, bayilerimize veya yetkili servislerimize bavurabilirsiniz. Bu kitapta verilen bilgiler baz kalite iyiletirme almalarna bal olarak haber vermeksizin deiebilir. Bizi setiiniz iin teekkr ederiz. RETC FRMA VE MERKEZ SERVS STASYONU ALFEN MAKNA ve ARMATR SANAY A.. stanbul Deri Organize Yan Sanayi Blgesi 3 Nolu Giri YB-17 No:22 Orhanl Tuzla 34956 STANBUL Tel : 0216 312 11 28 Fax : 0216 312 79 30 E-mail : [email protected] BAKANLIKA TESPT ve LAN EDLM KULLANIM MR 10 YILDIR 3. 3 NDEKLER Sayfa 1. Motor kullanm 4 2. Motor bakm 5 3. Muhtemel motor sorunlar ve sorun giderme 6 4. Motorun saklanmas 8 5. Motor yerleim plan 9 6. Dizel yangn pano zellikleri 15 7. Balant emas ( elektrik ) 20 8. Balant emas ( tesisat ) 21 9.Kullanmda uyulmas gereken kurallar 22 10.retici firma ve merkez servis iletiim Bilgileri 23 4. 4 1- Kullanm Yakt, Ya ve Soutma Svs Yakt; kullanclar evre scaklklarna gre doru derecede olan yakt kullanmaldr. Yakt tanka dklmeden evvel minimum 48 saat dinlendirilmelidir. Yakt pompas ve enjektrlerin uzun mrlln salamak iin yakt sisteminde su ayrc kullanlmaldr. Kullanlacak yakt aadaki standartlara uygun zellikte olmaldr. N590 BS5869 Class A2 ASTM-D97592 Class 1,2 and 3 JIS KK2204 Yakttaki slfr miktar ok nemlidir. Eer yakttaki slfr miktar 0,5% orann geerse ya deiim aralklar ksaltlmaldr. te yandan, eer yakt ok dk slfr oranna sahipse, bu motor gcn %5 orannda drr ve yakt tketimini artrr. Yalama Ya; Motorun uzun mrl olmas ve en iyi performansn alnabilmesi iin ya periyodik olarak deitrilmelidir. Ya, API motor ya snflandrmasna gre CF veya CF-4 snfnda olmaldr. Uygun ya seimi silindir eperlerinde ve yatak yzeylerinde bir ya filmi oluturacak gvenli bir alma iin daha az marlama gc salar. ekil 1 Soutma svs; Motor soutmas iin yamur veya temiz nehir suyu gibi yumuak su seilmelidir. Kuyu veya eme suyu kullanlmamaldr. ok fazla mineral ieren sular motor soutma sisteminde, soutma sisteminin verimini etkileyen ve problemler kmasna sebep olan pullanmaya sebep olacaktr. Sert su kullanlmadan nce yumuatlmaldr. Bu iki ekilde yaplabilir. 1. Suyu kaynatarak. 2. Her 30 lt suya 20 gr andrc soda (sodyum hidroksit) ilave edilecek. Soutma svs antifiriz ve korozyon nleyici katk maddesiyle kartrlmaldr. Bu katk maddeleri donmay ve korozyonu nler. Eer donma riski varsa 50% saf su 50% antifiriz karm kullanlmadr. Bu karm korozyonu nleyecei gibi motoru -40C ye kadar dondan korur. Suya antifiriz ilavesi, soutma sistemini doldurmadan nce ayr bir kapta yaplmaldr. 5. 5 2- Bakm Gnlk yaplacak dzenli bakmlar 1.Karteldeki ya seviyesi ve radyatrdeki su seviyesi kontrol edilmelidir. Radyatr dolum kapann ve ya seviye ubuunun yerine iyi oturduundan emin olun. Yeni motorda ya seviyesi st snrda olmaldr. 2.Sv ( ya, yakt ve su ) kaaklar kontrol edilmelidir. 3.Ak elektrolit seviyesi kontrol edilmelidir. 4.Motor montaj cvatalarnn ve tahrik edilen komponentlerle olan balant cvatalarnn skl ve gvenilirlii kontrol edilmelidir. Haftalk yaplacak dzenli bakmlar (Test altrmasnda veya sonras) Gnlk yaplacak dzenli bakmlara ilave olarak; 1.Gsterge deerleri kontrol edilmeli ve kayt altna alnmaldr. 2.Ak temizlenmelidir. 3.Ak arj cihaz ve stcnn altndan emin olunmaldr. 4.Ya ve su kirlilii kontrol edilmelidir. 5. Yakt pislii ve su mevcudiyeti kontrol edilmelidir. 6.Titreim ve ses seviyesi kontrol edilmelidir. 7.Egzoz gaz rengi kontrol edilmelidir. 8.Kartel havalandrma kontrol edilmelidir. 9.Hava emi ve at panjurlar kontrol edilmelidir. Aylk yaplacak dzenli bakmlar Haftalk yaplacak dzenli bakmlara ilave olarak; 1.Ak kablo balar temizlenmelidir. 2.Kay gerginlii kontrol edilmelidir. 3.Hava emi sisteminde tkanklk olup olmad kontrol edilmelidir. Aylk yaplacak dzenli bakmlar Aylk yaplacak dzenli bakmlara ilave olarak; 1.Akuplaj cvata balantlarnn skl kontrol edilmelidir. 2.Yakt filtresi deitirilmelidir. 3.Mar motoru ve arj dinamosu kontrol edilmelidir. 4.Radyatr petei tkankl kontrol edilmelidir. Alt Aylk yaplacak dzenli bakmlar Aylk yaplacak dzenli bakmlara ilave olarak; 1.Hava filtresi deitirilmelidir. 2.Motor ya ve ya filtresi deitirilmelidir. 6. 6 3- Sorun ve Sorun giderme MUHTEMEL SEBEP DZELTME Motor zor alyor Yakt filtresi veya borular tkal Yakt sisteminde hava var Pskrtme a avans yanl Pskrtme ekli anormal Kompresyon basncn deitirin Supap ayar bozuk Ak arj yeterli deil Kablo balantlarnda geveklik var evre scakl ok dk ve ya viskozitesi ok fazla Yetersiz G Silindir iindeki kompresyon basnc ok dk Pskrtme a avans yanl Supap ayar bozuk Silindirlere gelen yakt miktar dengeli deil Hava filtresi tkal Yakt pompas ve enjektrler anm veya pskrtme basnc yanl Devir yanl Egzoz Gaz Motor zerinde ar yk Pskrtlen yakt tam atomize deil Kalitesiz yakt Yanma tam olmam Temizleyin Havay karn Verilen speklere gre yeniden ayarlayn Verilen speklere gre yeniden ayarlayn ve enjektr valflerini temizleyin veya deitirin Segman ve gmlekleri kontrol edin veya deitirin. Supaplar talayn. Silindir kapak contasnda bir karma varsa silindir kapak somunlar iyi sklmaldr. Verilen speklere gre yeniden ayarlayn ve dili iaretlerini hizalayn. arj edin Balantlar kontrol edin ve sklatrn, balant noktalarn temizleyin Soutma ve ya sistemine n stma yapn Segman, gmlek ve supaplar kontrol edip deitirin, anm paralarn tmn deitirin Verilen speklere gre yeniden ayarlayn Verilen speklere gre yeniden ayarlayn Pompay dengeli olmas iin ayarlayn Temizleyin Yenileriyle deitirin, pskrtme basncn ayarlayn ve pskrtme eklini kontrol edin stenen deere ulamak iin hz kolundan devri ayarlayn Yk azaltn ve doru olmayan uygulamada Modifikasyon yapn. Pskrtme basncn ve eklini kontrol edin Arzalanmlarsa deitirin. Kaliteli yakt kullann Kalitesiz enjektr yanl pskrtme a vanas Silindir kapak contasndaki kaak ve dk Kompresyon basnc balca sebepleridir. Arzann sebebine gre mdahale edin. 7. 7 MUHTEMEL SEBEP DZELTME Motorda vuruntu sesi Pskrtme a avans yanl Yakt sisteminde hava var Silindirlere gelen yakt miktar dengeli deil Kalitesiz yakt Baz ana paralar anm Yetersiz yalama veya Ya basnc yok Ya seviyesi ok dk Ya borularnda kaak var Ya szgeci, filtresi veya borular tkal Ya gstergesi arzal veya borular tkal Ya ok ince Ya pompa dilileri anm dili aralar ok ak Emniyet valfi veya ya filtresi bozuk Ana, kol yataklar ve eksantrik mil burlar anm Motor ar snyor Soutma svs scakl ok yksek Sv miktar az veya soutma sistem borularnda buhar var Devir daim pompas soutma yapamyor Soutma sisteminde ok fazla tortu var Ya scakl ok yksek Normalden az veya ok ya var Yetersiz sirklsyonla ya basnc ok az Motor ar yklenmi Motor ar hza kayor Governor arzal Pompa mili skkln kontrol edin ok fazla yakt beslemesi Verilen speklere gre yeniden ayarlayn Havay karn Pompay dengeli olmas iin ayarlayn Kaliteli Yakt kullann Deitirin Ya ilave edin Kaaklar giderin Temizleyin gerekirse deitirin Temizleyin gerekirse deitirin Kaliteli ya kullann Akl kontrol edin gerekirse deitirin Temizleyin gerekirse deitirin Temizleyin, gerekirse deitirin Devir daim pompasndaki merkez izgiden Daha yukarda olacak ekilde doldurun Pompa mesafesini kontrol edin ve kaylar gerdirin. Kaa nleyin Temizleyin Yan ya ubuunda verilen snrlar iinde olduunu kontrol edin Yetersiz yalama sebep ilemine bakn Yk atn Motoru durdurun, kontrol ve tamir edin Motoru durdurun kontrol ve tamir edin Motoru durdurun pompa yakt beslemesini Tekrar ayarlayn 8. 8 4- Motorun Saklanmas Motorun almad koullarda saklanmas Hazrlk 1. Motor yan boaltn ve motora ya seviyesi ubuu yksek seviyeye kadar koruyucu ya koyun 2. Koruyucuyu ya ve yakt 50-50 orannda kartrn ve karm yakt tankna doldurun. 3. Motoru 5 10 dakika yksz altrn. . 4. Motoru durdurun ve hava girii aklndan uucu koruyucu maddesi (VCI) pskrtn. 5. Koruyucu ya ve yakt karmn boaltn. 6. Motorun akta kalan ilenmi yzeylerine bir kat koruyucu madde srn. 7. Hava giriini , egzost klarn ve havalandrma deliklerini bantlayarak kapatn. 8. Fan kayn gevetin. 9. Mar motoru ve arj dinamosu terminallerini bantlayn.Mar motoru ve arj dinamosunu polietilen yaprakla kaplayn ve iine kurutucu yerletirin. 10. Akye bal kablolar skn ve aky arj edin.Aknn st tarafn temiz su ile ykayn ve korozyonu nlemek iin kutup balarn asitsiz vazelin ile kaplayn.Aky souk ve kuru yerde muhafaza edin. 11. Hava koullarndan korumak iin motorun zerini rtn Not Motoru, iyi havalandrlan yerlerde saklayn. LLC ieriyorsa soutma suyunun boaltlmas gerekli deildir. Start anahtarna ya da kumandalarn zerine ALITIRMAYIN isareti yada benzeri bir uyar etiketi takn. Koruyucu yerine yeni motor ya da kullanabilirsiniz. Saklama srasnda bakm Aky ayda en az bir kez arj edin. Motorun saklama durumundan kartlmas 1. Motorun zerindeki korumalar karn. 2. Tam arj edilmi bir aky motora balayn. 3. Mar motoru ve arj dinamosu zerindeki korumalar karn. 4. Fan kaylarn ayarlayn. 5. eitli deliklerdeki kaplamalar ve bantlar kartn. 6. Koruyucuyu boaltn ve motoru nerilen motor yayla doldurun. 7. Yakt tankn doldurun ve yakt sistemini besleyin. 8. Motorun etrafna ve altna bakarak gevek ya da eksik civata, ya, yakt ya da soutma svs szntsolup olmadn kontrol edin. 9. Klbtr kapan kartn ve subap mekanizmasn yalayn. 10. Motora, yakt beslemesi kapal halde her seferinde 10 saniye sreyle ve 1'er dakikalk aralklarla kez mar verin. 11. Motor ya basncnn gerekitii gibi ykseldiinden emin olun. 12. Yakt besleme valfini an ve motoru altrn. 13. Motoru bir sre rlantide brakn. 14. Motor snacak kadar altnda yk verin ve altrma hzna getirin. 9. 9 5- Motor yerleim plan Montaj Dikkat! Doru kaldrma ekipman kullanlmaldr. Yalnz allmamaldr. Koruyucu malzeme kullanlmaldr. Motor ve paralar konteynr gibi kapal ve snrl bir alanda altrlaca zaman aada listelenen paralarn demonte ve monte ileriyle beraber rutin bakm ilemlerinin kolay yaplmas iin evresinde rahat bir alan braklmaldr. Silindir kapaklar Devir daim pompas Karter Ayar dili kutusu Mar Motoru ve arj Dinamosu Esnek balantlar Rutin bakmlarda yaplacak ilemlerle ilgili paralar; Ya filtreleri Hava filtreleri Yakt filtreleri Blok havalandrma Ya ubuu Radyatr dolum kapa ve dolum iin gerekli mesafe Montaj talimatlar; 1. Yakt boru ve balantlarnda, galvanizli malzeme dhil plastik ve uygunsuz malzeme kullanlmamaldr. 2. Yakt borular egzost sisteminden mmkn olduunda uzak tutulmaldr. 3. Egzost sisteminin dirsek kndan sonraki blmnde uygun malzeme kullanmak suretiyle sarm yaplarak veya s kalkanlar kullanarak s izolasyonu yaplmal ve bu ksm ahap blmlerden (eer varsa) mmkn olduunca uzaa tesis edilmelidir. Not: Egzost manifoldu veya turboarjlarda s izolasyonu yaplmaz. 4. Motor odasnda bir adet yangn sndrme cihaz bulunmaldr. 5. Akler (mmknse) havalandrmas ayr yaplan ve bakm rahata yaplabilecek ekilde bir blmde yerletirilmeli ve ak kablo boylar mmkn olduunca ksa tutulmaldr. 6. Ya drenaj iin kartere uygun dzenek yaplmal ve karter altna bir damlama tepsisi konulmaldr. 7. Makinenin giri ve klarnn rahat yaplabilmesi iin oda yeterli byklkte olmaldr. 8. Odann klandrlmas yeterli olmal yeterli sayda priz bulunmaldr. 9. Bakm kolayl iin tavana bir kaldrma kirii montesi iyi olur. 10. Soutma svs drenaj iin n hazrlk yaplm olmaldr. 11. alma emniyeti asndan tm dner paralar korunmal olmaldr. Makine odas tasarlanrken aadaki hususlarn gz nne alnmas gerekir 1. Makinenin yerleimi iin oda yeterli byklkte ve taban makinenin arlna gre oluacak yklere uygun olmaldr. 2. Havalandrma sistemi soutma ve emi havas girii iin uygun olmaldr. 3. Soutma svs ve yakt temini hususlar dnlmelidir. 4. Msaade edilen egzost geri basn deerleri iinde egzost gaz atmosfere atlmaldr. 5. Hava filtreleri ve Egzost Susturucusunun odann dnda olmas motorda g kaybna neden olabilir, Odann bu aksamlar da iine alacak byklkte olmas hesaba alnmaldr. 10. 10 6. Eer mevcut bir oda kullanlacaksa, hava emi ve at panjurlar iin yaplacak inaat ilerinin binann yapsal gerilimini etkilememesi gerekir. 7. Mesken blgesinde alacak makinelarda ses grlts gz nne alnmal ve ses kesme yollar aranmaldr. Motor odasnn havalandrlmas (radyatrl motorlar) ; Havalandrmada en temel prensip scak havann odadan uzaklatrlmas ve dar evre scaklnn minumum dolamla oda iine alnmasdr. ekil 2; oda duvarlaryla makinann bulunaca en uygun pozisyonu gstermektedir. Burada ama havann mmkn olduu oranda dk noktadan emii ve radyatr matriksinden atlarak bina dna kartlmasdr. ekil 2 Radyatr hava at duvarna yanatrmak yeterli deildir. Bu durumda radyatrle duvar arasndan kaan hava tekrar radyatr pervanesine gelir. Bu yetersiz soutmaya ve motorda hararet problemi yaanmasna sebep olur. Radyatrn nndeki duvarda alacak hava at yeri, yine radyatrle ayn dikdrtgensel ekilde ve radyatr matriks alanndan 25 % daha byk olmaldr. Radyatr flan panjur erevesiyle metal veya kanvas bezinden yaplm bir davlumbazla esnek olarak balanmaldr. Eer makine titreim takozlar zerine monte edilmise esnek balant olmas zellikle ok nemlidir. Benzer ekilde hava giri yeri lleri radyatr matriksinden 25 % daha byk olmaldr. rnein; radyatr matriks alan 1,44 m olan bir motorda hava giri ve k panjurlar 1,80 m olacaktr. Eer panjurlarda zgara varsa bu alan 25 % daha fazla bytlerek 2,25 m yaplmaldr. Baknz ekil 3 ; Radyatr Matriks Hava Giri / k Alan 11. 11 ekil 3 Radyatrn nnde herhangi bir engel bulunmamas gerekir. Hava emiinin duvarn yukar ksmlarna doru olmas gerektii durumlar olabilir. Bu tip durumlarda hava emiine aa doru yn verecek ekilde davlumbaz kullanlmaldr. Bu davlumbaz ayrca tavanda biriken scak havann giriine de mani olmas avantajn getirir. ekil 4. ekil 4 Izgara Izgaral Hava giri/k alan 1,5 m Efektif ykseklik Panjurlu Hava giri/k alan 12. 12 Hava at davlumbaz; Hava at davlumbaznn tasarmnda rzgr iddeti ve yn gz nne alnmaldr. Panjura gelen rzgr fann nnde ilave bir diren yaratarak soutma havasnda bir azaltma meydana getirebilir. Bu tip ortamlarda aadaki metodlar uygulanabilir; 1.ekil 5 te gsterildii gibi 90 lik davlumbaz monte edilebilir. Bu durumda hava at panjurlar davlumbaz kna monte edilecektir. Bu metod iin ayrca yamur vs gibi hava koullarna gre ek tedbirler alnmaldr. 2.ekil 6 te gsterildii gibi yn verici paneller kullanlabilir. ekil 5 ekil 6 Radyatr Genilii k Panjuru RZGAR YN kGenilii Rzgar Engellemek in davlumbaz Panjur buraya monte edilmeyecek Ynlendirici Panel RZGAR 13. 13 Motorun yer seviyesinden daha aada olmas veya uzun bir davlumbaz hatt tesis edilmesi gereken durumunda davlumbaz hattnda oluan geri basn llmelidir. Bu basn deeri motor retici tarafndan izin verilen snr gememesi gerekir. Motor odasnn havalandrlmas (eanjrl motorlar) ; Eanjrl soutma sistemi Radyatrl sisteme gre nispeten kapal bir soutma devresi olduu iin daha gvenilirdir.(ekil 7) Pompa basma hattndan alnan su ile eanjrde motor suyunun soutmas yaplr. Basma hattndan alnan suyun eanjre girmeden basncnn ve debisinin ayarlanmas gerekir. Bu sebeple eanjrden nce basn drc devre tesis edilir.(ekil 8) Eanjrl soutma sisteminin kullanmnda dikkat edilmesi gereken iki husus vardr. 1. Dizel motor alt srece eanjr devresine su temini salanmaldr. Bunu salayabilmek iin ya ana su tank kapasitesi bu dorultuda seilmeli ya da su temini salanamad noktada motor almas durdurulmaldr. 2. Eanjrden kan su, ana su tankna veya atk su tesisatna verilebilir. Ana su tankna verilmesi durumunda tankta bulunan suyun scakln ykselecektir. Emi hattndaki suyun scaklnn artmas dizel motorda ar hararet problemi yaratr. Bunu nlemek iin eanjrden kan su ana tanka, emi yaplan noktadan mmkn olduunca uzaa tesis edilmeli ve ana su tank kapasitesi bu dorultuda seilmelidir. ekil 7 Eanjrl soutma sistemi ekil 8 Basn Drc Soutma devresi Hava Giri Panjuru Hava k Panjuru 14. 14 Egzost Sistemi; Uzun bir egzost hatt tesis edilmesi gereken durumlarda egzost sisteminde oluan geri basn deeri takip edilmelidir. Bu deerin motor reticisi tarafndan ngrlen deerin altnda olmas gerekir. Pratik bir uygulama olarak, her dirsek 1 mt uzama kabulyle egzost hattnda her 5 mt de bir boru ap 1 arttrlmaldr. Beton Kaide Yapm ile ilgili hususlar; Makina iin beton kaide yapmada aada hususlar gz nne alnmaldr. Beton kaide dinamik yklerle beraber makinenin toplam arlna dayanmaldr. Beton kaide lleri makinenin yanlarda ve boyda d llerinden en az 300 mm fazla olmaldr. Kaidenin ykseklii aadaki forml vastasyla hesaplanr. KY = W / 2403 x B x E KY : Kaide ykseklii (m) B : Kaidenin boyu (m) E : Kaidenin eni (m) W : Makinenin toplam (ya) arl (kg) rnein; 1,5 ton arlnda bir makinada, boyu 3 m, eni 1 m olan bir kaide iin Kaide ykseklii 1500 / 2403 x 3 x 1 = 0,208 m = 208 mm olacaktr. Kaide iin en ideal beton karm 1: 2: 3 orannda, 100 mm slumpa ve 28 gnlk dayanm 20 MPa olan imento: Kum: Katk Maddesi karm tavsiye edilir. Kaide 300 mm arayla 6 nolu inaat demiri ile kuvvetlendirilmelidir. Demir st yzeyden 75 mm aada yerletirilmelidir. Baknz ekil 9 ekil 9 Kaide Ykseklii 15. 15 DZEL YANGIN PANO ZELLKLER 1. NFPA 20 YANGIN STANDARTLARINA UYUMLULUK SALAR. 2. SSTEM 220V AC EBEKE GERLM VE 12V DC 2 ADET AK LE ALIIR. 3. AK ARJI N 2 ADET REDRESR SREKL ARJ SALAR. 4. BNA OTOMASYONUNA UYUMLU KURU KONTAK IKILARI MEVCUTTUR. 5. 2 ADET MAR OTOMAT LE AKLER MAR ESNASINDA AYRI DEVREYE SOKAR 6. OTOMATK TEST ZELL. HAFTANIN 2 GNNE GEREK ZAMANLI AYARLANIR. 7. OTOMATK START. 8. OTOMATK STOP. 9. ELLE START. 10. ELLE STOP. (BASIN DKSE YADA YANGIN HBAR KONTAI KAPALIYSA BASTIKA DURUR, BIRAKTIINDA TEKRAR MAR YAPAR.) 11. GRAFK EKRANLI PLC 12. TM ALIMA, ARIZA DURUMLARI ANA EKRANDAN ZLENEBLR. 13. SELENOD VALF IKII. TEST ANINDA DEVREYE GRER (BY-PASS) 12V DC 14. GEM 200 ARIZA BLGSNE GEREK ZAMANLI ULAABLME. 15. MANUEL-OTOMATK KULLANIM 16. HER AK N VOLTMETRE VE AMPERMETRE 17. SESL VE IIKLI ALARM 18. ALIMA ARIZA DURUMLARINI PANO KAPAINDA SNYALLERLE GREBLME. 19. TERMOPLASTK KLEMENSL BALANTI 20. REKORLU KABLO IKILARI OTOMATK SSTEM ANLATIMI: Sistem basn ve uzak yangn ihbarna gre alr. Basn dmesini yangn ihbar kabul eder ve bu durumda nce 1 akden mar yapar, alt ikaz gelmezse 2.akden mar yapar. Bu durum dizel motor alana kadar devam eder. Mar basma sreleri ve 2.mar iin bekleme sreleri ayar sayfasndan ayrca ayarlanabilir. Dizel motor alt ikaz geldikten sonra mar basma durur ve sistem gerekli basnca ulatnda, ya da uzak yangn konta aldnda gecikme zaman sresi dolana kadar alr ve otomatik stoplama yapar. Basn dmesi ya da uzak yangn ihbarnda sistem dk ya basnc, hararet ihbarlarnda durmaz, sadece ar hz durumunda stoplama yapar. Sistem otomatik test zelliine de sahiptir. Haftada 1 gn yada 2 ayr gnne devreye girme ve devrede kalma zamanlar ayarlanabilir. Test zaman geldiinde nce 1.aky mara sokar, almaz ise 2.akden mar devreye girer. Bu ilemi srasyla 6 mar yaptrarak dener, almad takdirde arza ihbar verir ve durur. Mar verildiinde sistem altysa, ayarlanan alma sresince selenoid valfi aar ve suyun by-pass edilmesini salar. Test sresi bittiinde selenoid valf kapatr ve ayarlanan gecikme sresince dizel motor almaya devam eder. Sre dolduunda kendini otomatik olarak kapatr. Gecikme sresi ayarlar sayfasndan istenilen ekilde ayarlanabilir. Test annda herhangi bir arza ihbar aldnda sistem durdurulur.(Ar hz, dk ya basnc, hararet) 16. 16 Elektrik panosunun akleri srekli arjl tuttuu iin elektriinin kesilmemesi gerekir. Elektrik kesintilerinin uzun olduu durumlarda pano zerinde ki voltmetrelerin izlenip voltaj dmesi 10V ve altna dtnde kendini arj ettirmesi iin otomatik test zamannn ayarlanarak altrlmas, ya da gerekli basn tedbirlerinin ayarlanp elle altrlmas gereklidir. Aksi takdirde akler boaldnda sistem devreye giremez. ELLE ALITIRMA: Elle altrma 01 alter (1) konumuna getirildiinde MAR1 ya da MAR2 Butonuna basarak dizel alana kadar baslr. Dizel motor altktan sonra, STOP butonu ile durdurulur. Bu durumda basn, hararet, ya basnc vs gibi hibir alarm sistemi durdurmaz. AYARLAR VE BLG EKRANI AIKLAMALARI: Ana Ekran: Bu ekranda dizelin alma durumlar, arza durumlar, ayar ve alarm sayfalarna gei tular ile animasyonlu alyor hareketini grebilirsiniz. Yldrm iareti mar basma ann gsterir. Motor resmi siyaha dndnde ve ekzos ksmndan duman animasyonu dizelin altn gsterir. Ayar ksmna girmek iin AYAR yazsnn yannda ki sol oka, gemi arza durumlarn grmek iin ALARM yazsnn yannda ki sa oka basmanz gerekir. En altta saat olarak gsterilen dizelin alma sresini gsterir. AYAR ksm ifreyle girilen blm olup, test zamannn ve sistem zaman ayarlarnn yapld sayfalara ulamanz salar. ALARM sayfas ise gemi arza bilgilerine ulamanz salar. Yldrm iareti ile birlikte 1.AK, ya da 2.AK yazs marn hangi ak ile basldn gsterir. M.A (Mar arzas) , Y.B (Ya basnc dk) , Y.H (Yksek hararet) , A.H (Ar hz) , Y.M (Yakt bitti) arzalarn harf olarak gsterir. Bu arzalar ayrca animasyonlu olarakta olutuunda gsterir. Herhangi bir tua basldnda animasyon ortadan kalkar ve ekranda arzann devam ettiini gsterir. 17. 17 ALARM GEM: Gemi zaman arza durumlarn gerek zaman saatli olarak izlemenize imkn tanr. Son 200 arza. Ana menden ALARM tuuna baslr, aa ok ile dier arza bilgilerine, hangi gn ve saatte ne arza olmu grlebilir. ARIZA DURUMLARINDA ANA EKRANDA IKAN ANMASYONLU KAZLAR. Yakt Minimum.(Yakt kontrol edin) Yakt deposunda amandra varsa etkin olur. 18. 18 Mar Basmyor. Sistem otomatik testte 6 kere mar denemesi yapm ve mar basmamsa bu alarm kar. Yakt gitmiyordur. Selenoid valf arzaldr, enerji gitmiyordur, yakt yoktur, hava yapmtr. Dk Ya Basnc Ya ubuunu kontrol edin. Ya eksiktir, ya evsafn kaybetmitir, ya miri arzaldr. Yksek Hararet Ya basnc dktr, pompada skma vardr, mekanik aksamda sorun vardr. 19. 19 Ar Hz Bu ikaz sadece ar hzlerleri olan dizellerde grlebilir. Ar hzda devir ayarn kontrol edilmesi ve mekanik sabitlemenin yeniden yaplmas gerekir. GENEL ARIZA BLGLER VE PRATK ZMLER: 1- Dizel alt fakat mar basmaya devam ediyor: Panoda SR rlesine dizel altnda 12V gelmiyor olabilir. Dizel motorun devri ok dktr. Ya da SR rlesi titreimden yerinden km olabilir. arj dinamosu ya da konjektr dizel altnda 12V retmiyordur. Kablolar yerinden km olabilir. 2- Basnca ulald halde dizel otomatik durmuyor: Manuel stoplama yapn, dizel yine durmazsa, stop selenoidi arzal olabilir, enerji gitmiyor olabilir, AYAR SAYFASI3 de; DURMA ve DUR. TEST zaman ayar ok dk ayarlanmtr. ST rlesi arzal, olabilir, kablolar kontrol edin. 3- Mar rlesi ektii halde mar sesi gelmiyor: Mar otomatii arzal olabilir, Mar motoru arzal olabilir, Mar motor kablosu titreimden yerinden km olabilir. 4- Otomatik testte selenoid valf ekmiyor ya da ekili kalyor: TV rlesi yapm yada rle arzal olabilir, selenoid valf arzal olabilir, PLC k vermiyor olabilir. 5- Akler 10V alt gsteriyor: Tm sigortalar kapatp voltmetre skalasn ( 0 ) deerini doru ayarlayp tekrar an. Dk gstermeye devam ediyorsa pano iinde ki Redresr lambasnn yandndan ve 12V k verdiinden emin olun.220V giri ve buna bal pano iinde ki sigortalar kontrol edin. 6- Elle Mar Basmyor: Mar butonlarndan nce Elle Start 01 butonunun 1 konumunda olmasna dikkat edin. Butonlar k vermiyor ya da mar rleleri arzal olabilir. Kablolar kontrol edin. 7- PLC mar annda ekran kararyor: Demeraj rlesi arzaldr, akler 10 Volt ve altndadr. arj kontrol edin. Dikkat Edilecek Hususlar: Yeterli su stounuzun olduunu srekli kontrol edin. (Susuz korumas yoktur) Dizel motorun ya ve mazotunu srekli kontrol ediniz Elektrik panosunun 220V giriini kesinlikle kesmeyiniz. Dizel motorun devrini fabrika ayarlar dnda ayarlamaynz. Basn ayarlarnz ve zaman ayarlarnz doru ayarlaynz. 20. 20 21. 22 DKKAT ALFEN hidrofor sistemleri tama esnasnda meydana gelebilecek zararlar nlemek iin destek malzemeleri kullanlarak paketleme yaplmaktadr. Tama srasnda zarar verici etken ve uygulamalardan uzak durulmaldr. rn paketlerinin tanmas srasnda elektronik ve mekanik aksamlarnn zarar grmesi gz nne alnarak dikkat edilmesi gerekmektedir. ALFEN Hidrofor sistemleri nakliye srasnda, dik olarak arplma ve hasar grmeyecek ekilde forklift, hidrolik araba ile alttan tanmal veya zel dzenek ile stten tanmaldr. stten tamalarda rnn altnda kalacak ekilde durmaynz ve uzun sreli rn havada askda brakmaynz. Hibir ekilde devirerek, srkleyerek ve ana mamule yk bindirerek tama ve nakliye yapmaynz. Tama ve kurulum srasnda, hidrofor asesi zerindeki tama kulaklarn veya deliklerini kullannz. 22. 23 RETC FRMA VE MERKEZ SERVS STASYONU ALFEN MAKNA ve ARMATR SANAY A.. stanbul Deri Organize Yan Sanayi Blgesi 3 Nolu Giri YB-17 No:22 Orhanl Tuzla 34956 STANBUL Tel : 0216 312 11 28 Fax : 0216 312 79 30 E-mail : [email protected]