of 26 /26
ORACLE 11 G INSTANCE YÖNETİMİ

Oracle 11g Distince

Embed Size (px)

Text of Oracle 11g Distince

Page 1: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G INSTANCE YÖNETİMİ

Page 2: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G INSTANCE YÖNETİMİ

Çalışmakta olan bir Oracle lig veritabanının, instance adı verilen ve SGA, PGA ve de arka plan işlemlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir bileşene sahip olduğunu hatırlayalım. Başka bir anlatımla, kapalı olan bir Oracle 11 g veritabanını açarak başlattığınız zaman, aslında instance bileşenini başlatmış olursunuz.

Page 3: Oracle 11g Distince

ENTERPRİSE MANAGER DATABASE CONTROL SERVİSİNİN BAŞLATILMASI

2. Bölüm'de %ORACLE_HOME% için ortam değişkeni ekleme işlemi anlatılmaktadır. %ORACLE_SID% ortam değişkenini tanımlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:1.Windows Başlat menusunu tıklayın ve ardından Çalıştır (Run) seçeneğini tıklayın.2.Çalıştır metin kutusunda sysdm.cpl yazıp klavyede Enter tuşuna basın.

Page 4: Oracle 11g Distince

ENTERPRİSE MANAGER DATABASE CONTROL SERVİSİNİN BAŞLATILMASI

3. Sistem Özellikleri (System Properties) penceresi ekrana gelecektir. Burada yer alan Gelişmiş (Advanced) sekmesini tıklayın ve ardından Ortam Değişkenleri (Environment Variables) düğmesini tıklayın.

Page 5: Oracle 11g Distince

ENTERPRİSE MANAGER DATABASE CONTROL SERVİSİNİN BAŞLATILMASI

4. Ortam Değişkenleri penceresi görüntülenecektir. Alt kısımda yer alan Sistem Değişkenleri (System Variables) başlıklı listede, tüm Windows kullanıcıları için geçerli olacak değişkenler bulunmaktadır. Pencerenin alt kısmında yer alan Yeni düğmesini tıklayın.

Page 6: Oracle 11g Distince

ENTERPRİSE MANAGER DATABASE CONTROL SERVİSİNİN BAŞLATILMASI

5-Yeni Sistem Değişkeni (New System Variable) isimli pencere ekrana gelecektir. Burada yer alan Değişken Adı (Variable Name) metin ku-tusuna %ORACLE_SİD% yazın. Değişken Değeri (Variable Value) metin kutusuna ise, Oracle lig Database Server kurulumunu gerçekleştirirken belirlemiş olduğunuz SID adını yazın.

Page 7: Oracle 11g Distince

ENTERPRİSE MANAGER DATABASE CONTROL SERVİSİNİN BAŞLATILMASI

Aşağıdaki adımları izleyerek, Oracle Enterprise Manager Database Control servisinin çalışır durumda olup olmadığını öğrenebilirsiniz: 1.Windows Başlat menusunu tıklayın ve ardından Çalıştır (Run) seçeneğini tıklayın.2.Çalıştır (Run) metin kutusuna cmd yazıp klavyede Enter tuşuna basın.

Page 8: Oracle 11g Distince

ENTERPRİSE MANAGER DATABASE CONTROL SERVİSİNİN BAŞLATILMASI

EMCTL STATUS DBCONSOLE

4.Kısa bir süre bekledikten sonra Enterprise Manager Database Control servisinin çalışıp çalışmadığına dair bir ileti görüntülenecektir. Eğer buradaki birkaç bilgi satırının arasında "Database Control service is running"bilgisine rastlarsanız, EMCTL çalışır durumda demektir.

Page 9: Oracle 11g Distince

ENTERPRİSE MANAGER DATABASE CONTROL SERVİSİNİN BAŞLATILMASI

Page 10: Oracle 11g Distince

ENTERPRİSE MANAGER DATABASE CONTROL SERVİSİNİN BAŞLATILMASI

Eğer EMCTL servisi çalışmıyorsa, bu durumda servisi sizin başlatmanız gerekir. Varsayılan olarak Oracle lig Database Server Windows sürümündeki Oracle Enterprise Manager Database Control servisi otomatik olarak başlayacak biçimde yapılandırılmıştır. Ancak, çalışmayan bir Database Control servisini elle başlatmak isterseniz şu adımları izleyebilirsiniz:1. Windows Başlat menusunu tıklayın ve ardından Çalıştır (Run) seçeneğini tıklayın.2. Çalıştır (Run) metin kutusuna cmd yazıp klavyede Enter tuşuna basın.3. Windows komut istemi penceresi görüntülenecektir. Komut isteminde şu komutu yazıp klavyede Enter tuşuna basarak Enterprise Manager Database Control servisini başlatabilirsiniz.

Page 11: Oracle 11g Distince

ENTERPRİSE MANAGER DATABASE CONTROL SERVİSİNİN BAŞLATILMASI

EMCTL START DBCONSOLE

Page 12: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G LİSTENER SERVİSİNİN YÖNETİLMESİ

Şu adımları izleyerek Oracle 11 g Listener servisinin çalışma durumunu denetleyebilirsiniz:1- Windows Başlat menusunu tıklayın ve ardından Çalıştır (Run) seçeneğini tıklayın.2- Çalıştır metin kutusuna cmd yazın ve klavyede Enter tuşuna basın.3- Komut istemi penceresi ekrana gelecektir. Burada aşağıdaki komutu yazın ve klavyede enter tuşuna basın:

Page 13: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G LİSTENER SERVİSİNİN YÖNETİLMESİ

LSNRCTL STATUS

Page 14: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G LİSTENER SERVİSİNİN YÖNETİLMESİ

Windows komut istemini her çalıştırmanızda, eğer sistem ortam değişkenleri tanımlı değilse, SET komutuyla sadece o komut istemi penceresi açık kaldığı sürece geçerli olacak ortam değişkenlerini yapılandırabilirsiniz.Bunun için aşağıdaki komutu kullanın: SET ORACLE_SID = orcl

Page 15: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G LİSTENER SERVİSİNİN YÖNETİLMESİ

Page 16: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G LİSTENER SERVİSİNİN YÖNETİLMESİ

https://bilgisayar_adı:1158/emBuradaki bilgisayar_adı, kullanmakta olduğunuz Windows Server yüklü olan sunucunun host adıdır. Bilgisayar adını kısa yoldan öğrenmek için bir komut istemi penceresinde şu komutu kullanabilirsiniz:Hostname

Page 17: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G LİSTENER SERVİSİNİN YÖNETİLMESİ

Page 18: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G LİSTENER SERVİSİNİN YÖNETİLMESİ

Aşağıdaki adımları takip ederek, Sistem Özellikleri penceresini görüntüleyebilir ve kullanmakta olduğunuz Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarın tam adını öğrenebilirsiniz:1.Windows Başlat menusunu tıklayın ve ardından Çalıştır (Run) seçeneğini tıklayın.2.Çalıştır metin kutusuna sysdm.cpl yazın ve klavyede Enter tuşuna basın.3.Sistem Özellikleri (System Properties) penceresi ekrana gelecektir. Burada yer alan Bilgisayar Adı (Computer Name) sekmesini tıklayın.

Page 19: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G LİSTENER SERVİSİNİN YÖNETİLMESİ

Page 20: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G LİSTENER SERVİSİNİN YÖNETİLMESİ

Username metin kutusuna SYS, Password metin kutusuna da SYS kullanıcısı için Oracle 11 g Database Server kurulumu sırasında belirlemiş olduğunuz parolayı yazın. Ardından, Connect As menü listesini tıklayarak SYSDBA seçeneğini tıklayın.

Page 21: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G LİSTENER SERVİSİNİN YÖNETİLMESİ

Oracle Enterprise Manager Database Control kullanıcı arabiriminde, Oracle 11 g veritabanı yönetimine ait işlemler çeşitli sekmeler altında toplanmıştır. Oturum açtıktan hemen sonra görüntülenecek olan pencere Home sekmesine aittir. Bu pencerede, Oracle lig veritabanı tarafından tespit edilen bazı sakıncalı durumlar bulunuyorsa, ilgili uyarı iletileri Alerts başlığı altında görüntülenecektir.

Page 22: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G LİSTENER SERVİSİNİN YÖNETİLMESİ

Page 23: Oracle 11g Distince

ORACLE 11G VERİTABANININ BAŞLATILMASI

Oracle 11 g veritabanı, önce NOMOUNT moduna geçerek SGA bellek alanlarını atayacak ve arka plan işlemlerini başlatacaktır. Bunun ardından veritabanı, controlfile içindeki bilgileri okuyarak datafile dosyalarının ve redo log dosyalarının spfile dosyasında belirtilen konumlarında olup olmadıklarını denetler ve MOUNT moduna geçiş yapar. Son aşamada ise datafile dosyalarının, online redo log dosyalarının ve archive-log dosyalarının sağlık durumları denetlenir ve dosyalarda bir bozukluk (corruption) tespit edilmezse veritabanı OPEN moda geçerek tam olarak çalışır duruma gelir.

Page 24: Oracle 11g Distince

ORACLE 11G VERİTABANININ BAŞLATILMASI

Page 25: Oracle 11g Distince

ORACLE 11 G VERİTABANININ KAPATILMASI

Oracle veritabanı kapatılırken, başlangıçta izlenen adımlar tersine doğru takip edilerek kapatma işlemi gerçekleştirilir, ancak başlangıçtan farklı olarak bu adımları tek tek gerçekleştirmek yerine tek seferde kapatma işlemini yerine getiririz. Sırasıyla önce veritabanı OPEN modun-dan çıkarak MOUNT moduna geçecek, ardından MOUNT modundan çıkarak NOMOUNT moduna geçecektir. Son aşamada ise SGA bellek alanları boşaltılarak ve arka plan işlemleri durdurularak veritabanı tamamen kapatılacaktır. Veritabanı kapanışının son aşamasına SHUTDOWN modu adı verilmektedir.

Page 26: Oracle 11g Distince

TEŞEKKÜRLER

MERVE BALCIENES TÜRK O.EMRE AYTEN