Programmatic buying fejl‘d©st¶rt©neti anal³gia

  • View
    172

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Programmatic buying fejl‘d©st¶rt©neti anal³gia

1. Programmatic Buying fejldstrtneti analgia Ispnky Viola Sanoma Media Budapest Zrt. 2. 12 May 2014 Presentationname2 Kezdetek 3. Kezdetek HughJamie Oliver 4. 12 May 20144 Az ad network modell megjelense Programmaticbuying Hirdet / gynksg Kiad Ad network Ad network Ad network 5. Az ad network modell megjelense 6. 12 May 20146 A jelenlegi helyzet Programmaticbuying Hirdet / gynksg Kiad Ad exchange Ad network SSPDSPATD 7. A jelenlegi helyzet