Click here to load reader

Raport "kupuje w internecie 2014"

 • View
  291

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Raport eCommerce Polska

Text of Raport "kupuje w internecie 2014"

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 1

  RAPORT: KUPUJ W INTERNECIE 2014

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 2 rdo: gemiusAudience, 05.2014 Dane dla populacji w wieku 7-75 lat.

  12,7 mln (59% internautw) odwiedza eSklepy

  17 mln (78% internautw) odwiedza serwisy eCommerce

  21,6 mln internautw (64% populacji)

  Internauci w Polsce

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 3

  rdo: gemiusAudience, 05.2014 GUS, Narodowy Spis powszechny Ludnoci i Mieszka 2011, Warszawa 2013

  Demografia w e-commerce

  12%

  25%

  26%

  16%

  11%

  10%

  8%

  14%

  17%

  14%

  15%

  33%

  10%

  17%

  23%

  21%

  14%

  15%

  9%

  15%

  19%

  15%

  15%

  26%

  51%

  49%

  online offline online offline

  7 - 14

  15 - 24

  25 - 34

  35 - 44

  45 - 54

  55+

  7 - 14

  15 - 24

  25 - 34

  35 - 44

  45 - 54

  55+

  Osoby odwiedzajce kategori e-commerce to przede wszystkim osoby w wieku 25-34, podczas gdy oglna struktura demograficzna Polski pokazuje, e najwiksz grup w Polsce stanowi osoby w wieku 55+.

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 4

  05.2014 05.2013

  Najbardziej popularne kategorie e-commerce w Polsce

  rdo: gemiusAudience, 05.2014 i 05.2013

  9% 6%

  Opinie o sklepach

  i produktach

  Zakupy

  grupowe Promocje

  i wyprzedae Pasae

  handlowe

  Porwnywarki cen

  Aukcje

  i narzdzia aukcyjne

  e-Sklepy

  17%

  11% 11% 11% 10% 14%

  38% 34%

  59% 59% 61%

  58%

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 5

  W zestawieniu porwnano iloci internatw w danych kategoriach wedug gemiusAudience w okresach 06.2009 i 06.2014. Ze wzgldu na brak w badaniu

  w 06.2014 kategorii Zakupy Grupowe, Opinie o sklepach i produktach oraz Promocje i wyprzedae, dla kategorii tych przyjto inne okresy porwnawcze.

  Dane dla kategorii Zakupy grupowe przedstawiono dla okresw: 02.2011 i 06.2014. Dane dla kategorii Opinie o sklepach i produktach przedstawiono dla okresw:

  12.2010 i 06.2014. Dane dla kategorii Promocje i wyprzedae przedstawiono dla okresw: 08.2009 i 06.2014

  rdo: gemiusAudience 06.2009-06.2014

  Najbardziej popularne kategorie e-commerce w Polsce trendy 5 letnie

  + 30% + 20% + 21% - 37%

  - 36% + 28% + 757% + 36% + 43%

  Opinie o sklepach

  i produktach

  Pasae handlowe

  Promocje

  i wyprzedae E-commerce E-Sklepy

  Internet Aukcje i narzdzia aukcyjne

  Porwnywarki cen Zakupy grupowe

  W cigu ostatnich 5 lat, liczba internautw zainteresowanych tematyk e-commerce, wzrosa z 13 079 701 do 17 727 596, czyli 36%, podczas gdy liczba internatw wzrosa w tym okresie o 30%.

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 6

  Mczyzna Kobieta

  rdo: gemiusAudience, 06.2014

  Struktura demograficzna wybranych kategorii e-commerce w Polsce

  52% 48%

  E-

  commerce

  Sklepy Aukcje

  i narzdzia aukcyjne

  Opinie

  o sklepach

  i

  produktach

  Promocje

  i

  wyprzedae

  Porwnywarki cen

  Zakupy

  grupowe

  Pasae handlowe

  53%

  47% 51% 49%

  55%

  45%

  55%

  45%

  56%

  44%

  50% 50%

  58%

  42%

  Kategoria E-commerce jest odwiedzana w 52% przez kobiety i 48% przez mczyzn, podczas gdy Zakupy Grupowe s odwiedzane w 58% przez kobiety i 42% przez mczyzn.

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 7 rdo: gemiusAudience, 05.2014

  Odzie

  Sklepy wielobranowe

  AGD/RTV/Elektronika, Fotografia, Komputery

  Inne o okrelonym profilu

  Literatura, muzyka, film

  Apteki internetowe

  Perfumy i kosmetyki

  Produkty dla dzieci i zabawki

  28%

  25%

  24%

  19%

  15%

  8%

  8%

  4%

  Top kategorie e-sklepw (zasig wrd internautw)

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 8

  + 460%

  + 233%

  + 213%

  + 86%

  + 81%

  + 74%

  + 56%

  + 55%

  + 47%

  + 28%

  rdo: gemiusAudience, 05.2014

  Perfumy i kosmetyki

  Produkty dla dzieci i zabawki

  Sklepy wielobranowe

  Inne o okrelonym profilu

  AGD, RTV, Elektronika, Fotografia, Komputery

  Odzie

  Apteki internetowe

  Bilety

  Sklepy motoryzacyjne

  Banki zdj, odbitki o gadety ze zdjciami

  Najbardziej popularne kategorie e-sklepw w Polsce trendy 5 letnie

  W cigu ostatnich 5 lat, popularno sklepw internetowych z kategorii Perfumy i Kosmetyki wzrosa prawie piciokrotnie. Jest to zwizane m.in.. z faktem, e sieci drogeryjne i kosmetyczne dopiero od niedawna zainteresoway si obecnoci w kanale online.

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 9

  Struktura demograficzna wybranych kategorii e-sklepw w Polsce

  rdo: gemiusAudience, 05.2014

  57,66% 45,84% 60,65% 71,64% 63,44% 61,61%

  42,34% 54,16% 39,35% 28,36% 36,56% 38,39%

  Kobiety czciej odwiedzaj e-Sklepy z kategorii: literatura, muzyka, film, apteki internetowe, biuteria, odzie, produkty dla dzieci i zabawki. Mczyni za stanowi wiksz cz (54%) internautw zainteresowanych e-Sklepami z kategorii AGD, RTV, Elektronika, Fotografia, Komputery.

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 10

  wita w e-commerce trendy

  rdo: gemiusAudience, 10.2013 i 12.2013

  2,51% 1,64% 0,18%

  25,83%

  5,83%

  Wzrost grudzie do padziernik

  Pro

  mo

  cje

  i w

  yp

  rze

  da

  e

  Op

  inie

  o s

  kle

  pa

  ch

  i p

  rod

  ukta

  ch

  Skle

  py

  Po

  rw

  nyw

  ark

  i

  ce

  n

  Au

  kcje

  i n

  arz

  d

  zia

  a

  ukcyjn

  e

  Kategoria Promocje i wyprzedae w grudniu jest odwiedzana przez 26% wicej internatw ni w padzierniku.

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 11

  wita w e-sklepach trendy

  Wzrost grudzie do padziernik

  Pe

  rfu

  my i k

  osm

  ety

  ki

  Pro

  du

  kty

  dla

  dzie

  ci

  i z

  ab

  aw

  ki

  Bro

  i m

  ilita

  ria

  Ero

  tyka

  AG

  D,

  RT

  V, E

  lektr

  on

  ika,

  Foto

  gra

  fia, K

  om

  pu

  tery

  Ba

  nki z

  dj

  ,

  od

  bitki

  i ga

  de

  ty z

  e z

  dj

  cia

  mi

  Skle

  py

  wie

  lob

  ran

  o

  we

  Lite

  ratu

  ra,

  mu

  zyka

  , film

  y

  Inn

  e s

  kle

  py

  o o

  kre

  lo

  nym

  pro

  filu

  195,16%

  71,51% 56,87%

  35,89% 31,80% 25,23% 17,59% 12,46% 5,14%

  rdo: gemiusAudience, 10.2013 i 12.2013

  Najwikszym wzrostem zainteresowania w okresie witecznym ciesz si kategorie: perfumy i kosmetyki, produkty dla dzieci i zabawki, bro i militaria, erotyka oraz AGD, RTV, elektronika, fotografia, komputery. Kategoria perfumy i kosmetyki w grudniu jest odwiedzana przez prawie 3 razy wiksza liczb internautw ni w padzierniku. (W padzierniku 2013 kategori t odwiedzio 627 254 internatw, za w grudniu 2013 a 1 851 402).

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 12

  Czynniki motywujce do zakupw online

  rdo: Raport E-commerce w Polsce 2014, Gemius dla E-commerce Polska, N= 1500

  86% 81% 81%

  Internauci ceni zakupy online przede wszystkim za dostpno przez ca dob, moliwo dostawy do domu oraz atwo porwnywania ofert.

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 13

  Efekt ROPO (research online purchase offline)

  rdo: Raport E-commerce w Polsce 2014, Gemius dla E-commerce Polska, N= 1500

  56% 45% 43% 37%

  36% 35% 28% 25% 21%

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 14 rdo: Raport E-commerce w Polsce 2014, Gemius dla E-commerce Polska, N= 1500

  57% 43% 38% 38%

  37% 30% 28% 21%

  Odwrcony efekt ROPO

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 15 rdo: Raport E-commerce w Polsce 2014, Gemius dla E-commerce Polska, N= 1500

  Ile polscy e-klienci wydaj miesicznie na zakupy online?

  590PLN 302PLN 133PLN 90PLN

  89PLN 56PLN 49PLN 49PLN

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 16

  45% 13%

  rdo: Raport E-commerce w Polsce 2014, Gemius dla E-commerce Polska, N= 1500

  Polscy internauci korzystaj take z zagranicznych e-sklepw

  45% ankietowanych internatw kupowao produkty lub usugi za porednictwem polskich e-sklepw, za 13% ankietowanych korzystao take z zagranicznych serwisw w tym celu.

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 17

  Informacja o akcji KUPUJE W INTERNECIE

  KUPUJ W INTERNECIE jest drug edycj akcji edukacyjnej Izby Gospodarki Elektronicznej. Jej celem jest pokazanie Konsumentom, e zakupy w Internecie s atwe, szybkie i wygodne. Za pomoc obrazw, dwikw i sw bdziemy przeprowadza Uytkownikw przez kolejne etapy procesu zakupowego. Pokaemy jak zapewni sobie najwyszy stopie bezpieczestwa podczas zakupw w Internecie. Kampania ma charakter cykliczny. Tegoroczna akcja promocyjna odbdzie si w listopadzie. Edukacja Konsumentw trwa przez cay rok.

  KUPUJ W INTERNECIE pokazuje, e zakupy przez Internet s:

  szybkie

  atwe

  wygodne

  Grupa docelowa: Internauci, ktrzy jeszcze nie dokonuj zakupw online Konsumenci, ktrzy robi zakupy w sklepach stacjonarnych

  www.kupujewinternecie.info.pl

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 18

  Partnerzy akcji KUPUJE W INTERNECIE 2014

  Patronat Honorowy Patronat Merytoryczny

  Patronat Medialny

  Partnerzy

 • e-Izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ | 19

  DZIKUJEMY

  [email protected]

  www.ecommercepolska.pl www.kupujewinternecie.info.pl