Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen

  • View
    2.035

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Last ned presentasjonen fra presse- og analytikerkonferansen torsdag 13. februar 2014.

Text of Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen

  • 1.4. kvartal og forelpig regnskap 2013SpareBank 1 Gruppen13. februar 2014 - Kirsten Ideben, adm. direktr

2. Nkkeltall Resultat fr skatt i kvartalet (MNOK)*Annualisert egenkapitalavkastning (%)2Resultat fr skatt for ret (MNOK)Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%)* For sammenligningsforml vises resultat fr skatt for konsernet for 4. kvartal 2010-2013 ekskl. SpareBank 1 Markets 3. Betydelig resultatfremgang Resultat fr skatt (MNOK)3 4. Forretningsomrde Forsikring 4Rekordr i Forsikring 5. Forretningsomrde Forsikring (liv og skade samlet)Prosessforbedring gir lav CR og hy lnnsomhet Brutto combined ratio risikoforsikring i kvartalet (%)Combined ratio risikoforsikring Per 4.kvartal 2013 74,8 %82,6 %83,3 %84,3 %84,5 %578,0 %80,4 %Realiserte kostnadseffekter av sammensling av forretningsomrdene (MNOK)Per 3. kvartal 201385,5 %87,8 %88,7 %*SpareBank 1s tall for risikoforsikring inkl. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern + personrisikoprodukter juridisk hjemmehrende i SB1 Forsikring AS (tidl. SB1 Liv AS) 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)Solid rsresultat og ferdig oppreservert p kollektiv YTP Resultat fr skatt i kvartalet (MNOK)Utvikling i bufferkapitalen per kvartal (%) 17,8 16,3 14,82. kv 201213,63. kv 20124. kv 201214,81. kv 2013Kjernekap. utover minstekrav TilleggsavsetningerHovedtall for 2013 (2012) i MNOKBrutto premieinntekter:16,415,52. kv 20133. kv 2013Delrsresultat KursreguleringsfondMarkedsandel personforsikring 3. kv 2013 (3. kv 2012) Livsforsikring, ufrepensjon og ufrekapital3 860 (3 610) PlassSelskapMarkedsandel Nytegnet premie 343 (316) MNOKRisikoresultat:416 (291)Administrasjonsresultat:-80 (-56)1 -SpareBank 128,4 % (29,5 %)Renteresultat:477 (269)2 -Gjensidige21,1% (18,7 %)Resultat fr skatt:638 (479)3 -Frende13,5 % (11,1%)Egenkapitalavkastning 64. kv 201319,7 %4 -Nordea12,8 % (15,7%)5 -Eika8,0 % (7,01%) 7. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern (skadeforsikringsvirksomheten)Resultat fr skatt doblet fra 2012 grunnet prosessforbedringer og reduserte driftskostnader Resultat fr skatt i kvartalet (MNOK)Realiserte effekter Skadekostnadsprosjekt (MNOK)Hovedtall for 2013 (2012) i MNOKBrutto premieinntekter: Forsikringsresultat:800 (62)Netto finansresultat498 (538)Resultat fr skatt:1.244 (619)Egenkapitalavkastning 75.404 (5.600)24,2 %MNOK 776 i avviklingsgevinster i 2013 Hvorav MNOK 493 treffer forsikringsresultatet.*Endelig ml ligger mellom MNOK 250-300, men er ikke tidsbestemt enda 8. ODIN Forvaltning AS 8Betydelig bedret resultat i 2013 som flge av kt forvaltningskapital og kostnadsreduksjoner 9. ODIN Forvaltning Resultatet styrket betydelig grunnet kt forvaltningskapital og kostnadsreduksjoner Resultat fr skatt i kvartalet (MNOK)Hovedtall for 2013 (2012) i MNOKDriftsinntekter:290 (257)Resultat fr skatt:51 (-20)Forvaltningskapital:32.764 (24.803)Egenkapitalavkastning27,4 %9Avkastning aksjefond hittil i r (%)Markedsandel aksje- og kombinasjonsfond hittil i r (%) 10. Fordringsadministrasjon 10God inntjening innenfor factoring og porteflje, nedskrivning av IT-system tynger inkassoselskapet 11. FordringsadministrasjonGod inntjening innenfor factoring og porteflje. Omstilling i inkassovirksomheten Resultat fr skatt i kvartalet (MNOK) Factoring og Porteflje - 20% kning i inntektene p bakgrunn av kt klientomsetning og vekst i utln i Factoring - 30% vekst i portefljevolum og hy innfordring gir solid resultatvekst i Portefljevirksomheten. - Resultat fr skatt kt fra MNOK 12 til MNOK 23 siden 2012. Inkasso ret preget av strre omstillinger som skal bidra til kt konkurransekraft - 12% vekst i saksinngangen har gitt hyere inkassoinntekter. - Nedskriving av egenutviklet software med MNOK 38 i 4.kvartal tynger resultatet - Korrigert for engangsposter ville resultatet vrt svakt positivt 11 12. Utbetalte provisjoner fra SpareBank 1 Gruppen utgjr et betydelig bidrag til bankenes inntekter Utbetalte provisjoner til SpareBank 1-bankene (MNOK)943 80712824 13. Best p egenkapitalavkastning2013Gjennomsnitt2010-2012SpareBank 1 Gruppen20,3%12,8%Gjensidige14,1 %14,2 %Handelsbanken13,9 %13,8 %DNB13,2 %12,2 %Storebrand12,1 %8,1 %Nordea11,0 %11,5 %Danske Bank5,0 %2,9 %Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt mlt mot utvalgt liga av nordiske finanskonsern13 14. Takk for oppmerksomheten! Kirsten Ideben14 15. Appendiks 16. Eier- og selskapsstrukturen i SpareBank 1-alliansen Eiere og alliansepartnere:Samarbeidende lokale sparebanker:SamSpar 19,5 %19,5 %Bank 1 Oslo Akershus*19,5 %11 %SpareBank 1 Gruppen AS*1,4 %19,5 %9,6 %Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA*BN Bank*SpareBank 1 Boligkreditt*SpareBank 1 Forsikring livs- og skadeforsikringODIN Forvaltning SpareBank 1 Nringskreditt*fondsforvaltningSpareBank 1 Medlemskort SpareBank 1 Kredittkort*forvaltning av LOfavrSpareBank 1 Gruppen Finans SpareBank 1 Markets*factoring og portefljekjpConectoSelskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobillsninger, merkevare- og markedsfringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, Kreditt/Stavanger Lring/Troms EiendomsMegler 1 NorgeSpareBank 1 Kundesenterinkasso * Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler:SpareBank 1 Verdipapirservice * Felleseid konsern med heleide produktselskaper:16* Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen 17. Resultat per 4. kvartal 2013Belp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene fr skatt -SpareBank 1 Forsikring AS -SpareBank 1 Skadeforsikring konsern -ODIN Forvaltning AS -SpareBank 1 Medlemskort AS -Fordringsadministrasjon -Konsernjusteringer Netto driftskostnader i morselskapet Netto finanskostnader i morselskapet Merverdiavskrivninger RESULTAT FR SKATT FRA VIDEREFRT VIRKSOMHET*) Skattekostnad fra viderefrt virksomhet RESULTAT FRA VIDEREFRT VIRKSOMHET Resultat fra avviklet virksomhet**) RESULTAT ETTER SKATT4. kvartal 2013 2012152,2 429,1 20,4 1,4 -35,4 -47,2 -29,3 -21,5 -26,5 443,2 -163,6 279,6 0,0 279,699,0 197,9 -20,3 2,4 8,1 -1,3 -18,4 -18,6 0,0 248,6 -283,6 -34,9 -12,7 -47,6ret 2013638,4 1 243,5 51,5 9,6 -28,4 -65,7 -80,0 -80,3 -29,3 1 659,3 -408,7 1 250,6 -150,7 1 100,02012479,4 618,9 -20,4 10,4 28,8 -12,1 -75,1 -74,7 0,0 955,1 -387,4 567,7 -124,4 443,4*) For sammenligningsforml, vises tallene for 2012 og i 4. kvartal 2013 eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 frste mneder og nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som flge av salg av SpareBank 1 Markets i 3. kvartal 2013.17 18. SpareBank 1 Gruppen konsernNkkeltall4. kv 2013 SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) Kapitaldekning per kvartal (%) Kjernekapitaldekning per kvartal (%) Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) Administrasjonsresultat (MNOK) Renteresultat (MNOK) Resultat etter skatt (MNOK) Bufferkapital inkl. rets resultat per kvartal (%) * Kapitaldekning per kvartal (%) Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) Netto finansinntekter (MNOK) Resultat etter skatt (MNOK) Skadeprosent f.e.r (%) Kostnadsprosent f.e.r (%) Combined ratio f.e.r (%) Bestandspremie (MNOK) ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) Resultat etter skatt (MNOK) Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) Markedsandel aksjefond per kvartal (%) Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) Resultat etter skatt Conecto (MNOK)183. kv 20132. kv 20131. kv 20134. kv 20123. kv 20122. kv 20121. kv 2012ret 2012289,2 20,3 % 20,5 % 19,1 %418,2 20,5 % 15,0 % 13,6 %87,1 15,6 % 14,6 % 13,1 %315,0 23,1 % 14,0 % 12,6 %-47,6 8,7 % 14,6 % 13,1 %227,7 12,7 % 16,7 % 15,3 %63,4 10,5 % 15,9 % 14,5 %199,9 15,9 % 14,8 % 13,1 %443,4 8,7 % 14,6 % 13,1 %124,7 -77,7 171,3 139,9 16,4 % 19,80 % 983,6106,8 9,1 101,0 158,8 17,8 % 17,8 % 923,4104,3 -10,9 38,1 93,4 15,5 % 17,6 % 718,580,7 -0,2 166,3 136,4 14,8 % 18,0 % 701,189,8 -26,7 51,2 -154,4 13,6 % 18,5 % 590,079,7 -3,1 97,3 128,7 16,3 % 19,0 % 555,592,6 -19,0 47,0 89,1 14,8 % 20,0 % 389,629,4 -7,5 73,2 125,8 12,8 % 17,5 % 465,9291,5 -56,2 268,8 189,2 13,6 % 18,5 % 590,0379,3 128,2 245,6 38,7 % 18,9 % 57,6 % 5211230,3 129,1 302,3 64,3 % 16,4 % 80,7 % 5 28398,1 70,7 115,9 73,4 % 18,9 % 92,3 % 5 30891,7 170,1 219,4 73,3 % 18,3 % 91,7 % 5 32525,8 119,8 151,8 69,1 % 24,4 % 93,4 % 5 44624,9 172,8 142,6 81,4 % 20,2 % 101,5 % 5 45531,1 51,0 42,2 78,0 % 18,5 % 96,5 % 5 407-19,5 194,0 139,5 84,9 % 16,7 % 101,6 % 5 32862,4 537,6 476,1 78,3 % 20,0 % 98,2 % 5 44679,1 14,8 32 764 8,3 % 4,8 %74,5 10,8 30 416 8,6 % 5,0 %69,2 5,6 27 318 8,1 % 5,0 %66,7 6,1 27 741 8,4 % 4,8 %62,5 -18,6 24 803 8,2 % 4,4 %64,0 1,4 24 370 8,3 % 4,0 %63,4 -1,0 23 541 8,4 % 4,1 %67,2 -0,3 26 173 8,9 % 3,8 %257,1 -18,5 24 803 8,2 % 4,4 %-35,4 4,6 -30,52,9 5,9 -3,0-0,7 2,9 -3,62,9 3,3 -0,46,1 4,0 2,13,4 1,8 1,66,0 1,0 5,05,5 2,2 3,321,0 9,0 12,0 19. SpareBank 1 Gruppen konsernKvartalsvise resultater Belp i mill. kroner4. kv 20133. kv 20132. kv 20131. kv 2013Andel resultat fra datterselskapene fr skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS152,2201,7137,0429,1 20,4 1,4 -35,4 -47,2 520,5 -29,3 -21,5 -26,5 443,2 -163,6 279,6 0,0 279,6376,0 15,0 2,6 4,0 -23,1 576,2 -22,6 -23,9 -0,9 528,8 -107,0 421,7 -3,6 418,2173,6 7,7 1,9 -1,0 5,5 324,8 -5,1 -15,5 -1,8 302,3 -85,9 216,3 -129,3 87,1- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern - ODIN Forvaltning AS - SpareBank 1 Medlemskort AS - Fordringsadministrasjon - Konsernjusteringer Sum resultat datterselskaper fr skatt *) Driftskostnader morselskap Netto finans morselskap Merverdiavskrivninger RESULTAT FR SKATT FRA VIDEREFRT VIRKSOMHET *) Skattekostnad fra viderefrt virksomhet RESULTAT FRA VIDEREFRT VIRKSOMHET Resultat fra avviklet virksomhet **) RESULTAT ETTER SKATT4. kv 20123. kv 20122. kv 20121. kv 2012147,499,0144,6141,894,