Tình hình phát triển cây chè tại sơn

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tình hình pt chè

Text of Tình hình phát triển cây chè tại sơn

 • 1. TNH HNH PHT TRIN CY CH TI SN KIM HNG SN H TNH Phng php PRA
 • 2. CNG C V MC CH S lt ct Phn tch kinh t h S VenN Phn tch mng li thng tin Hng pht trin cy ch trong thi gian ti Phn tch mng li thng tin Phn loi xp hng cho im S VenN Tnh hnh tiu th ch S VenN Phn tch kinh t h Phn loi xp hng cho im Tnh hnh sn xut ch S lt ct Biu hng thi gian Phn tch kinh t h Tm hiu c im t nhin, k thut canh tc, tnh hnh t chc qun l vi cy ch Lc s thn bn S thn bn Phn loi kinh t h Tm hiu quy m trng ch CNG C MC CH
 • 3. B CNG C PRA S DNG LC S THN BN S VENN PHN TCH KTH PHN TCH MNG LI THNG TIN PHN LOI XP HNG CHO IM PHN LOI KTH BIU HNG THI GIAN S MT CT S THN BN CY CH SN KIM
 • 4. I. Xem xt s liu th cp
  • Thng qua bo co kinh t x hi, bng thng k din tch t s dng, thng k dn s nm s lc tnh hnh chung v sn xut ch ca x.
  • Xem xt s liu th cp ca trung tm nghin cu v pht trin nng lc ph n dn tc bit c v tr ca lao ng n trong gia nh .
 • 5. II. Chn nhn s thc hin
  • La chn nhm cn b PRA c c nam v n, c trnh chuyn mn, hiu c phong tc tp qun x, 2 3 ngi. (trng nhm, ngi thc y, ngi ghi chp)
  • Nhm nng dn t 5 7 ngi, thng tho giao thng x, a bn a phngnhm nng dn khi la chn cn linh hot thay i ph hp vi mi cng c.
 • 6. III. Phn cng nhim v
  • Phn cng r rng nhim v cho mi cn b PRA
  • Tr li c cc cu hi:
    • Ai l ngi lin h a im v thi gian?
    • Ai s l ngi mi dn n d?
    • Ai l ngi ph trch cng c PRA no?
    • Ai lm cng tc chun b vt dng, dng c cn thit?
 • 7. IV. Thc hin
  • Ngy th nht: xung x tip xc vi cn b a phng v ngi dn, thc hin 4 cng c: lc s thn bn, s thn bn, s lt ct, biu hng thi gian.
  • Ngy th 2: sau khi c bui hp dn ln 1, ngi dn s tch cc tham gia hn. Tin hnh thc hin 2 cng c: phn loi kinh t h; phn loi xp hng cho im
  • Ngy th 3: sau khi c kt qu phn loi HG v bng phn loi, xp hng, cho im chng ti tin hnh kho st su hn vi cng c phn tch HG, s VenN v cng c phn tch mng li thng tin.
 • 8. CNG C LC S THN BN
  • B1: thnh lp nhm nng dn 5 7 ngi, l ngi sng lu nm x, hiu r v x Sn Kim.
  • B2: chn a im l ni i li thun tin, nhiu ngi c kh nng tham gia.
  • B3: chun b dng c nh phn vit, giy A0, bt vit hoc c th linh ng tin hnh trn nn t.
 • 9. CNG C LC S THN BN
  • B4: tin hnh.
  • Cn b PRA hng dn khung m t lch s x (lit k cc s kin theo thi gian) trn mt t v ngh h thc hin.
  • Nng dn t tin hnh lit k s kin, trao i, tho lun.
  • Cn b PRA c th phng vn hoc yu cu nng dn lm r mt s vn nh:
   • Nm thnh lp x?
   • Thnh lp HTX, lm n tp th, sn xut tp trung?
   • Bt u giao khon t cho h, lm n c th?
   • Nm bt u hng chnh sch 135?
   • Nm bt u trin khai trng ch ti x?
   • Nm m ch b nhiu su/ bnh/ bnh l?
   • Tnh hnh m rng din tch trng ch?
 • 10. NGI DN LIT K CC S KIN CN B V NGI DN THO LUN
 • 11. CNG C LC S THN BN
  • Kt qu c sao chp vo giy kh ln. Cng c ny thng tin hnh trong khong 1,5 2h.
 • 12. CNG C S THN BN
  • B1: thnh lp nhm nng dn c nam v n 5 7 ngi, yu cu hiu r v a hnh x.
  • B2: chn a im l ni cao trong x, i li thun li nhiu ngi c kh nng tham gia.
  • B3: vt dng chun b l phn vit, giy A0, bt vit v cc vt liu c th tn dng ti ch .
 • 13. CNG C S THN BN
  • B4: tin hnh
  • Cn b PRA gii thch tht r rng mc ch, ngha v cc bc tin hnh:
  • ngh nng dn t phc ha ln mt t nhng v tr chnh d nhn bit ca x nh cc qu i, sng sui, ng i
  • To iu kin thc y ngi dn s dng cc k hiu th hin cc iu kin v c s vt cht v kinh t x hi ca x, hin trng s ng t ai, vt nui cy trng .
 • 14. CNG C S THN BN
  • Sau khi hon thnh th chuyn sang kh ln, nu nng dn gp kh khn cn b PRA c th gip h .
 • 15. CNG C S MT CT
  • S mt ct hin ti ca x c xy dng t s
  • tp hp thng tin ca cc tuyn lt ct. S mt
  • ct bao gm 2 phn:
  • M t hin trng b mt theo cao trong m t cc hnh nh chung v cc phng thc canh tc, s dng t v vt nui cy trng, trong lm r i tng cy ch.
  • Phn di m t trong cc vung ng vi tng khu vc nh: iu kin t nhin, phng thc canh tc, cy trng vt nui, t chc qun l, kh khn v gii php, y tp trung lm r ln i tng cy ch.
 • 16. CNG C S MT CT
   • B1: tho lun trn s xc nh cc hng i lt ct (cc lt ct ghp li s i qua ht nhng khu vc ch yu ca x).
   • B2: thnh lp cc nhm (thng thng l 2 3 nhm) nng dn 5 7 ngi, nam n hi ha, c kinh nghim cng nh kin thc chuyn mn, am hiu i bn x tin hnh i lt ct.
   • B3: cc nhm cn b PRA cn 3 4 ngi c chuyn mn khc nhau: nng nghip, lm nghip, chn nui
   • B4: chun b cng c: bn , dng c quan st, o m, giy bt.
   • B5: cn b PRA gii thich r mc ch i lt ct, yu cu nng dn dn ng (i t cng thp n vng cao)v sn sng tho lun khi n vng c trng cho c khu vc.
 • 17. CNG C S MT CT
  • Cn b PRA phc tho nhanh a hnh vng to iu kin cho nng dn tho lun vi nhau hoc tin hnh phng vn.
  • Cn b PRA cng nng dn kho st k, o m hoc ly mu vt. nn tp trung trao i v phng vn cc ni dung sau:
 • 18. CNG C S MT CT
  • c im t nhin: t ai, ngun nc, lch s s dng t ai(kho st cho cy ch: loi t, dy tng t canh tc, chua, dc)
  • Cc loi cy trng vt nui chnh v k thut canh tc, nng sut (i tng cy ch: k thut sn xut nh th no v cht lng ch ra sao? nng sut th no?)
  • Tnh hnh t chc qun l (i vi ch, do h gia nh qun l th sao? Do x nghip ch qun l th th no?)
  • Nhng kh khn ang gp phi (k thut ch bin ch? Th trng tiu th? Phn bn c thiu khng hay nh th no?)
  • C mong mun g (c nn m rng din tch trng ch khng? Cn gip d g v ch bin v tiu th?)
  • Gii php ra (c cn hun luyn k thut ch bin khng? Gii thiu th trng tiu thu? Hay l lin kt vi cc th trng khc)
 • 19. CNG C S MT CT
  • Sau khi i lt ct, kt qu cc nhm c cng c li, thng nht v a ra mt s mt ct ca x. Thi gian tin hnh cng c ny ko di khong 3h.
  Nng ch Rng Vn nh t trng t sx khc
  • c im t nhin
  • K thut canh tc
  • Tnh hnh t chc qun l
  • Kh khn ang gp phi
  • Mong mun
  ??? ???? ???? ??? ???
 • 20. CNG C BIU HNG THI GIAN
  • Cc loi biu c th l hnh trn, biu ct, kiu ng...ng vi mi mc thi gian m t ni dung s kin, hin tng hay s lng, cht lng v nguyn nhn cng nh nh hng.
  • Ni dung m t c ngi dn quyt nh nh:
  • S bin ng tnh hnh t trng ch
  • S thay i v s h trng ch hay s nhn khu trong mi h
  • S thay i nng sut cy ch hay thu nhp t ch
  • S thay i v cc loi dch bnh hi ch
  • Mi ni dung m t cn c nng dn tho lun k v a ra kh khn, nguyn nhn v gii php
 • 21. CNG C BIU HNG THI GIAN
  • Cc bc tin hn