คณะà¸à¸£à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸‚ัà¸à¹€à¸„ลื่อนà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”à¸à¸²à¸£à¸›à¸±à¸à¸«à¸²à¹‚ฆษณาที่ผิดà¸à¸à¸«à¸à¸²à¸¢à¸‚องยา
คณะà¸à¸£à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸‚ัà¸à¹€à¸„ลื่อนà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”à¸à¸²à¸£à¸›à¸±à¸à¸«à¸²à¹‚ฆษณาที่ผิดà¸à¸à¸«à¸à¸²à¸¢à¸‚องยา
คณะà¸à¸£à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸‚ัà¸à¹€à¸„ลื่อนà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”à¸à¸²à¸£à¸›à¸±à¸à¸«à¸²à¹‚ฆษณาที่ผิดà¸à¸à¸«à¸à¸²à¸¢à¸‚องยา

คณะà¸à¸£à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸‚ัà¸à¹€à¸„ลื่อนà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”à¸à¸²à¸£à¸›à¸±à¸à¸«à¸²à¹‚ฆษณาที่ผิดà¸à¸à¸«à¸à¸²à¸¢à¸‚องยา

  • View
    173

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 253/2555 เรื่อง คณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร แลพผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ