à¸à¸²à¸£à¹€à¸£à¹ˆà¸‡à¸£à¸±à¸”ร่างà¸‍ระราà¸à¸à¸±à¸à¸à¸±à¸•à¸´à¸¢à¸²à¹ƒà¸«à¹‰à¹€à¸‚้าà¸à¸¹à¹ˆà¸à¸£à¸°à¸à¸§à¸™à¸à¸²à¸£à¸‍ิจารณาà¸à¸à¸«à¸à¸²à¸¢

  • View
    87

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2556