B£o h»™ quy»n s» h»¯u tr­ tu»‡ cho doanh nghi»‡p

 • View
  96

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bài thuyết trình của luật sư Nguyễn Thanh Hà về vấn đề Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Text of B£o h»™ quy»n s» h»¯u tr­ tu»‡ cho doanh...

 • 1. QUYN S HU TRI TU VI DOANH NGHIP Din gi: Lut s Nguyn Thanh H Thuyt trnh ti CLB Lut s Vit Nam
 • 2. 1. Tng quan v quyn s hu tri tu i tng SHCN; Ban quyn tac gia va quyn lin quan; Quyn i vi ging cy trng mi.
 • 3. I LUT S S HU TRI TU LAM GI? iu kin tr thanh lut s s hu tri tu; Hanh ngh cua Lut s trong linh vc s hu tri tu iu kin kinh doanh v s hu tri tu?
 • 4. CAC CNG TY S HU TRI TU iu kin kinh doanh linh vc s hu tri tu Thc t cac cng ty s hu tri tu giup khach hang vic gi?;
 • 5. Tinh hung t vn s hu tri tu 1. T vn xac lp quyn v nhan hiu, quy trinh th nao?; 2. T vn v chuyn nhng nhan hiu, phn bit gia li- xng va chuyn nhng quyn s hu; 3. T vn v vn x ly vi pham nhan hiu, quy trinh th nao?; 4. T vn ng ky nhan hiu ra nc ngoai?
 • 6. T VN V QUYN TAC GIA Thu tuc quy trinh ng ky quyn tac gia X ly vi pham quyn tac gia
 • 7. a. Nhn hiu Mt s s liu thng k v nhn hiu trn th gii v ti Vit Nam
 • 8. a. Nhn hiu S lng n ng k nhn hiu qua tng nm trn ton th gii Ngun: WIPO
 • 9. a. Nhn hiu T l % ca cc quc gia tnh theo s lng n ng k
 • 10. a. Nhn hiu 20 cng ty c s lng n ng k nhn hiu theo h thng Madrid Ngun: WIPO
 • 11. a. Nhn hiu Vi t cch l du hiu dng phn bit hng ha dch v ca ch th kinh doanh ny vi ch th kinh doanh khc, nhn hiu l i tng b xm phm ph bin nht hin nay; Cc nhn hiu thng b xm phm ch yu l cc nhn hiu ca cc cng ty ln hoc cc cng ty c uy tn trn th trng; Trong nhiu trng hp, cc cng ty l i th cnh tranh vi nhau hoc tng hp tc vi nhau li xm phm chnh nhn hiu ca i tc hoc i th cnh tranh.
 • 12. b. Tn thng mi Tn thng mi c bo h trn c s s dng hp php dng phn bit cc ch th kinh doanh trong cng lnh vc; Tn thng mi c bo h nu c kh nng phn bit cc ch th kinh doanh. Tn thng mi theo quy nh ca lut s hu tr tu khc tn cng ty theo quy nh ca Lut doanh nghip; Tn thng mi l i tng gn lin v c quan h mt thit vi nhn hiu nn cng l i tng b xm phm ph bin; Trong nhiu trng hp, tn thng mi ca ch th kinh doanh ny xm phm nhn hiu ca ch th kinh doanh khc v ngc li;
 • 13. c. Kiu dng cng nghip L hnh dng, cu trc bn ngoi ca sn phm. Kiu dng cng nghip ph bin l cc loi mu m, bao b ca sn phm.
 • 14. c. Kiu dng cng nghip S liu v n ng k kiu dng cng nghip ca mt s quc gia 1. Trung Quc Ngun: WIPO
 • 15. c. Kiu dng cng nghip 2. Hn Quc, Hoa K, Nht Bn, OHIM Ngun: WIPO
 • 16. c. Kiu dng cng nghip 3. Th Nh K, n , Brazin, Mexico Ngun: WIPO
 • 17. c. Kiu dng cng nghip 4. Thi Lan, Vit Nam, Bangladet, Colombia Ngun: WIPO
 • 18. c. Kiu dng cng nghip Mang ngha thu ht s ch ca ngi tiu dng vo sn phm v qua tng kh nng mua hng. Kiu dng cng nghip l mt trong nhng i tng b xm phm ph bin ch sau nhn hiu v tn thng mi;
 • 19. d. Sng ch L i tng s hu cng nghip th hin r nht tr tu, sc mnh, kh nng cnh tranh ca mt ch th kinh doanh; Mt s s liu v n ng k sng ch theo hip c PCT ca mt s tp on ln trn th gii:
 • 20. d. Sng ch Danh sch 20 ch n sng ch PCT Ngun: WIPO
 • 21. d. Sng ch n ng k sng ch trn ton th gii nm 2011 Ngun: WIPO
 • 22. d. Sng ch T l % ng gp ca cc quc gia vo s tng trng ca s lng n sng ch trn ton th gii. Ngun: WIPO
 • 23. d. Sng ch Vic p dng sng ch c th a li nhiu li ch ln nhng i li cn phi b ra nhiu cng sc v chi ph nghin cu, nn trong thc t, nhiu doanh nghip s dng mt cch tri php cc sng ch thay v t i nghin cu, pht trin hay nhn li xng ca ch s hu bng c quyn sng ch. Tuy nhin, khc vi cc i tng khc, c th xm phm sng ch, i khi phi i hi cc iu kin cao v vn, c s vn cht, trnh k thut. Nn tnh trng xm phm sng ch vn t ph bin hn cc i tng khc
 • 24. e. Ch dn a l Mt trong nhng i tng b xm phm kh ph bin trong iu kin ca Vit Nam. c bit l cc ch dn a l dng cho cc sn phm nng, c sn; Theo thng k n ht thng 07 nm 2013, hin ti Vit Nam bo h cho 35 ch dn a l, trong c 02 ch dn a l nc ngoi l Cognac ca Cng ha Php v Scotch whisky cn li l cc ch dn a l cho cc sn phm c sn ca Vit Nam nh nc mm Ph Quc, c ph Bun Ma Thut, ch xanh Tn Cng .
 • 25. 2. Cc hnh vi xm phm ph bin Ty thuc vo mi i tng quyn s hu cng nghip m c cc hnh vi xm phm khc nhau, tuy nhin thng c cc hnh vi ph bin sau: S dng sng ch, kiu dng cng nghip khng khc bit ng k vi sng ch, kiu dng cng nghip c bo h; S dng sng ch, kiu dng cng nghip c bo h m khng tr tin n b theo quy nh v quyn tm thi i vi sng ch, kiu dng cng nghip;
 • 26. 2. Cc hnh vi xm phm ph bin (tip) S dng nhn hiu, tn thng mi trng/tng t vi nhn hiu, tn thng mi ang c bo h cho cc sn phm/dch v trng/tng t hoc c lin quan; S dng ch dn a l tuy c xut x t khu vc mang ch dn a l nhng khng p ng cc tiu chun v tnh cht, cht lng c th ca sn phm mang ch dn a l; S dng ch dn a l ang c bo h cho cc sn phm khng c ngun gc t khu vc mang ch dn a l hoc nhm li dng uy tn ca sn phm mang ch dn a l.
 • 27. 3. Cc cp xm phm Hng gi mo nhn hiu, ch dn a l Hng xm phm thng thng; Cnh tranh khng lnh mnh lin quan n s hu tr tu
 • 28. a. Hng gi mo nhn hiu, ch dn a l Hng ho gi mo nhn hiu l hng ho, bao b ca hng ho c gn nhn hiu, du hiu trng hoc kh phn bit vi nhn hiu, ch dn a l ang c bo h dng cho chnh mt hng m khng c php ca ch s hu nhn hiu hoc ca t chc qun l ch dn a l. Hng gi mo ch p dng vi nhn hiu v ch dn thng mi m khng p dng cho cc i tng khc Hng gi mo nhn hiu, ch dn a l khc vi hng gi theo cc quy nh khc ca php lut c th l Ngh nh s 185/2013/N-CP (c hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2014)
 • 29. a. Hng gi mo nhn hiu, ch dn a l - Hng gi theo Ngh nh s 185/2013/N-CP gm cc loi sau: a) Hng ha khng c gi tr s dng, cng dng; c gi tr s dng, cng dng khng ng vi ngun gc bn cht t nhin, tn gi ca hng ha; c gi tr s dng, cng dng khng ng vi gi tr s dng, cng dng cng b hoc ng k; b) Hng ha c hm lng nh lng cht chnh hoc trong cc cht dinh dng hoc c tnh k thut c bn khc ch t mc t 70% trxung so vi tiu chun cht lng hoc quy chun k thut ng k, cng b p dng hoc ghi trn nhn, bao b hng ha; c) Thuc phng bnh, cha bnh cho ngi, vt nui khng c dc cht; c dc cht nhng khng ng vi hm lng ng k; khng loi dc cht ng k; c dc cht khc vi dc cht ghi trn nhn, bao b hng ha;
 • 30. a. Hng gi mo nhn hiu, ch dn a l d) Thuc bo v thc vt khng c hot cht; hm lng hot cht ch t t 70% tr xung so vi tiu chun cht lng, quy chun k thut ng k, cng b p dng; khng loi hot cht ng k; c hot cht khc vi hot cht ghi trn nhn, bao b hng ha; ) Hng ha c nhn hng ha, bao b hng ha gi mo tn thng nhn, a ch ca thng nhn khc; gi mo tn thng mi hoc tn thng phm hng ha; gi mo m s ng k lu hnh, m vch hoc gi mo bao b hng ha ca thng nhn khc; e) Hng ha c nhn hng ha, bao b hng ha ghi ch dn gi mo v ngun gc hng ha, ni sn xut, ng gi, lp rp hng ha; g) Hng ha gi mo v s hu tr tu quy nh ti iu 213 Lut S hu tr tu nm 2005; h) Tem, nhn, bao b gi.
 • 31. a. Hng gi mo nhn hiu, ch dn a l Ngun: Qun l th trng H Ni
 • 32. b. Hng xm phm thng thng Hng xm phm thng thng ch yu l hng ha xm phm tng i tng ring l nh nhn hiu hoc kiu dng cng nghip, tn thng mi, ...; Hng xm phm loi ny thng ch s dng cc du hiu tng t vi nhn hiu, ch dn a l v cu trc nhn hiu, cch pht m hay cm quan th gic m t khi sao chp nhn hiu, ch dn a l c bo h.
 • 33. b. Hng xm phm thng thng Nhn hiu Hng nhi
 • 34. b. Hng xm phm thng thng Kiu dng cng nghip - Hng nhi
 • 35. b. Hng xm phm thng thng Kiu dng cng nghip