Ulla Klinge: En yderligere mulighed for patentbeskyttelse i Europa – hvorn¥r skal man v¦lge enhedspatentet?

 • View
  157

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Patent i Europa kan for fremtiden opnås på tre måder, enten som nationalt patent, europæisk patent, enhedspatent eller en kombination. Valg af type vil afhænge af bl.a. markedsposition, teknologi, konkurrencesituation, licensvillighed og økonomi

Text of Ulla Klinge: En yderligere mulighed for patentbeskyttelse i Europa – hvorn¥r...

 • 1. En yderligere mulighed for patentbeskyttelse i Europa 30. april 2014 Ulla Klinge Partner, European Patent Attorney Formand for ADIPA
 • 2. Nuvrende ordning EP-patenter (38 lande) udstedes centralt af den europiske patentmyndighed EPO Efter patentudstedelse registrering i de enkelte lande (validering) Omkostninger til oversttelser og nationale rsafgifter 2
 • 3. Nuvrende ordning (fortsat) Hndhvelse nationalt modstridende afgrelser vedr. krnkelse og gyldighed Manglende forudsigelighed Hje omkostninger ved parallelle sager 3
 • 4. Patentreform Forordning om enhedspatentbeskyttelse Forordning om oversttelsesordninger Spanien og Italien udenfor Aftale om en flles patentdomstol 25 EU-lande Spanien, Polen og Kroatien udenfor Italien inde Retsplejeregler for domstol 16. udkast 4
 • 5. Patentlandskabet i fremtiden 5
 • 6. Tidsramme - ikrafttrden Ratifikation af mindst 13 medlemsstater, herunder Tyskland, England og Frankrig strig og Frankrig har ratificeret, Belgien forventes at gre det snart Officielt stiles mod primo 2015 (men mere realistisk 2016) som ikrafttrdelsestidspunkt 6
 • 7. Enhedspatent (Unitary patent, UP) Europisk patent med ensartet retsvirkning Enhedskarakter Registrering af enhedseffekt efter patentudstedelse frist 1 mned fra patentudstedelse 7
 • 8. Enhedspatent (fortsat) Flles behandlingsprocedure for EP- og enhedspatenter Ansgnings- og behandlingsprocedure ved EPO undret kun forskel efter patentudstedelse Ingen ndring i, hvad der kan patentbeskyttes er fastlagt ved EPC (European Patent Convention) 8
 • 9. Enhedspatent (fortsat) Supplerer eksisterende patentsystemer n ansgning, n behandlingsproces, n registreringsafgift direkte virkning i deltagende medlemsstater Ingen nationale administrative krav Ingen nationale afgifter Ingen oversttelser (efter overgangsperiode; alle patenter tilgngelige p engelsk + 1 yderligere sprog) 9
 • 10. Aftale om flles patentdomstol Sprgsml om krnkelse af enhedspatenter, EP-patenter (og SPC, supplerende beskyttelsescertifikater) Sprgsml om ugyldighed af enhedspatenter, EP-patenter og SPC Mulighed for opt-out for EP-patenter i overgangsperiode p 7 + (7) r 10
 • 11. Flles patentdomstol 11 Court of Appeal (Luxembourg) Local divisions Regional divisions Central division electronics (Paris) Central division, chemistry (London) Central division, mechanics (Mnchen)
 • 12. Hndhvelse i fremtiden 12 NPO National patent- myndighed (e.g. PVS) European Patent Office Nationalt patent Validering af EP- patent Nationale domstole Enhedspatent Flles domstol (UPC)
 • 13. Patentmuligheder i fremtiden 13 EP valideringer Enhedspatent (+EP-valideringer i ikke-UPC-lande) Nationale patenter Nat. domstole (7+7 r) eller UPC UPC (efter 7+7 r) UPC (+ nationale domstole i ikke-UPC- lande) Nationale domstole
 • 14. Patentstrategi valg af patenttype Afhnger af bl.a.: Kerneteknologi eller perifer teknologi Egen teknologi (uundvrlig) vs konkurrentteknologi (nice to have) Marked: f EP-lande eller mange hvor og deres betydning Bde eget og konkurrenters Produktionslande Bde egne og konkurrenters Type marked og type konkurrenter Aggressive, passive, forhandlingsorienterede Patent til licensering eller salg konomi 14
 • 15. Konsekvenser Omkostningsbesparelse ved bred patentdkning Simplere administration Flles, specialiseret domstol ensartet praksis Simpel domstolsproces hurtigere end i f.eks. DK Parallelle retssager vedr. samme patent kan undgs Omkostninger 15
 • 16. Konsekvenser af et ja 25. maj Med n registrering og t gebyr patent i DK + vrige deltagende lande Lokal afdeling af domstol med danske dommere og dansk som processprog Ikke behov for separat sag for DK Danmark indflydelse p retspraksis 16
 • 17. ADIPA anbefaler et ja Frivilligt tilbud til patentaktive virksomheder Danske eksporterende virksomheder bliver under alle omstndigheder omfattet for hovedparten af EU-lande Dom fra UPC vil (indirekte) f virkning i Danmark Kan kun pvirke og flge med i udviklingen, hvis vi er med i systemet 17
 • 18. Nyttige links http://unified-patent-court.org/ http://www.patentreformen.dk/ 18
 • 19. Tak for opmrksomheden European Patent Attorney Ulla Klinge Inspicos A/S uk@inspicos.com 19