Sila manažéra

  • View
    94

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

1. SILA MANARA Ivana Miklovi GtoG, s.r.o. 2. Najvou vzvou s medziudsk vzahy. Najvie problmy s tie, ktor pramenia zo spoluprce s umi. Carlo Ancelotti 3. Ako z toho von? 1. STANOVTE HRANICE 4. o s HRANICE? 5. Vytte si hranice. a Povedie to k tomu, e lenovia tmu pochopia, o sa smie a o nie. Arsne Wenger Stanovenie hranc 6. Preo HRANICE? Ak hri nemaj nad sebou silnho mentora, len ako z nich vzde nieo lepie ne to, o vidia vo svojom okol. Carlo Ancelotti Stanovenie hranc 7. Drobnosti, ktor ud rozptyuj, mu neskr prers do vnejch ruivch vplyvov. Arsne Wenger Stanovenie hranc 8. Preo HRANICE? Ldri vytvraj prostredie, ktor praje sebadisciplne. Arsne Wenger Stanovenie hranc 9. Ako z toho von? 2. BUTE NEOBLOMN 10. Neoblomn? Najlep futbalov manari sa od svojich kolegov lia tm, e maj pevn ruku a nedaj sa obmki. Carlo Ancelotti Bute neoblomn 11. Treba si uri pravidl a zsady a ja vdy vyhlsim, e zo svojho stanoviska neustpim ani o milimeter. Hr mus by dochvny. Nestrpm, aby ani o len mintu mekal, pretoe je to tandard a pode nejdeme. Martin Jol Bute neoblomn 12. Nikomu nerob rados, ke mus hra vykrtn zo spisky, no potreby organizcie, klubu a tmu maj takmer vdy prednos pred potrebou jednotlivca. Carlo Ancelotti Bute neoblomn 13. Ak sa manar zameriava na cie v najirch svislostiach, bude zrazu prijmanie taktickch rozhodnut ovea jednoduchie. Carlo Ancelotti Bute neoblomn 14. Ako rozmaj menej sksen ldri? = porazeneck zmanie Bute neoblomn Ten mi to nikdy neodpust ... 15. Ako rozmaj vazi? Bute neoblomn Ak ho nominujem, nevyhrme. Potrebujem tm v zloen ... 16. Ako z toho von? 3. ODCHLKY V SPRVAN 17. Preo komunikova NESPOKOJNOS? Siln ldri nevhaj a urobia s problmami krtky proces. Roberto Mancini Odchlky v sprvan 18. Sasou manarskeho povolania s rozhovory na vne tmy a spen ldri sa im nevyhbaj. spech sa dostavuje aj vaka nim. Wenger Odchlky v sprvan 19. AKO NA TO? Odchlky v sprvan 20. Bute vzorom Kona v slade s tm, o sa od hrov poaduje. Sam Allardyce Odchlky v sprvan 21. Snate sa porozumie, o o ide Odchlky v sprvan Lder mus pochopi problm v jeho podstate. Roberto Mancini 22. Ptrajte po prameoch sprvania druhej strany lovek je ako adovec (Wenger) Odchlky v sprvan 23. Vdy sa najskr zamyslite nad prinou sprvania vaich ud, a potom sa venujte samotnmu sprvaniu. Arsne Wenger Odchlky v sprvan 24. Dkladne sa pripravte Najskr FAKTY, potom emcie. David Moes Odchlky v sprvan 25. Prispsobte svoju re individulny faktor Rovnak sprvu by mal prinies in posol. Arsne Wenger Odchlky v sprvan 26. Vote dialg Nech sa deje okovek, v atni by mal prebieha dialg manarsky monolg u prestva by normou. Arsne Wenger Odchlky v sprvan 27. + TIPY Odchlky v sprvan 28. Ke sa lovek stane manarom ... Odchlky v sprvan zbabre toho dos Walter Smith 29. Bute k sebe primn Odchlky v sprvan Rozumn ldri si chybu skr priznaj, nesnaia sa z toho vyvliec. No urite stoj za to preskma hlavn prinu nespechu. Brendan Rogers 30. GtoG, s.r.o. Ivana Miklovi, PhD. www.gtog.eu