Mới .:. Catalogue Gỗ Ốp Tường & Gỗ Ốp Vách Mosaic 3D Trang trí Nội Thất Sang Trọng

 • View
  55

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Thng Hiu G p Tng Mosaic S 1 Vit Nam

  ROMANA

 • GII THIU

  Gch mosaic c t 4000 nm trc, qua vic t nhng vin t nung hnh nn c

  u nhn xung nn t trang tr. Vo th k th 8 trc Cng nguyn, b mt ng

  c lt bi nhng vin c mu sc khc nhau to ra hoa vn Vo th k th 4 trc

  Cng nguyn, ngi Hy Lp pht trin k thut lt to hnh ngh thut, vi s chnh

  xc ca nhng mu hoa vn khi hnh hc v nhng cnh trang tr ngi v ng vt rt

  tinh t.

  Thu hiu gi tr ngh thut v tnh c o ca gch mosaic, Romana Mozaic tin

  phong ng dng s dng vt liu g sn xut mosaic g p tng v trang tr ni tht.

  G p tng Romana Mozaic l sn phm trang tr hon ho cho khng gian ca bn, n

  va c tnh thm m tinh t va mang phong cch c knh. S dng mosaic g to ln

  cm gic mc mc ca nhng cn nh vng ni non huyn b hay nhng bit th g

  nhng vng ni tuyt bng gi m y hi m. Tnh nng c o ca loi vt liu trang

  tr ny l bn cao v kh nng khng m tt. G c s dng ch yu l li ca cc

  loi g cng v c nhiu hoa vn, chng a dng v mu sc v rt d trang tr vi bt c

  khng gian ni tht no.

  S dng g p tng mosaic ang l xu hng mi trong trang tr ni tht ti Vit Nam!

 • G P TNG MOSAICL XU HNG MI TI VIT NAM

  Mi vin gch mosaic g l mt tm tranh ghp duy nht vi mu

  sc c o v vin g a dng kch thc. Kt qu mi bc tng

  l mt tc phm ngh thut ring bit, song chng li c phong

  cch ng nht v tnh thm m sang trng.

  Gch mosaic g p tng c lm th cng, xp tng vin g

  nh to nn n tng ring bit v khng gian 3 chiu. Vt liu

  c la chn k cng v x l tinh xo to nn phong cch thanh

  lch v ho phng, lm gia tng gi tr ca khng gian trang tr.

  Sn phm c thit k p v duyn dng, tp hp tnh thc t,

  s lng ly, chc nng hi t th hin khiu thm m tinh t v

  v th ca ca ngi dng. Gch mosaic g c s dng trang

  tr tng, p vch, bnh phong, p trn, p tng cho phng

  khch, phng n, phng ng.

  tng s dng l v hn!

  G p tng Romana Mozaic c sn xut ti Vit Nam

  vi cng ngh x l g bin tnh tin tin v sn bo v g

  chuyn dng gip cho mosaic g gi c v p c o

  ca g t nhin; mosaic g c tnh n nh cao, khng b

  cong vnh v bn p trong iu kin kh hu nhit i

  nng m.

  CNG NGH X L G BIN TNH TIN TIN

 • SN PHM

  Ly cm hng v lch s v khng gian vn ha ca

  H Ni, b sn phm mosaic g ch "H Ni ngy

  nay" gi ln nhng gi tr vn ha v v p lng

  mn ca kinh thnh H Ni vi chiu di lch s hn

  1000 nm vn hin vi nhng a danh c o lng

  mn nh Sng Hng, H Ty, Nh ht ln v nhng

  ph c tp lp. Vi gam mu sc s, b sn phm

  th hin s sang trng lng ly, ph hp vi nhiu

  khng gian ni tht t c in ti hin i.

  MozaicHanoi Today

 • MozaicHanoi Today

 • * Li ch ca sn phm:

  Phong cch hin i v ph hp vi

  mi khng gian trang tr.

  V p c o, gn gi vi t nhin

  Sn phm to s sang trng ng cp cao.

  An ton s dng, thn thin mi trng.

  G Sn - Tu - Ch Ch bn p.

  G c gi tr thng mi cao.

  Hiu ng 3D, hp vi xu hng trang tr ni tht hin i.

  * ng dng:

  Trang tr ni tht - tng - vch - bnh phong - trn.

  S dng cho phng khch, phng ng, phng n.

  S dng cho khch sn, nh hng, qun bar,

  caf, bit th, nh ring.

  * Bo hnh:

  5 nm.

  * M t sn phm: Mosaic g t nhin trang tr ni tht.

  * Quy cch sn phm: Di: 300 mm. Rng: 300 mm. Dy: 15 ~ 20 mm.

  * Cht liu Lp trn: G t nhin Sn - Tu - Ch Ch. Lp di: MDF.

  * Mu sc: Mu g t nhin, sn mu.

  * c tnh k thut: G cng t nhin, bn cao. Khng cong vnh. Khng mi mt. Lp t n gin. V sinh v bo tr d dng.

  Hanoi Today

 • SN PHM

  Ly cm hng v lch s v khng gian vn ha

  ca H Ni c xa, b sn phm th hin nhng

  gi tr vn ha v v p mc mc ca kinh thnh

  Thng Long c knh. "H Ni c xa" gi li

  nhng a danh, ng ph, cy cu ca H Ni

  nhng nm u th k 20 m ngy nay t ngi

  cn bit n. Gam mu m v thit k khi n

  gin phn nh phong cch gin d v chn thc,

  a chng ta v vi nhng gi tr ct li ca i

  sng chn - thin - m.

  MozaicAncient Hanoi

 • MozaicAncient Hanoi

 • * Li ch ca sn phm:

  Phong cch hin i v ph hp vi

  mi khng gian trang tr.

  V p c o, gn gi vi t nhin

  Sn phm to s sang trng ng cp cao.

  An ton s dng, thn thin mi trng.

  G c gi tr thng mi cao.

  Hiu ng 3D, hp vi xu hng

  trang tr ni tht hin i.

  * ng dng:

  Trang tr ni tht - tng - vch - bnh phong - trn.

  S dng cho phng khch, phng ng, phng n.

  S dng cho khch sn, nh hng, qun bar,

  caf, bit th, nh ring.

  * Bo hnh:

  5 nm.

  * M t sn phm: Mosaic g t nhin trang tr ni tht.

  * Quy cch sn phm: Di: 300 mm. Rng: 300 mm. Dy: 15 ~ 20 mm.

  * Cht liu: Lp trn: G t nhin - g Nhn gi Lp di: MDF.

  * Mu sc: Mu g t nhin, sn mu.

  * c tnh k thut: G cng t nhin, bn cao. Khng cong vnh. Khng mi mt. Lp t n gin. V sinh v bo tr d dng.

  Ancient Hanoi

 • SN PHM

  Cm hng v lch s v khng gian vn ha ca

  H Ni, b sn phm mosaic g ch "H Ni

  ngy nay" gi ln nhng gi tr vn ha v v p

  lng mn ca kinh thnh H Ni vi chiu di lch

  s hn 1000 nm vn hin vi nhng a danh

  c o lng mn nh Sng Hng, H Ty, Nh

  ht ln v nhng ph c tp lp. Vi gam mu

  sc s, b sn phm th hin s sang trng lng

  ly, ph hp vi nhiu khng gian ni tht t c

  in ti hin i.

  MozaicHanoi Interl.

 • MozaicHanoi Interl.

 • * Li ch ca sn phm:

  Phong cch hin i v ph hp vi

  mi khng gian trang tr.

  V p c o, gn gi vi t nhin

  Sn phm to s sang trng ng cp cao.

  An ton s dng, thn thin mi trng.

  G c gi tr thng mi cao.

  Hiu ng 3D, hp vi xu hng

  trang tr ni tht hin i.

  * ng dng:

  Trang tr ni tht - tng - vch - bnh phong - trn.

  S dng cho phng khch, phng ng, phng n.

  S dng cho khch sn, nh hng, qun bar, caf,

  bit th, nh ring.

  * Bo hnh:

  5 nm.

  * M t sn phm: Mosaic g t nhin trang tr ni tht.

  * Quy cch sn phm: Di: 300 mm. Rng: 300 mm. Dy: 15 ~ 20 mm.

  * Cht liu: Lp trn: G t nhin Sn - Tu - Ch Ch. Lp di: MDF.

  * Mu sc: Mu g t nhin, sn mu.

  * c tnh k thut: G cng t nhin, bn cao. Khng cong vnh. Khng mi mt. Lp t n gin. V sinh v bo tr d dng.

  Hanoi Interl.

 • Number 1 of Wood Mosaic in Vietnam

 • Number 1 of Wood Mosaic in Vietnam

 • Number 1 of Wood Mosaic in Vietnam

 • CNG TRNH

  Trung tm Spa ANT - Cu Giy - H Ni

  Bit th ti An Dng Vng - Ty H

  Bit th ti Tp Vinh - Ngh An

  Bit th ti Cu Din - H Ni

  Bit th ti Xa La - H ng - H Ni

  Vn phng VNPT Epay - H Ni

  Cn h ti ng a - H Ni

  Bit th ti ng Triu - Qung Ninh

  v nhiu cng trnh khc.

 • CNG TRNH

 • Thng Hiu G p Tng Mosaic S 1 Vit Nam

  ROMANAwww.vnmozaic.com

  Hotline: 09 48 41 46 46